WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW

Nasza Szkoła każdego roku podejmuje działania informacyjno–edukacyjne upowszechniające konsekwencje wynikające z problemów wieku dojrzewania, podejmowania zachowań ryzykownych, agresji, korzystania z alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków w celu odurzenia. Wobec powyższego, w piątek, 19 stycznia br. naszym gościem był p. Tomasz Bilicki – pedagog, terapeuta, prezes łódzkiej Fundacji Innopolis, której założeniem jest wspieranie młodzieży uzdolnionej i doświadczającej różnych problemów, jej rodziców i nauczycieli.

Pan Tomasz Bilicki poprowadził dla uczniów wszystkich klas Technikum warsztaty profilaktyczne, które miały na celu ukazanie motywacji, jako kluczowej roli w przeciwdziałaniu podejmowania zachowań ryzykownych. Starał się ukazać uczniom, jak ważne są marzenia, pasje, jak dużą rolę odgrywają w życiu, jeśli podejmujemy próbę, wysiłek, a niekiedy ciężką pracę, aby je zrealizować. Choć nie zawsze mogą zakończyć się sukcesem, to droga, którą podążamy może zakończyć się innym, satysfakcjonującym osobiście i zawodowo finiszem. W dyskusji nt. osiągania celów życiowych uczniowie wskazywali na przeszkody- m.in. trudną sytuację w rodzinie, zaniżoną samoocenę, brak wiary we własne siły, poczucie niezrozumienia przez dorosłych i wynikającą z nich np. depresję czy ucieczkę w świat mediów i gier komputerowych. Jako młodzi ludzie, uczniowie zauważyli, że ulegają czasem negatywnym wpływom rówieśników, co rzutuje na ich zachowanie, ale zgodnie przyznali, że odwagą i siłą, a nie słabością jest reagowanie na przejawy zachowań ryzykownych, że w przypadku przemocy najważniejszą rolę odgrywa świadek. Młodzież potwierdziła, że dorosłość, w której pragnie być niezależna, chce podejmować własne decyzje wiąże się z odpowiedzialnością i  gotowością ponoszenia za nie konsekwencji. Ostatecznie w dyskusji wybrzmiało, że każdy ma tę samą dobę do wykorzystania, a przeciwności tj. brak zdrowia, pełnej rodziny, pieniędzy nie mogą stanąć na drodze do realizacji celów życiowych. Na przykładach znanych powszechnie ludzi i podopiecznych Fundacji, Terapeuta podkreślał, że to od każdego z osobna i jego wewnętrznej motywacji zależy czy wygra życie i będzie szczęśliwy na miarę swoich oczekiwań i możliwości, ponieważ ma potencjał i zasoby, nad którymi może pracować, jeśli tylko zechce.

W spotkaniu z nauczycielami i rodzicami Pan Tomasz Bilicki mówił o wieku adolescencji jako przełomowym okresie rozwojowym nastolatka, zwracając uwagę na fakt, iż jest to naturalny czas usamodzielniania. Podkreślał, że w tym czasie przewagę może osiągnąć samowychowanie nad wychowaniem. Mimo to należy dać uczniom prawo do opiniowania spraw, które ich dotyczą, pamiętając, że w sytuacjach nie zagrażających rozwojowi ucznia, on sam powinien ponosić konsekwencje swojego postępowania. Pedagog zaznaczył, że komputery, smartfony, Internet, media społecznościowe są ważną częścią środowiska życia nastolatka, a najważniejszymi sprzymierzeńcami wewnętrznymi w rozwoju młodego człowieka są: indywidualna motywacja, adekwatna samoocena, poczucie zrozumienia przez dorosłych i rówieśników. Szczególną uwagę zwrócił na szczerość w relacjach i autentyczność dorosłych, którzy poprzez swoje zachowanie mogą dawać przykład i budować u uczniów prawdziwe przekonania i pozytywne schematy działania.

Na koniec zajęć Pan Tomasz Bilicki zachęcał uczniów, rodziców i nauczycieli do kontaktu z Fundacją Innopolis, gdzie w spotkaniach z pedagogami, terapeutami, bez nakazów i krytyki, można otrzymać pomoc w sprawach dotyczących problemów wieku dojrzewania
i wychowania młodzieży.

PRELEKCJA NA TEMAT „HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI”

W środę  17 stycznia 2018 roku Pani Małgorzata Kosieradzka  z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przeprowadziła prelekcję z pokazem multimedialnym nt. „Honorowego oddawania krwi”. Głównym celem pogadanki było promowanie honorowego krwiodawstwa i zdrowego trybu życia wśród uczniów naszej szkoły oraz uzmysłowienie uczniom jak ważnym elementem dla ratowania ludzkiego życia są zapasy krwi.

Prelegentka przekazała uczestnikom wykładu niezbędne informacje dotyczące bezpiecznego oddawania krwi. Zwróciła również uwagę na fakt, iż idea honorowego krwiodawstwa opiera się na ratowaniu życia ludzkiego – głównie osób poszkodowanych w wypadkach, oczekujących na operacje chirurgiczne czy przeszczep szpiku kostnego.

Słuchacze dowiedzieli się także o korzyściach wynikających z bycia honorowym krwiodawcą. Prowadząca szczegółowo omówiła kto może zostać krwiodawcą i jakie są przeciwwskazania. Wyjaśniła również jak często, gdzie i ile krwi można oddać jednorazowo. Przybliżyła, krok po kroku drogę dawcy uświadomiła młodzieży, że oddawanie krwi jest bezpieczne i bezbolesne. Uczestnicy z wielką uwagą przysłuchiwali się informacjom przekazywanym przez Panią z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. Na podsumowanie wykładu obejrzeli krótki film podsumowujący przekazane treści.

Decyzja o oddaniu krwi, staniu się krwiodawcą, to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływającej ze świadomości, że być może moja krew uratuje życie innego człowieka.

 

źródło: http://www.policealna.org.pl/index.php/61-prelekcja-hdk

KONKURS PASTYCZNY NA MIKOŁAJA BOŻONARODZENIOWEGO

W dniu 22 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie ogłoszone zostały wyniki szkolnego konkursu plastycznego na Mikołaja bożonarodzeniowego.

Konkurs plastyczny na Mikołaja bożonarodzeniowego skierowany był do wszystkich uczniów szkoły. Organizatorami konkursu byli nauczyciele: p. Agnieszka Piesik i p. Paweł Kudelski. Do konkursu przystąpiło 6 uczniów, których Mikołaje bożonarodzeniowe miały formę przestrzenną. Prace konkursowe oceniało niezależne jury uwzględniając oryginalność pomysłu, estetykę wykonania, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy oraz ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali wyróżnieni i nagrodzeni – otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wyniki konkursu :

I miejsce:

Adrian Witczak – kl. II Technikum kształcące w zawodzie technik architektury krajobrazu

Justyna Milska – kl. I Technikum kształcące w zawodzie technik architektury krajobrazu

II miejsce:

Zuzanna Łykowska kl. I Technikum kształcące w zawodzie technik architektury krajobrazu

Michalina Urbaniak kl. I Technikum kształcące w zawodzie technik architektury krajobrazu

Marcel Kaczor kl. II Technikum kształcące w zawodzie technik architektury krajobrazu

Krystian Łacheta kl. I Technikum kształcące w zawodzie technik architektury krajobrazu

Uroczystość wręczenia nagród uświetniły jasełka przygotowane i przedstawione przez uczniów naszej szkoły.

 

WIGILIA W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE Z UDZIAŁEM DZIECI Z POWIATOWEGO ZESPOŁU PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W GOSTYNINIE

W dniu 21 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie miało miejsce szczególne wydarzenie. Społeczność szkolna  zorganizowała  wieczór wigilijny na który po raz szesnasty zaproszono podopiecznych z Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie. Ta piękna tradycja wspólnego obchodzenia Narodzin Pańskich jest już stałym elementem świątecznego pejzażu zduńskiej placówki, mającym na celu stworzenie dzieciom ciepłej i rodzinnej atmosfery.

Jak co roku spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia dyrektora szkoły pana Stanisława Kosmowskiego, który przywitał wszystkich zebranych, a w szczególności naszych honorowych gości z Gostynina. W kilku słowach wyraził on  swoją radość z możliwości uczestniczenia w tak pięknym wydarzeniu, po czym podziękował wszystkim a w szczególności sponsorom za ich wkład w niesienie pomocy naszym najbardziej potrzebującym milusińskim.

Następnie przyszedł czas na Jasełka przygotowane przez uczniów ze Zduńskiej Dąbrowy pod kierownictwem wychowawców z internatu: pani Sylwii Jabłońskiej i Kingi Dzik. Piękna inscenizacja słowno-muzyczna okraszona bajkowymi dekoracjami i strojami wywołała wśród zgromadzonych wiele uśmiechu, radości, ale i poczucia zadumy. Młodzi aktorzy w sposób zabawny a jednocześnie, niezwykle dostojny starali się ukazać zebranym ponadczasowe wartości i wytyczne wynikające z cudu narodzin dziecięcia bożego. W myśl tych pięknych idei wszyscy uczestnicy uroczystości po zakończeniu Jasełek podzielili się opłatkiem życząc sobie tego co w życiu każdego z nas jest najważniejsze
i najcenniejsze.

Kolejny punkt stanowiła wspólna wieczerza wigilijna i śpiewanie kolęd przy akompaniamencie „Kapeli Jaśka”, która kolejny  raz uświetniła ten wyjątkowy dla nas czas. Tradycyjne, polskie potrawy zostały przygotowane przez pracowników szkoły, uczniów  i ich rodziców, a piękne świąteczne pieśni wprowadziły podniosłą i radosną atmosferą.

W końcu nadeszła długo oczekiwana chwila, zwłaszcza przez naszych gości z Gostynina. Na korytarzach szkolnych zabrzmiał dzwonek Świętego Mikołaja. I oto przed oczyma dzieci pojawił się On, z długą białą brodą, w  czerwonym stroju i z workiem pełnym prezentów. Święty Mikołaj jak zawsze obdarował wszystkie dzieci wieloma podarkami sprawiając, iż ich małe serduszka zadrżały ze wzruszenia.

 

CENTRALNE TARGI ROLNICZE W NADARZYNIE

W dniu 1 grudnia 2017 roku grupa 40 uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunami wybrała się na Centralne Targi Rolnicze. Targi zostały zorganizowane w Centrum Targowo-Kongresowym PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie. Uczniowie z klas I, II, III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik oraz technik architektury krajobrazu, podczas zwiedzania targów mogli zapoznać się z ofertą ponad 200 firm działających na rzecz rolnictwa. Każdy bez problemu mógł znaleźć coś interesującego dla siebie albowiem cała oferta wystawiennicza została podzielona na kilka sektorów tematycznych.

II Centralne Targi Rolnicze stanowiły połączenie imprezy biznesowej i kontraktacyjnej z prezentacją dorobku kulturowego i gospodarczego polskiej wsi. Były one swego rodzaju przeglądem rynku maszyn i urządzeń rolniczych oraz prezentacją najnowszych rozwiązań. To także miejsce biznesowych spotkań, głównie polskich producentów z szeroko rozumianej branży rolno-spożywczej z krajowymi i zagranicznymi partnerami.

Wystawa podzielona została na salony:

  • Salon Techniki Rolniczej, gdzie prezentowane były najnowocześniejsze maszyny i sprzęt rolniczy: ciągniki, kombajny, maszyny uprawowe, siewniki, wozy paszowe i inne;
  • Salon Środków do Produkcji Rolnej, w którym można było zapoznać się z nowościami z nawożenia i ochrony roślin, z kwalifikowanym materiałem siewnym oraz propozycjami żywienia;
  • Targi Dobrej Żywności, w ramach których przedstawiona była cała branża rolno-przetwórcza i jej najciekawsze i najsmaczniejsze produkty;
  • Salon usług specjalistycznych i wsparcia dla branży AGRO – tutaj można było porozmawiać z przedstawicielami administracji państwowej, ośrodków doradczych, firm ubezpieczeniowych i banków.
  • Sekcja innowacji dla branży rolno-spożywczej, gdzie innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa przedstawiały instytuty naukowe oraz swoją ofertę prezentowały wydawnictwa.

W trakcie targów młodzież zwiedziła także wystawę zwierząt, gołębi rasowych oraz alpak.

Uczennice z architektury krajobrazu zainteresowały się aranżacjami stołów wigilijnych oraz ręcznie wykonanymi ozdobami świątecznymi. Młodzież miała również możliwość degustacji regionalnych tradycyjnych potraw i produktów przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z różnych regionów Polski oraz mogła podziwiać ich występy.

PIOTR MURAS WŚRÓD FINALISTÓW IX WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

30 listopada 2017 roku w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodach rolniczych.

Wśród uczniów, którzy przystąpili do zmagań konkursowych znalazł się Piotrek Muras, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Do finału przystąpiło 30 uczniów z 15 szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, kształcących w zawodach rolniczych. Zostali oni wyłonieni spośród ponad 300 uczniów, którzy uczestniczyli wcześniej w eliminacjach szkolnych. Finał składał się z dwóch części: etapu pisemnego w postaci testu, który pisali wszyscy uczestnicy a następnie etapu ustnego, do którego zakwalifikowano 10 uczestników z najwyższą punktacją.

Finał konkursu został, zorganizowany przez: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi i Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Łodzi, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi oraz Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursowych zmaganiach otrzymali dyplomy i nagrody.

Piotr do udziału w konkursie przygotowywał się z pomocą p. Magdaleny Bajeny i p. Katarzyny Jadczak.

Dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów.

W przerwie zmagań konkursowych uczestnicy wraz z opiekunami wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Tematem spotkania były zagrożenia – różnego typy, jakie młodzi ludzi mogą spotkać na swojej drodze życiowej.

 

 

SEZON FUTSALOWY ROZPOCZĘTY

Od 3 zwycięstw rozpoczęli tegoroczne rozgrywki w Łowickiej Lidze Futsalu zawodnicy ZSCKR Zduńska Dąbrowa. Szkolną drużynę reprezentują uczniowie: Seliga Adrian, Kacprzak Szczepan, Grzegory Mateusz, Legęć Jakub, Łysio Dawid, Miziołek Szymon, a także absolwenci: Królikowski Bartłomiej, Bogucki Dawid, Kaczor Kamil i Wybraniec Karol.

 

SZKOLENIA ZAWODOWE W ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

  • W dniu 20 listopada 2017 roku w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się szkolenie w ramach zajęć praktycznych – „Mieszanki traw dostosowane do wymagań środowiska oraz oczekiwań rolnika”.

Wykładowcą był przedstawiciel firmy DSV Polska, współpracujący z firmami Rapol Polska i Saaten Union. Są to firmy nasienne współpracujące z niemieckimi firmami nasiennymi i polskimi uczelniami rolniczymi. Uczestnikami szkolenia byli uczniowie klas I, III oraz IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Wykładowca przedstawił nowe spojrzenie i bardzo duże znaczenie użytków zielonych w:

– żywieniu zwierząt

– zrównoważonym sposobie gospodarowania dostosowanym do wymagań środowiska.

Młodzież została zapoznana z nowościami na rynku z zakresu mieszanek traw na Trwałe Użytki Zielone /TUZ/–mieszanki Coutry zawierające najnowsze osiągnięcia postępu hodowlanego i najwyższą jakość żywieniową. Firma DSV udostępnia kilkadziesiąt specjalistycznych  mieszanek z odmianami o najwyższym poziomie plonowania. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jak dobierać mieszanki traw do swojego kierunku gospodarowania i do gleb jakie posiadają w swoich gospodarstwach. Zapoznani zostali z technologią nawożenia, pielęgnacją i zagospodarowaniem TUZ na nowo.

Drugim zagadnieniem omawianym na szkoleniu był – ”Specjalny program międzyplonów TerraLife DSV na każdy płodozmian”. Młodzież została zapoznana z prawidłowym doborem i uprawą mieszanek roślin do międzyplonów. Zostały scharakteryzowane rośliny poplonowe i ich wpływ na konserwacje składników pokarmowych, wiązanie azotu, przenikanie zagęszczenia gleby, przydatność do siewu opóźnionego i na różne stanowiska. Uczestnicy spotkania wykazali szczególnie duże zainteresowanie nowymi roślinami zalecanymi do uprawy w poplonach, takimi jak: gorczyca abisyńska, len, facelia, rzodkiew czy gryka.

  • 22 listopada 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe. Tym razem naszymi prelegentami byli przedstawiciele firmy Josera, która zajmuje się innowacyjnymi rozwiązaniami w żywieniu zwierząt. Temat szkolenia to: „Ocena jakości dawki żywieniowej dla bydła”.

Uczestnikami szkolenia byli uczniowie klasy III oraz IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Młodzież wysłuchała wykładu na temat prawidłowego żywienia bydła. Druga część spotkania miała charakter praktyczny i odbyła się w oborze. Uczniowie wspólnie z wykładowcami badali jakość i strawność zadawanej paszy oraz dokonywali analizy otrzymanych wyników.

Obydwa spotkania bardzo podobały się młodzieży .

UCZNIOWIE Z ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ROZPOCZĘLI STAŻ W NIEMCZECH

Wczoraj, wczesnym rankiem, grupa 18 uczniów naszej szkoły, pod  opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych,  pani Marleny Janik i Magdaleny Bajeny, wyjechała  na dwutygodniowy staż do ośrodka DEULA w  Nienburgu. W trakcie pobytu w Niemczech, młodzież  będzie realizowała  program stażu w ramach projektu ,,Profilaktyka, metafilaktyka i terapia w ochronie zdrowia zwierząt – szansą dobrej pracy dla absolwentów szkół rolniczych powiatu łowickiego na rynku europejskim”. Projekt ten jest realizowany w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie,  w ramach Programu ERASMUS+ ,  od 1 września 2016 roku. Wyjazd młodzieży do Nienburga  poprzedziły intensywne przygotowania. Od  kwietnia  bieżącego roku uczniowie  klas III i IV, uczęszczali  na  zajęcia w ramach przygotowania pedagogicznego, merytorycznego i kulturowego oraz  doskonalili znajomość języka niemieckiego.  Ponad to uczestniczyli w zajęciach  przybliżających zasady działania programu Erasmus+ i odbyli szereg spotkań informacyjnych, przygotowujących ich do jak najlepszego odbycia stażu.

W trakcie dwutygodniowego pobytu w Niemczech, młodzież z  technikum weterynaryjnego będzie  brać udział  w zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu profilaktyki i pielęgnacji u zwierząt, zapozna się z najnowszymi  nowinkami z zakresu produkcji zwierzęcej oraz będzie  doskonalić umiejętności w trakcie wykonywania zabiegów weterynaryjnych. Wszystkie zajęcia będą się odbywać w języku niemieckim, co dodatkowo pozwoli naszym uczniom na doskonalenie i utrwalanie tego języka.

Potwierdzeniem umiejętności i kwalifikacji zdobytych w trakcie odbywania stażu będą  certyfikaty w języku polskim i niemieckim oraz dokument  Europass mobilność, które z pewnością wzbogacą CV naszych przyszłych absolwentów.

JUSTYNA BANASIAK STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

W dniu 17 listopada 2017 roku w Auli Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

 Na rok szkolny 2017/2018 w województwie łódzkim przyznano 230 stypendiów. Wśród zasłużonych stypendystów znalazła się Justyna Banasiak, uczennica klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Justyna osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce z wszystkich przedmiotów zarówno ogólnokształcących jak i zawodowych.  W klasie trzeciej została finalistkę Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Agrobiznes, zdobywając indeks na wymarzony kierunek studiów. Po ukończeniu Technikum planuje studia na kierunku  architektura krajobrazu w SGGW w Warszawie.

Dyplomy najlepszym uczniom wręczał pan Zbigniew Rau – Wojewoda Łódzki oraz pan Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty.

Ciekawym akcentem był  także wykład o rozwijaniu własnych zdolności, wyobraźni i twórczości.

Justynce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych wspaniałych sukcesów!