EUROPEJSKIE KOMPETENCJE ZAWODOWE – SZANSA NA RYNKU PRACY (2018-1-PL01-KA102-048780)

Projekt realizowany przez naszą szkołę, w ramach programu ERASMUS+, powoli dobiega końca. Przez ostatnie 17 miesięcy zespół koordynujący projekt, na czele z Dyrektorem szkoły, Panem Stanisławem Kosmowskim, podejmował szereg działań mających na celu jak najlepsze zarządzanie projektem. Odbywało się to przy wsparciu naszego greckiego partnera OLYMPUS EDUCATION SERVICES Single Member P.C. Dzięki naszemu partnerowi 28 uczniów – 18-stu kształcących się w zawodzie technik weterynarii i 10-ciu kształcących się w zawodzie technik rolnik miało możliwość zapoznania się z europejskimi osiągnięciami w zakresie zdobywania wiedzy, nabyła cenne doświadczenie zawodowe w międzynarodowym środowisku a także rozwinęła kompetencje osobiste takie jak świadomość kulturową.

W ramach odbytej mobilności młodzież miała szansę poznać alternatywne kierunki uprawy i hodowli zwierząt w Grecji. Przyszli technicy weterynarii zapoznali się ze strukturą organizacyjną ośrodków hodowli koni, nabyli umiejętności związane z oceną zdrowia i kondycji koni, przeprowadzaniem podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych oraz określania potrzeb żywieniowych tych zwierząt. Ponad to mieli również możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem kliniki weterynaryjnej w warunkach greckich, przeprowadzania zabiegów weterynaryjnych na zwierzętach domowych oraz analizy dokumentacji weterynaryjnej prowadzonej przez właścicieli kliniki. Z kolei uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik poszerzyli swoją wiedzę z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej charakterystycznej dla Greckiego Makroregionu w którym przebywali. Odbycie dwutygodniowego stażu w gospodarstwach i firmach greckich, trudniących się także w produkcji ekologicznej, umożliwiło młodym rolnikom nabycie wielu nowych umiejętności związanych m. in. z określaniem ekonomicznej oceny opłacalności produkcji; prowadzenia oraz certyfikacji produkcji ekologicznej a także użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych zgodnie z przeznaczeniem.

Ważnym elementem przygotowującym młodzież do mobilności był cykl zajęć przygotowawczych, który obejmował zajęcia językowe (język angielski i grecki), kulturowe, pedagogiczno-organizacyjne oraz kurs BHP. Zajęcia te mały na celu lepsze wykorzystanie możliwości odbywania stażu oraz przebywania w innym kręgu kulturowym a także dbanie o bezpieczeństwo i motywowanie uczniów do korzystania z szans, jakie umożliwia im projekt. Wszystkie realizowane w ramach projektu działania, obejmujące przygotowanie do odbycia mobilności, podróż, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie, były całkowicie bezpłatne i w 100% pokryte ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji.