UCZNIOWIE TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU POSADZILI CEBULKI ROŚLIN W PRZYSZKOLNYM OGRÓDKU DYDAKTYCZNYM

W listopadzie bieżącego roku uczniowie klasy I i II Technikum Architektury Krajobrazu posadzili cebulki kwiatów wiosennych w przyszkolnym ogródku dydaktycznym. Były to cebulki: tulipanów, hiacyntów, szafirków, narcyzów, czosnku.

Cebulki pozyskano z gospodarstwa ogrodniczego Państwa Bilskich w Skierniewicach. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat sadzenia, pielęgnowania oraz wymagań siedliskowych tych roślin.

Mamy nadzieję, że już na wiosnę będziemy obserwować ich okres wegetacyjny, i że wszystkie przetrwają zimę oraz pięknie przyozdobią nasz ogródek.

 

 

SPOTKANIE Z ŻOŁNIERZAMI W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

W środowe popołudnie 27 listopada 2019 roku uczniowie klas weterynaryjnych naszej szkoły spotkali się z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach. Żołnierze wyposażeni w banery reklamowe oraz interesującą prezentację multimedialną przedstawili zgromadzonej w sali konferencyjnej młodzieży różne możliwości rozwoju zawodowego związanego z wstąpieniem w szeregi armii polskiej lub kontynuowaniem nauki na uczelniach medycznych kształcących lekarzy wojskowych. Przedstawione przez prelegentów informacje w sposób wyczerpujący pozwoliły wyjaśnić jakie należy spełnić wymagania aby dostać się do konkretnych formacji militarnych lub ośrodków akademickich oraz jakie z tego tytułu można osiągnąć korzyści, również te finansowe. Kariera żołnierza zawodowego, członka Wojsk Obrony Terytorialnej czy też lekarza wojskowego pobudziły fantazje i marzenia naszych uczniów, którzy zasypali prowadzących całą masą pytań związanych z przedmiotową tematyką. Miejmy nadzieję, że tego typu spotkania zaowocują powołaniami do armii polskiej także wśród młodzieży ze Zduńskiej Dąbrowy.

 

PRÓBNA EWAKUACJA W NASZEJ SZKOLE

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, 27 listopada 2019 roku została przeprowadzona próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszyscy znajdujący się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Pan dyrektor Stanisław Kosmowski podziękował wszystkim za sprawną ewakuację. Po odwołaniu alarmu uczniowie wrócili na lekcje.

                                                                

                                                                

                                                                

 

MARZENA WITKOWSKA ZOSTAŁA LAUREATKĄ PRZEGLĄDU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

24 listopada 2019 roku odbył się IX Przegląd Pieśni Patriotycznej w Godzianowie. Celem przeglądu było uświadomienie roli tak ważnych dla nas pieśni w rozwijaniu poczucia tożsamości, uosobienia i ukształtowaniu osobowości współczesnego Polaka poprzez zainteresowanie historią.

W przeglądzie tym wzięło udział 2 uczniów z naszej szkoły, Marzena Witkowska uczennica klasy II i Jakub Żakieta uczeń klasy IV. Po przesłuchaniu wszystkich uczestników wyłoniono laureatów. Wśród nich znalazła się Marzena Witkowska, która zaśpiewała “Powrócisz tu” i “Ojczyzno ma “. Nasi uczniowie pięknie się zaprezentowali na scenie i zostali nagrodzeni wielkimi brawami.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

WYCIECZKA INTEGRACYJNA DO ŁODZI

19 listopada 2019 roku uczniowie klas pierwszych cztero- i pięcioletniego Technikum rolniczego oraz architektury krajobrazu z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie pod opieką p. A. Wojciechowskiej, p. A. Piesik i p. I. Przytulskiej wyjechali do Łodzi na wycieczkę integracyjną. Pierwszym punktem była lekcja wychowania fizycznego w Parku trampolin “Saltos”. Pod okiem doświadczonych trenerów młodzież czynnie a zarazem bezpiecznie uczestniczyła w zajęciach.

W nawiązaniu do minionej 101 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, nie zabrakło akcentu patriotycznego, uczniowie obejrzeli film pt “Legiony” w reżyserii Dariusza Gajewskiego. Cel wycieczki został osiągnięty, młodzież uśmiechnięta, zadowolona i w pełni zintegrowana wróciła do szkoły.

NORBERT KOWALSKI ZOSTAŁ LAUREATEM W KONKURSIE PLASTYCZNYM „POKAŻ MI SŁOWO”

17 listopada, w niedzielne popołudnie W Bibliotece Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny odbyło się Święto Jesieni. Uroczystość rozpoczęto od podsumowania konkursu plastycznego “Pokaż mi Słowo”. Ponieważ wpłynęło ponad 60 prac Jury konkursu zdecydowało się przydzielić nagrody w czterech kategoriach. Zadaniem uczestników była interpretacja wiersza lub prozy w formie plastycznej.

Laureatem został uczeń naszej szkoły Norbert Kowalski z klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Norbert zinterpretował wiersz Anny Kamieńskiej pt. ,, Hiob i młodzieniec”

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

„POLSKO, TY ZAWSZE WIERNYCH MIAŁAŚ SYNÓW!” CZYLI ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE.

W czwartkowe przedpołudnie 14 listopada sala konferencyjna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie rozbrzmiała echem melodii Mazurka Dąbrowskiego odśpiewanego przez uczestników akademii z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Taka rozpoczęła się kolejna, patriotyczna uroczystość wpisująca się w bogaty krajobraz życia kulturalnego zduńskiej palcówki oświatowej.

            W tym roku przygotowany przez uczniów montaż słowno-muzyczny nosił wymowny tytuł „Polsko, Ty zawsze wiernych miałaś synów!” odnoszący się do wielowiekowych tradycji polskich dążeń niepodległościowych. Godnym uwagi jest fakt, iż wiersze recytowane przez uczniów przeplatane elementami narracji historycznej zawierały nie tylko treści patriotyczne, ale również religijne podkreślające chrześcijański wymiar dziejów naszego narodu.

            Licznie zgromadzona młodzież z wyraźnym zainteresowaniem i zadumą słuchała podniosłej opowieści o burzliwych meandrach polskiej historii okraszonej ponadczasowymi przemyśleniami tak wybitnych postaci jak: Jan Paweł II, Byron czy też Platon. Wyjątkowość listopadowej uroczystości i związanych z nią refleksji podkreślały przepiękne pieśni patriotyczne w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Ogromne wrażenie na zebranych zrobiła pieśń „W stepie szerokim” zaprezentowana przez Jakuba Żakietę oraz „Modlitwa” Bułata Okudżawy, którą zaśpiewała Klaudia Steckiewicz.

            Całość tego patriotycznego przedsięwzięcia podsumował dyrektor szkoły pan Stanisław Kosmowski, który w swoim przemówieniu na zakończenie akademii wskazał młodzieży kierunki, w których powinni podążać aby stali się w pełni świadomymi, odpowiedzialnymi za losy ojczyzny ludźmi znającymi, a przede wszystkim doceniającymi osiągnięcia swoich przodków.

 

 

BĄDŹMY RAZEM W TYM DNIU! ŚWIĘTUJMY WSPÓLNIE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI!

Nasza szkoła przyłączyła się do akcji zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”.

W ramach świętowania 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w piątek, 8 listopada o godzinie 11.11 uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły zaśpiewali wspólnie cztery zwrotki hymnu państwowego.

 

AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI

W dniu 28 października 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zorganizowano akcję honorowego oddawania krwi. Celem jej była poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, popularyzacja wśród uczniów idei honorowego krwiodawstwa w efekcie poszerzenie grupy honorowych dawców krwi oraz odpowiedzią na apel „Zostań Honorowym Dawcą Krwi!”.

Jest to pierwsza w naszej placówce w tym roku szkolnym akcja organizowana przez RCKiK w Łodzi. Przed pobraniem należało zjeść niskotłuszczowy posiłek i wypić większą ilość wody. Chęć uczestniczenia w niej wyraziło 25 osób. Spośród chętnych do oddania  krwi zakwalifikowano pozytywnie 19 dawców

Dla kilkunastu osób uczestniczących w akcji była to pierwsza okazja by bezinteresownie podarować cząstkę siebie – własną krew osobom potrzebującym. Po kilkunastu minutach spędzonych na wygodnej leżance, wyjęciu igły i zaciśnięciu miejsca ukłucia nasi krwiodawcy mogli pobrać czekolady i batoniki jako ekwiwalent za utracone kalorie. Potwierdzili również wcześniejsze tezy, że pobranie nie boli i jest bezpieczne. Podczas akcji Nasi  dawcy oddali honorowo 8 550. ml krwi (8,55 l).

Naszym dzielnym krwiodawcom za oddanie tak cennego daru, jakim jest podarowanie własnej krwi dla ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka DZIĘKUJEMY!!!

Do zobaczenia na kolejnej akcji w lutym 2020 roku.

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

W piątek 25 października 2019 roku, uczniowie klas pierwszych i drugich ZSCKR spotkali się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu z Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego. Starszy sierżant Tomasz Piechowski oraz starszy sierżant Marta Jasińska poruszali wiele problemów młodzieżowego świata. Wygłosili prelekcję upowszechniającą właściwe postawy, mechanizmy obronne i konsekwencje wynikające z zagrożeń, na jakie mogą być narażeni uczniowie. Podając przykłady z życia wzięte, uwrażliwiali na różne niebezpieczeństwa związane z zażywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych  oraz apelowali o uruchomienie wyobraźni i myślenia przyczynowo – skutkowego, z zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób obcych spotkanych w realu i Internecie. Policjanci, odpowiadając na pytania, uświadomili młodzieży konsekwencje zdrowotne i prawne, jakie mogą wynikać z nierozważnego i beztroskiego zachowania. Uczniowie z pewnością na długo zapamiętają pouczające porady prawne.