SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ORGANIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018,2019

HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH W RAMACH WARK -ROK SZKOLNY 2018-2019

Kurs-inseminacyjny-harmonogram-2019

Harmonogram-kurs-kombajnisty-2019

Zaktualizowany-harmonogram-kursu-operatora-kombajnu-zbożowego-2019

1. ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM ORGANIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018-2019

2.  ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM ORGANIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018-2019

HARMONOGRAM KURSU NA PRAWO JAZDY KAT. B, GR.I.

Harmonogram-kursu-florystyczno-kelnerskiego-2019

Harmonogram-kursu-stosowania-środków-ochrony-roślin-2019

Harmonogram-kursu-instruktor-szkolenia-psów-2019-2

Harmonogram Kursu – Instruktor-Dgoterapii 2019

Harmonogram kursu obsługi wózków jezdniowych -2019

Harmonogram organizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2019,2020

Harmonogram – Kurs Groomingu

HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH W RAMACH WARK -ROK SZKOLNY 2019-2020

Harmonogram kurs spawacza I grupa

Harmonogram Grooming gr 2

Harmonogram-kursu-florystyczno-kelnerskiego-II grupa 2020

Zaktualizowany harmonogram organizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2019,2020

Harmonogram-kursu-operatorów-kombajnu-zbożowego-2020-1

Kurs-inseminacyjny-harmonogram-2020

Harmonogram realizacji kursu dogoterapii – teoria i praktyka 2020

Harmonogram realizacji kursu instruktora szkolenia psów 2020

Zaktualizowany harmonogram kursu – instruktor szkolenia psów 2020

Zaktualizowany harmonogram kursu operatorów kombajnów zbożowych 2020

Zaktualizowany harmonogram organizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2019,2020-IV

Zaktualizowany-harmonogram-kursu-inseminacyjnego-IV2020-2

Harmonogram-kurs-instruktora-hipoterapii-2020

Harmonogram-kursu-instruktor-jazdy-konnej-2020-1

Harmonogram kurs spawacza 2020 (II edycja)

Zaktualizowany-harmonogram-kursu-instruktor-jazdy-konnej-teoria-i-praktyka

Zaktualizowany-harmonogram-kursu-instruktor-szkolenia-psów-IV-2020

Zaktualizowany-harmonogram-kursu-spawacza-2020-II-edycja

Zaktualizowany-harmonogram-kursu-operatorów-kombajnów-zbożowych-2020

Harmonogram-kursu-stosowania-środków-ochrony-roślin-2020-1

Zaktualizowany-harmonogram-kurs-inseminacyjnego-2020-1

Harmonogram kursu obsługi wózków widłowych wrzesień 2020

Zaktualizowany harmonogram kursu obsługi wózkówwidłowych wrzesień 2020