SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ORGANIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH ROZWIJAJĄCYCH WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE DLA ZAWODÓW TECHNIK ROLNIK, TECHNIK WETERYNARII

Kurs inseminacyjny-harmonogram 2019

 Harmonogram-kurs kombajnisty 2019

Zaktualizowany harmonogram kursu operatora kombajnu zbożowego 2019

1. ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM ORGANIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH

2. ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM ORGANIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH

HARMONOGRAM KURSU NA PRAWO JAZDY KAT. B, GR.I.

Harmonogram kursu florystyczno-kelnerskiego 2019

Harmonogram kursu stosowania środków ochrony roślin 2019

Harmonogram kursu instruktor szkolenia psów 2019

Harmonogram Instruktor Dgoterapii 2019

Harmonogram-kurs obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym -2019

Harmonogram organizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2019,2020

Harmonogram – Kurs Groomingu

Harmonogram kurs spawacza I grupa

Harmonogram Grooming gr 2

Harmonogram-kursu-florystyczno-kelnerskiego-II grupa 2020

Zaktualizowany harmonogram-organizacji-zajęć-dodatkowych-w-roku-szkolnym-20192020-1

Harmonogram kursu operatorów kombajnu zbożowego 2020

Kurs inseminacyjny-harmonogram 2020

Harmonogram realizacji kursu dogoterapii – teoria i praktyka 2020

Harmonogram realizacji kursu instruktora szkolenia psów 2020

Zaktualizowany harmonogram kursu – instruktor szkolenia psów 2020

Zaktualizowany harmonogram kursu operatorów kombajnów zbożowych 2020

Zaktualizowany-harmonogram-organizacji-zajęć-dodatkowych-w-roku-szkolnym-2019-2020-IV

Zaktualizowany harmonogram kursu inseminacyjnego -IV2020

Harmonogram kurs instruktora hipoterapii 2020

Harmonogram kursu- instruktor jazdy konnej 2020

Harmonogram kurs spawacza 2020 (II edycja)

Zaktualizowany harmonogram kursu instruktor jazdy konnej (teoria i praktyka)

Zaktualizowany harmonogram kursu instruktor szkolenia psów -IV 2020

Zaktualizowany harmonogram kursu spawacza 2020-II-edycja

Zaktualizowany harmonogram kursu operatorów kombajnów zbożowych 2020

Harmonogram-kursu-stosowania-środków-ochrony-roślin-2020`

Zaktualizowany harmonogram kurs inseminacyjnego 2020

Harmonogram-kursu obsługi wózków widłowych-wrzesień 2020