SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ORGANIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH ROZWIJAJĄCYCH WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE DLA ZAWODÓW TECHNIK ROLNIK, TECHNIK WETERYNARII

 

Kurs inseminacyjny-harmonogram 2019

 Harmonogram-kurs kombajnisty 2019

Zaktualizowany harmonogram kursu operatora kombajnu zbożowego 2019

1. ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM ORGANIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH

2. ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM ORGANIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH

HARMONOGRAM KURSU NA PRAWO JAZDY KAT. B, GR.I.

Harmonogram kursu florystyczno-kelnerskiego 2019

Harmonogram kursu stosowania środków ochrony roślin 2019

Harmonogram kursu instruktor szkolenia psów 2019

Harmonogram Instruktor Dgoterapii 2019

Harmonogram-kurs obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym -2019

Harmonogram organizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2019,2020

Harmonogram – Kurs Groomingu

Harmonogram kurs spawacza I grupa