KONFERENCJA – SZANSE I WYZWANIA DLA POLSKI I REGIONU ŁÓDZKIEGO

24 lutego 2020 roku, Wicewojewoda łódzki- Karol Młynarczyk wziął udział w konferencji „Nowa perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej – szanse i wyzwania dla Polski i regionu łódzkiego” zorganizowanej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Współorganizatorem konferencji był Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wykład na temat celów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2021-2027, a także możliwości rozwoju obszarów wiejskich prowadziła Bogumiła Kapusta – dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

W spotkaniu wzięli też udział: Janusz Ciesielski – Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Włodzimierz Lewandowski – Zastępca Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Grzegorz Franczak – Zastępca Dyrektora Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

 

PROJEKT „ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO W SŁUŻBIE BIORÓŻNORODNOŚCI”- WARSZTATY

20 lutego odbyły się w naszej szkole warsztaty pt. „Przygotowanie planów nawozowych”. W zajęciach wzięło udział 25 uczniów z klasy II TR, II TAK oraz III TR. Uczniowie zastali zapoznani z zasadami pobierania próbek gleby do badań, co następnie mieli okazję przećwiczyć w terenie. Uczestnicy warsztatów poznali program azotanowy oraz dowiedzieli się jakie działanie naprawcze należy prowadzić na glebach z wysokim stężeniem azotanów. Ostatnia częścią spotkania były ćwiczenia w sali komputerowej, gdzie młodzież sama opracowała plany nawozowe dla wybranego gospodarstwa.

JAK ZOSTAĆ POLICJANTEM?

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu podczas spotkań z uczniami propagują zawód policjanta i zachęcają młodych ludzi, aby po ukończeniu szkoły wstąpili w policyjne szeregi. Jedno z takich spotkań zostało zorganizowane wczoraj w naszej szkole. W czasie spotkania młodzież została poinformowana, jakie wymagania musi spełnić kandydat do policji oraz jakie dokumenty i gdzie powinien złożyć. Mundurowi omówili również wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego począwszy od testu wiedzy, poprzez test sprawnościowy, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną na komisji lekarskiej skończywszy. Stróże prawa podkreślali w trakcie spotkania, że służba w tej formacji wymaga wiele poświęceń, ale daje również ogromną satysfakcję, niosąc pomoc potrzebującym. Policjanci omówili też specyfikę swojej pracy. Zachęcali młodych ludzi, aby po zakończeniu szkoły zdecydowali się na wstąpienie w policyjne szeregi.

 

STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW I MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

18 lutego 2020 roku w Auli im. prof. W. Szuberta Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczania dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Wśród 235 najzdolniejszych uczniów z województwa łódzkiego jest Aleksandra Cieślińska z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Stypendium wynosi 300 zł miesięcznie i jest wypłacane za 10 miesięcy roku szkolnego w dwóch ratach. Przyznano także 17 stypendiów Ministra Edukacji Narodowej.

Dyplomy stypendystom wręczali wicewojewoda Karol Młynarczyk i Grzegorz Wierzchowski, kurator oświaty.

Oli serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

AKADEMIA NOWOCZESNEGO PATRIOTYZMU

Podczas drugich zajęć w ramach Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu młodzież wymieniała wady i zalety Zduńskiej Dąbrowy. Oceniona została infrastruktura, transport, bezpieczeństwo, dostęp do rozrywki i wiele innych aspektów życia codziennego. Następnie spośród wszystkich wymienionych wad i problemów uczniowie wybrali jeden, który postarają się rozwiązać. Wspólnymi siłami spróbują pomóc bezpańskim kotom, których populacja stale się powiększa. Podczas zajęć padło wiele ambitnych pomysłów. Miejmy nadzieję, że zostaną wprowadzone w życie.

AKCJA ODDAWANIA KRWI

10 lutego 2020 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie po raz drugi w tym roku szkolnym honorowo oddawali krew. Celem akcji była poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, popularyzacja wśród uczniów idei honorowego krwiodawstwa w efekcie poszerzenie grupy honorowych dawców krwi. Promowanie idei honorowego krwiodawstwa wykształca i utrwala wśród młodzieży postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

Ten bezinteresowny gest Naszych Uczniów ratuje zdrowie i życie chorych, dla których często jedynym lekarstwem jest krew.

Na  dzisiejszą akcje zgłosiło się  24 dawców. Spośród chętnych do oddania  krwi zakwalifikowano pozytywnie  16 dawców (15 uczniów i jednego nauczyciela) co daje 7,2 litra krwi.

Po kilkunastu minutach spędzonych na wygodnej leżance, wyjęciu igły i zaciśnięciu miejsca ukłucia nasi krwiodawcy otrzymywali w podziękowaniu czekolady.

Uczniowie, którzy włączają się w honorowe dawstwo krwi podczas szkolnych akcji, często zostają długoletnimi dawcami.

Naszym  krwiodawcom  za oddanie  tak cennego daru, jakim jest podarowanie własnej  krwi dla ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka, DZIĘKUJEMY!!!

 

UCZNIOWIE ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY ZDOBYLI KWALIFIKACJE GROOMERSKIE

 

UCZNIOWIE ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY ZDOBYLI KWALIFIKACJE GROOMERSKIE

w ramach projektu „Nauczanie rolnicze XXI wieku – absolwent na rynku pracy”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach
Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Łódzkiego na lata 2014 –  2020

 

7 lutego 2020 roku w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie zakończyła się druga edycja kursu groomingu (strzyżenia psów). Uprawnienia groomerskie w ramach pierwszej i drugiej edycji kursu otrzymało 30 uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Kurs trwał 88 godzin, w tym 44 godziny stanowiły zajęcia praktyczne.

Uczniowie zdobyli wiedzę i dodatkowe umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w charakterze groomera, bądź otworzenie własnego salonu psiej estetyki.

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY – „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”

Uczennica naszej szkoły – Zuzanna Łykowska z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu zajęła III miejsce w wojewódzkim finale Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” i zakwalifikowała się do finału centralnego. Tematyka konkursu obejmowała udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych podczas zwalczania klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz działalność prewencyjną, kulturalną i historię pożarnictwa.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.