PROJEKT „ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO W SŁUŻBIE BIORÓŻNORODNOŚCI”- WARSZTATY

20 lutego odbyły się w naszej szkole warsztaty pt. „Przygotowanie planów nawozowych”. W zajęciach wzięło udział 25 uczniów z klasy II TR, II TAK oraz III TR. Uczniowie zastali zapoznani z zasadami pobierania próbek gleby do badań, co następnie mieli okazję przećwiczyć w terenie. Uczestnicy warsztatów poznali program azotanowy oraz dowiedzieli się jakie działanie naprawcze należy prowadzić na glebach z wysokim stężeniem azotanów. Ostatnia częścią spotkania były ćwiczenia w sali komputerowej, gdzie młodzież sama opracowała plany nawozowe dla wybranego gospodarstwa.