AKCJA ODDAWANIA KRWI

10 lutego 2020 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie po raz drugi w tym roku szkolnym honorowo oddawali krew. Celem akcji była poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, popularyzacja wśród uczniów idei honorowego krwiodawstwa w efekcie poszerzenie grupy honorowych dawców krwi. Promowanie idei honorowego krwiodawstwa wykształca i utrwala wśród młodzieży postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

Ten bezinteresowny gest Naszych Uczniów ratuje zdrowie i życie chorych, dla których często jedynym lekarstwem jest krew.

Na  dzisiejszą akcje zgłosiło się  24 dawców. Spośród chętnych do oddania  krwi zakwalifikowano pozytywnie  16 dawców (15 uczniów i jednego nauczyciela) co daje 7,2 litra krwi.

Po kilkunastu minutach spędzonych na wygodnej leżance, wyjęciu igły i zaciśnięciu miejsca ukłucia nasi krwiodawcy otrzymywali w podziękowaniu czekolady.

Uczniowie, którzy włączają się w honorowe dawstwo krwi podczas szkolnych akcji, często zostają długoletnimi dawcami.

Naszym  krwiodawcom  za oddanie  tak cennego daru, jakim jest podarowanie własnej  krwi dla ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka, DZIĘKUJEMY!!!