Wprowadzone przez Agnieszka Kaczor

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIEZ – SESJA: CZERWIEC 2020

Zespół Szkół Centrum Kształcenie Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie Harmonogram Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie- sesja: czerwiec 2020 Kwalifikacja Część praktyczna /dokument/ 22.06.2020 poniedziałek Część pisemna 23.06.2020 wtorek RL.21 (II TAK) Technik architektury krajobrazu Godzina 9.00 2 godziny (+30 minut dostosowanie) 9 zdających Sala gimnastyczna Godzina 10.00 1 godzina (+30 minut dostosowanie) 9 […]

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW W SPRAWIE KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH. NOWE TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH.

W związku z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Dariusza Piontkowskiego z dnia 14.05.2020 r, dotyczącymi udziału w konsultacjach dla maturzystów, prosimy o pisemną deklarację uczestnictwa w wyżej wymienionej formie zajęć. Potwierdzenia udziału w konsultacjach należy dokonać dla każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotów dodatkowych (j. polski, j. obcy, matematyka, przedmiot dodatkowy) oddzielnie. Konsultacje odbywać się będą w […]

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY I EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE -CZERWIEC 2020

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść […]

SZANOWNI PAŃSTWO! DRODZY ABSOLWENCI!

Szanowni Państwo! Drodzy Absolwenci! W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że została podjęta decyzja o zmianie terminu Zjazdu Absolwentów. Zjazd Absolwentów połączony z Jubileuszem 90-lecia szkoły zaplanowano na 26 czerwca 2021 roku. Dyrekcja Szkoły oraz Koło Absolwentów

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW 2020

Drogie Abiturientki i Drodzy Abiturienci! Żegnamy dzisiaj Was – tegorocznych Absolwentów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Rok szkolny 2019/2020 był bardzo wyjątkowy. Równie nietypowe jest pożegnanie z Wami, inne niż wszystkie do tej pory, ponieważ nie możemy spotkać się z Wami osobiście, nie możemy uścisnąć Wam dłoni i pogratulować […]

DZIEŃ ZIEMI

Dzień Ziemi corocznie obchodzony w dniu 22 kwietnia uważany jest za największe ekologiczne święto świata. Chcemy zachęcić Was do celebrowania tego święta w zupełnie inny sposób. Spróbujcie poświęcić czas na bycie z Przyrodą, na refleksję, jak ona jest dla nas ważna, ale i jak jest fascynująca, piękna, ciekawa… „Planeto Ziemio” Jesteś opoką całej ludzkości niebieskim […]

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO

Drodzy maturzyści, W terminie od 2 do 8 kwietnia br. przeprowadzimy próbny egzamin maturalny, zorganizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Szczegóły – w Informacji Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 26 marca 2020 r. dotyczącej próbnego egzaminu maturalnego Nauczyciele skontaktują się z Wami w sprawie formy przeprowadzenia próbnego egzaminu.  

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

24 marca 2020 Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzeń wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, […]