Wprowadzone przez A K

Drogie Abiturientki i Drodzy Abiturienci!

Żegnamy dzisiaj Was – tegorocznych Absolwentów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Rok szkolny 2020/2021 był bardzo wyjątkowy. Równie nietypowe jest pożegnanie z Wami, inne niż wszystkie do tej pory, ponieważ nie możemy spotkać się z Wami wszystkimi. Nie możemy świętować zakończenia szkoły w tradycyjnej formie. Mimo to, pragniemy przekazać […]

STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY

Piątkowe popołudnie 30 kwietnia 2021 roku obfitowało w bogaty program uroczystości okolicznościowych, które odbyły się w murach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Poza pożegnaniem klas maturalnych, Dyrektor – Stanisław Kosmowski i Wicedyrektor – Zofia Rosa dokonali uroczystego wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów dwóm uczniom naszej szkoły. […]

SUKCES UCZNIÓW ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W ELIMINACJACH OKRĘGOWYCH OWIUR

Czworo uczniów Technikum w Zduńskiej Dąbrowie awansowało do etapu Centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Stawką zmagań w czekającym ich finale są indeksy na wybrane kierunki Uczelni Przyrodniczych w całym kraju, stypendia, nagrody rzeczowe, oraz zwolnienie z egzaminu zawodowego. Eliminacje okręgowe XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbyły się 23 kwietnia 2021 roku w Szkole […]

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY,EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE I EGZAMIN ZAWODOWY W 2021 ROKU

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. […]

,,Bo tylko jedną mamy Ziemię”

22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. Tegorocznym motywem przewodnim Dnia Ziemi jest hasło: „Przywróć naszą Ziemię”. Włączmy się do promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie: – segregujmy śmieci – oszczędzajmy wodę – zaopatrzmy się w środki czystości przyjazne środowisku naturalnemu – oszczędzajmy gaz i energię elektryczną – zużyte baterie wyrzucajmy do specjalnych kontenerów […]

ŚWIĘTA WIELKANOCNE

,, Droga, wierzba sadzona wśród zielonej łąki, Na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze. Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze, A pod niebem wysoko śpiewają skowronki.(…)                                                                        Jan Lechoń ,, Wielkanoc’’   W tym roku Wielkanoc wypada wyjątkowo wcześnie, bo 4-go kwietnia, w związku z tym uczniowie klas II i III Technikum architektury krajobrazu […]

Konkurs „Lokalny System Monitoringu Wód”

25 marca zakończył się kolejny etap konkursu „Lokalny System Monitoringu Wód” odbywający się w ramach projektu „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”. Konkurs trwał blisko 1,5 roku. W tym czasie uczniowie obecnej klasy III TR i TAK pobierali i badali próbki wody na obecność azotanów. Woda pochodziła z rowów melioracyjnych w pobliżu gospodarstwa szkolnego. Grupa projektowa […]

Uczniowie ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie w gronie 20 najlepszych zespołów w projekcie Social Innovation Relay

Social Innovation Relay to międzynarodowy konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na najlepszy innowacyjny pomysł biznesowy odpowiadający na potrzebę społeczną w jednym z sektorów: edukacja, zdrowie, włączenie społeczne, jakość życia, zrównoważony rozwój. Konkurs organizowany jest  przez Młodzieżową Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Nationale-Nederlanden.  Uczestnicy pracują w zespołach 2-4 osobowych. Zespół naszej szkoły w składzie: Martyna Gęsiarz […]

„ZRÓBMY SZUM WOKÓŁ WODY”

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. To moment, który skłania nas do refleksji nad tym, jak bardzo jest ona ważna. W końcu to woda warunkuje życie na […]

UCZENNICA ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W FINALE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „BLIŻEJ PSZCZÓŁ”

Z dumą informujemy, że do finałowego etapu V Ogólnopolskiego Konkursu ,,Bliżej pszczół” z grupy ponadpodstawowej zakwalifikowała się Weronika Szczepaniak uczennica II klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Celem V Ogólnopolskiego Konkursu “Bliżej pszczół” jest popularyzacja wśród uczniów roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wiedzy odnośnie do możliwości funkcjonowania pszczoły miodnej w industrialnej rzeczywistości. […]