SUKCES UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY W FINALE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

W piątek 13 kwietnia 2018 roku odbył się III etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Finał konkursu miał miejsce w Katowicach na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego. W konkursie wzięli udział najlepsi z najlepszych z całej Polski. Do konkursu przystąpiło 45 uczniów z różnych województw Polski. Powiat łowicki reprezentowali Stella Przybylska i Jakub Żakieta, uczniowie II klasy technikum weterynaryjnegonaszej szkoły oraz Agata Dziąk z  III klasyTechnikum Ekonomicznego przy ZSP nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu. Stella i Agata znalazły się w ścisłym finale konkursu, osiągając ogromny sukces. Komisja była zachwycona bardzo wysokim poziomem wiedzy uczniów z zakresu podatków.

Wszyscy uczniowie otrzymali upominki w formie głośników, a pierwsza trójka otrzymała indeksy na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz nagrody finansowe za I miejsce 4000zł; II – 3000 zł; III – 2000zł; IV – 1000zł oraz V – 500zł, pozostałe miejsca nagrody rzeczowe.

Uczestnicy konkursu musieli nie tylko opanować informacje dotyczące systemu podatkowego w Polsce, ale również „oswoić” ordynację podatkową i ustawę o swobodzie działalności.

Celem konkursu jest przede wszystkim budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych oraz popularyzacja zawodu doradcy podatkowego. Warto dodać, ze konkurs ma rangę konkursu międzynarodowego.

Uczniów do konkursu przygotowała Zofia Rosa, wicedyrektor szkoły, która uczy w szkole przedmiotów ekonomicznych i prowadzi Naukowe Koło Ekonomistów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

DANIEL STANIASZEK ZOSTAŁ FINALISTĄ

12 kwietnia 2018 roku na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy odbyła się IV edycja konkursu ,,Indeks dla rolnika”, który adresowany jest do uczniów szkół średnich o profilu rolniczym, a jego cele to:

  • umożliwienie młodzieży zdobycie indeksów szkoły wyższej na kierunkach studiów powadzonych przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębianie wiedzy rolniczej, poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych,
  • ukazanie walorów środowiska wiejskiego, jako miejsca pracy i życia na wsi,
  • umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, jako podstawowej zasady nauczania.

II etap konkursu odbył się 5 grudnia 2017r w ZSCKR w Starym Brześciu. Wzięło w nim udział 75 uczestników z 25 szkół. Uczniowie pisali test składający się z 60 pytań, który obejmował zagadnienia z anatomii i fizjologii zwierząt, paszoznawstwa i gospodarki paszowej, ras i typów użytkowych zwierząt gospodarskich, żywienia zwierząt gospodarskich, wymagań klimatyczno-glebowych roślin uprawnych, agrotechniki i zbioru i przechowywania plonów.

Na podstawie wyników testu wyłoniono 19 zwycięzców zakwalifikowanych do finału konkursu, który odbył się 12 kwietnia 2018r.
Przybyłych finalistów powitali Rektor oraz Dziekani Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentował Daniel Staniaszek, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który do konkursu przygotowywał się pod kierunkiem pani Jolanty Bilskiej.

W ostatnim, czyli III etapie konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA” uczestnicy przygotowali 15 minutową prezentację multimedialną w programie PowerPoint na temat: „Soja – walory i zagrożenia w produkcji roślinnej i zwierzęcej”. Po jej przedstawieniu odpowiadali na pytania komisji konkursowej z zakresu tematu prezentacji. Pobyt i udział w konkursie zakończył się sukcesem dla Daniela, ponieważ został finalistą i uzyskał indeks na wyższą uczelnię. Od sponsorów konkursu otrzymał albumowe wydanie książki „Cztery pory roku„- województwo kujawsko –pomorskie, weekendowy pobyt w trzygwiazdkowym hotelu ,,Jawor” w Sarbinowie nad morzem.

Organizatorzy zadbali, o każdy szczegół konkursu. Przed ogłoszeniem wyników wszyscy zebrani uczestniczyli w interesującym wykładzie o zachowaniu zwierząt w sytuacjach stresowych, a następnie wysłuchali koncertu muzyki poważnej.

 

 

 

SUKCES UCZNIÓW W TURNIEJU POŻARNICZYM

W środę, 11 kwietnia, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który w tym roku przebiegał pod hasłem: ,, Młodzież zapobiega pożarom”. Naszą szkołę reprezentowali: Natalia Kawecka z klasy I TW oraz Adam Czajka i Mateusz Dałek z klasy IV TR. W pierwszej kolejności uczestnicy turnieju zmierzyli się z testem zawierającym między innymi pytania zakresu przepisów przeciwpożarowych oraz zasad postępowania na wypadek pożaru. W drugim etapie eliminacji turnieju, do którego zakwalifikowali się wszyscy uczniowie z naszej szkoły, trzeba było udzielić odpowiedzi na pytania zadawane przez jury konkursu. W wyniku rywalizacji, która przebiegała w grupie uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, Adam Czajka zajął II miejsce, a Natalia Kawecka III miejsce. Otrzymali oni atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie gratulujemy !!!

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE W ZAKŁADZIE KARNYM W ŁOWICZU

26 marca 2018r. uczniowie klasy III TR i 5 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy III TW uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych organizowanych przez Zakład Karny w Łowiczu, mających na celu uświadomienie konsekwencji i przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym.

Wychowawca Oddziału Terapeutycznego przedstawił swoich podopiecznych i opowiedział młodzieży, jak przebiega organizacja procesu terapeutycznego, jaka jest jego specyfika, jakie ma zadanie – przysposobić osadzonych do funkcjonowania i radzenia sobie w warunkach wolnościowych.

Uczniowie rozmawiali z uzależnionymi osobami objętymi terapią w zakładzie karnym, które występują w podwójnej roli – są przede wszystkim więźniami ale jednocześnie pacjentami. Usłyszeli prawdziwe historie mężczyzn w wieku od 32 do 43 lat, których uzależnienie od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, hazardu zawiodło na drogę przestępczą i wprost do zakładu karnego.   Z osobistych relacji osadzonych dowiedzieli się, jak łatwo popaść w nałóg, że on nie wybiera i nie zna podziałów społecznych. Usłyszeli, jak środki chemiczne zmieniające nastrój i świadomość mogą zmieniać sferę poznawczą, emocjonalną, sferę zachowania. Popełnia się wtedy błędy wynikające z zaburzeń osobowościowych, podwyższonego poziomu agresji, złej oceny sytuacji. Pojawiają się zaburzenia w relacjach rodzinnych, konflikty i przemoc.
A wszystko to w konsekwencji prowadzi do zrujnowania życia osobistego, zatracenia pasji, odebrania szansy na zdobycie wykształcenia, zawodu i upadku marzeń, bo najważniejszym wówczas staje się jedynie narkotyk i pieniądze na jego zdobycie.

Terapeutka zaznaczyła, że bardzo ważny jest wgląd w siebie uzależnionych, wzbudzenie w nich nadziei na lepsze życie, wskazanie innych sposobów widzenia zarówno samego siebie, jak i świata oraz kształtowanie i nabycie pewnych umiejętności, które pozwoliłyby uzależnionym trwać w trzeźwości. Nie zawsze głównym motywem podjęcia leczenia jest chęć wyzwolenia się z nałogu, ale bardzo często te osoby, które podjęły terapię podczas izolacji więziennej naprawdę chcą się zmienić i zawalczyć o swoją przyszłość, choć nie zawsze kończy się to sukcesem i trwałą abstynencją.

Na podstawie czterech, bardzo przerażających i przejmujących świadectw, uczniowie podjęli refleksję i wyciągnęli wnioski, że substancje psychoaktywne dają tylko złudzenie radości, szczęścia czy ucieczki od problemów, a tak naprawdę oszukują i prowadzą do uzależnienia, które w miarę nasilenia może stać się śmiertelną chorobą.

źródło: https://www.google.pl/search?q=zak%C5%82ad+karny+%C5%82owicz&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=9ILCNoiT4L9fmM%252CAAAAAAAAAAABAM%252C_&usg=__Q7InyzDuA1mb5W20FmQS1lR8DaM%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjf-96a5q_aAhUHDuwKHZKoCGMQuqIBCKgBMAo&biw=1536&bih=760#imgrc=P2EKqDmUxq3L8M:

 

SEZON KAJAKOWY W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ROZPOCZĘTY!!!

5 kwietnia, Szkolny Klub Kajakowy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, przy współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły, spływem na rzece Bzurze, rozpoczął kolejny już sezon kajakowy. Czerpiąc radość ze sprzyjającej pogody, a także poznając naturalne uroki otaczającej przyrody, młodzież przepłynęła wyznaczony wcześniej odpowiedni odcinek rzeki.

 

 

III MIEJSCE W POWIATOWEJ LICEALIADZIE W PIŁKĘ SIATKOWĄ

26 marca 2018 roku wzięliśmy udział w zawodach sportowych w piłce siatkowej dziewcząt, odbywających się na Hali OSiR w Łowiczu.

Do Licealiady zgłosiło się 7 szkół ponadgimnazjalnych. Mecze grupowe rozgrywały się systemem „każdy z każdym”, następnie drużyny, które zajęły w grupach miejsca drugie zagrały o trzecie miejsce, a zwycięzcy grup o pierwsze miejsce w rozgrywkach.

Nasze SIATKARKI, w składzie: Paulina Podwiązka, Natalia Ratajczyk, Marta Witczak, Oliwia Witeczek, Paulina Wielgosz, Patrycja Pasikowska, Gabriela Bojanowska, rozegrały 3 mecze w grupie, plasując się na II miejscu, a następnie pomimo zmęczenia,
w nieco „okrojonym” składzie, dzięki ambicji, mobilizacji i motywacji wywalczyły III miejsce.

MATURZYŚCI NA JASNEJ GÓRZE

24 marca uczniowie klas 4-tych wraz z opiekunami:Wiesławą Mostowską i Aleksandrem Frankiewiczem uczestniczyli w XXV Pielgrzymce Maturzystów Diecezji Łowickiej na Jasną Górę, pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Zanim oficjalnie rozpoczęto Pielgrzymkę, młodzież przebywała w Kaplicy Matki Bożej, zwiedziła Stacje Drogi Krzyżowej malarza Dudy Gracza, Salę Rycerską, Bazylikę Wniebowzięcia NMP. Następnie, już według wytycznych Programu Pielgrzymki, przeszli Drogę Krzyżową na Wałach Jasnogórskich, wysłuchali konferencji tematycznej, uczestniczyli we Mszy świętej pod przewodnictwem biskupów: Andrzeja F. Dziuby i Wojciecha Osiala, trwali na indywidualnej modlitwie przy obrazie jasnogórskim.

 

DNI OTWARTYCH DRZWI SZKOŁY W ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE 23 MARCA, 13 KWIETNIA I 11 MAJA 2018 ROKU

W dniu 23 marca 2018 roku odbyły się pierwsze Dni Otwarte Szkoły w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie. Szkołę odwiedziła młodzież gimnazjalna ze szkół w Bielawach, Bedlnie, Topoli Królewskiej Kiernozi, Popowa, Sannik, Mąkolic, Kutna.

Drugi termin DOD już 13 kwietnia 2018 roku. Szczególnie ciekawie zapowiadasię Dzień Otwartych Drzwi Szkoły11 maja 2018 roku, który odbędzie pod hasłem „Szkoła w działaniu”

Część oficjalna rozpocznie się około godziny 900 . Następnie w poszczególnych obiektach szkoły, na specjalnie przygotowanych stanowiskach tematycznych gimnazjaliści będą mieli okazję wziąć bezpośredni udział w zajęciach warsztatowych dzięki czemu przekonają się jak wygląda edukacyjna codzienność w Zduńskiej Dąbrowie.

Atrakcji będzie co nie miara, gdyż placówka w Zduńskiej Dąbrowie wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt techno-dydaktyczny. W budynku szkoły można będzie wziąć udział w pokazie florystycznym, zajrzeć w mikroskopy, w które wyposażona jest pracownia biologiczna, spróbować swoich sił w rysunku technicznym czy też zatańczyć zumbę w sali konferencyjnej. W obiektach o profilu zawodowym odbędą się warsztaty z resuscytacji i EKG psa, nauki zakładania szwów, a nawet badania krwi oraz wymazów. Na terenie ogródka meteorologicznego można będzie dokonać pomiarów pogodowych. Na stanowisku nauki jazdy konnej, będzie można skorzystać z przejażdżki konnej. W oborze dydaktycznej gimnazjaliści będą mogli zaobserwować sposób działania nowoczesnego robota udojowego. Na terenie gospodarstwa odbędzie się pokaz maszyn rolniczych. Zainteresowani będą mogli też zwiedzić internat, przed, którym rozmieszczony zostanie sprzęt turystyczny w postaci kajaków oraz rowerów mających na celu w sposób efektywny organizować czas wolny uczniom ze Zduńskiej Dąbrowy.

Mamy nadzieję, że nasze działania spełnią oczekiwania przybyłych gimnazjalistów.

I MIEJSCE UCZNIÓW ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W MISTRZOSTWACH POWIATU ŁOWICKIEGO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM

W dniu 15 marca 2018 roku, w Łowiczu odbyły się II Mistrzostwa Powiatu Łowickiego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na ergometrze wioślarskim.

Naszą szkołę reprezentowali: Amelia Warkiewicz, Paulina Podwiązka, Agata Jaszczak, Adrian Seliga, Przemysław Charążka i Julian Karasek. W klasyfikacji indywidualnej:
I miejsce zajęła uczennica klasy IV technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii – Amelia Warkiewicz, uzyskując czas 4min 3sek, II miejsce natomiast z czasem 4min 12s zajęła Agata Jaszczak z klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Spośród 6 szkół ponadgimnazjalnych, z których każda wystawiła 2 zespoły 3-osobowe, „wioślarze” ze Zduńskiej Dąbrowy osiągnęli bardzo dobre wyniki, dzięki czemu w ogólnej klasyfikacji zajęliśmy I miejsce!!!

 

 

 

SUKCES UCZNIÓW ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W VI ŁÓDZKIM KONKURSIE WIEDZY O PODATKACH

W dniu 15 marca 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się II etap VI Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. W konkursie uczestniczyło około 90 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych woj. łódzkiego.

Stella Przybylska i Jakub Żakieta, uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w Zduńskiej Dąbrowie zostali laureatami VI ŁKWoP. Stella zajęła V a Jakub VI miejsce. Nasi uczniowie będą reprezentować szkołę, powiat i województwo podczas etapu centralnego, który odbędzie się   w dniu 13 kwietnia w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Finalistą ŁKWoP został Jan Kuciapski z klasy I Technikum Weterynaryjnego.O awans walczyli również: Katarzyna Sierotowicz, Katarzyna Zagórska, Julia Zakrzewska i Jakub Woźniak z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

W nagrodę Stella otrzymała Smartwatch HuaweiColor Band A2 oraz ważne książki z zakresu doradztwa podatkowego. Jakub otrzymał książki i drobne upominki.

Tematem przewodnim II etapu była „Swoboda działalności gospodarczej” Duży nacisk kładziono również na Ustawę o doradztwie podatkowym wraz z rozporządzeniami i inne rodzaje podatków.

Pierwsza część konkursu polegała na napisaniu testu, obejmującego 20 pytań. Do kolejnego ścisłego etapu, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 3 wylosowane pytania, zostało zakwalifikowanych 16 uczestników, spośród których 8 zakwalifikowało się do III etapu.

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Podatkach organizowany jest przez Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowychpod  patronatem Kuratora Oświaty w Łodzi.

Uczniów do konkursu przygotowała Zofia Rosa, wicedyrektor szkoły, która uczy w szkole przedmiotów ekonomicznych i prowadzi Naukowe Koło Ekonomistów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!