Warsztaty z pieczenia chleba

Chleb w kulturze ludowej od zawsze cieszył się niemałym szacunkiem. Posiada on bardzo bogatą symbolikę i wiele zastosowań w obrzędowości. Jawił się nie tylko jako pokarm, ale i atrybut religijny. Chleba starano się nie marnować, ani dopuścić do jego zepsucia, gdyż mogło to sprowadzić gniew boży. Kromkę, która upadła na ziemię należało podnieść i pocałować. Resztki chleba należało dać ptactwu lub dodać do paszy. Niewyobrażalnym było położenie bochenka na brudnym stole. Przed samym jego pokrojeniem należało nakreślić na nim znak krzyża, co jest nie tylko (wtórnym) odniesieniem do znaku męki pańskiej, ale również odniesieniem do mitu, w którym gromowładny bóg powstrzymuje rozrost niedawno stworzonej ziemi właśnie poprzez nakreślenie na niej czterech stron świata…

Historie chleba oraz tematykę szacunku do niego w naszej tradycji i kulturze poruszaliśmy na warsztatach z pieczenia chleba, które odbyliśmy w Zwierzyńcu Pierwszym k. Częstochowy.  W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas II TR, II TWA oraz III TWB (4l).   W części teoretycznej prowadzący zapoznali młodzież z systemami jakości żywności, a w części praktycznej uczestnicy poznali poszczególne etapy właściwego przygotowania chleba, a następnie samodzielnie wyrabiali ciasto, z którego zostały upieczone smaczne bułki.

 

 

 

Spotkanie z policjantem

21 października bieżącego roku, w ramach corocznych spotkań uczniów klas pierwszych Technikum z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, gościliśmy p. Martę Kaźmierczaki i p. Tomasza Piechowskiego. Tematyka prelekcji dotyczyła przede wszystkim zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną nieletnich, którzy naruszą zasady prawa oraz
z profilaktyką uzależnień chemicznych i behawioralnych w połączeniu z konsekwencjami prawnymi. Młodzież naszej Szkoły była mocno zainteresowana i odważnie zadawała pytania.  Wobec tego mamy nadzieję na dalszą kontynuację współpracy i kolejne spotkania.

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

13 października 2021 do szkoły w Zduńskiej Dąbrowie na powrót zawitały echa historycznych wydarzeń sprzed kilkuset lat. W roku 1773 utworzona została Komisja Edukacji Narodowej pełniąca w tym czasie rolę pierwszego na świecie ministerstwa oświaty. Na cześć tego wydarzenia każdego roku 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Po trudnym okresie pandemicznym i związanym z nim zdalnym prowadzeniem zajęć edukacyjnych w końcu udało się zorganizować tę ważną dla naszej szkoły uroczystość.

Długo oczekiwane wydarzenie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz wspólnego odśpiewania hymnu. Zgodnie z wieloletnią tradycją następnym punktem programu było ślubowanie i przejęcie sztandaru przez młodszych uczniów naszej placówki, a następnie ślubowanie chłopców i dziewcząt z klas pierwszych oraz drugich.

Celem wprowadzenia uczestników uroczystości w świat wartości i tradycji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie młodzież złożyła kwiaty pod tablicami pamiątkowymi: patronki szkoły Jadwigi Dziubińskiej, Leonildy i Kazimierza Wyszomirskich oraz Krystyny Idzikowskiej prezentując również zgromadzonym  biografie wyżej wspomnianych, ważnych dla naszej społeczności postaci historycznych. Atmosferę zadumy i wzniosłych uczuć pogłębiło oddanie czci zmarłym nauczycielom oraz pracownikom szkoły, których upamiętniono minutą ciszy.

W dalszej części wydarzenia głos zabrał Dyrektor Stanisław Kosmowski, który przywitał przybyłych gości oraz w krótkim przemówieniu podziękował nauczycielom i pracownikom zduńskiej placówki edukacyjnej wskazując przy okazji kierunki oraz cele dydaktyczno-wychowawcze jakimi powinni się Oni kierować w bieżącym rok szkolnym.

Rozdanie nagród Ministra i Dyrektora oraz wyprowadzenie sztandaru szkoły zakończyło część oficjalną uroczystości. Na scenę wkroczyli uczniowie klas trzecich i czwartych, którzy zaprezentowali zgromadzonym nastrojowy montaż słowno-muzyczny przeplatany barwnymi strojami łowickimi podkreślającymi ludowy charakter naszej wspólnoty.

Życzenia od Samorządu Uczniowskiego oraz Przewodniczącego Rady Rodziców stanowiły ostatni akcent środowej uroczystości, która bez wątpienia przywróciła wśród zgromadzonych poczucie stabilizacji i nadziei na powrót do normalności.

Warsztaty w Szadku

12 października uczniowie klasy IIa Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyli w warsztatach przetwórstwa w Szadku. Celem warsztatów było przedstawienie młodzieży małych, lokalnych, ekologicznych rodzinnych działalności. Uczniowie poznali modele organizacji produkcji i sprzedaży rolniczej, zasady przetwórstwa mięsa, owoców i miodu. Odwiedziliśmy:
– gospodarstwo sadownicze, gdzie młodzież poznała proces tłoczenia soku z jabłek
– rodzinną piekarnię, której właściciel przedstawił etapy pieczenia chleba
– pasiekę, w której pszczelarz opowiedział o produkcji i pobieraniu miodu
– masarnię, której właściciele przybliżyli zasady przygotowania surowca, obróbki mechanicznej i termicznej mięsa.

Mieliśmy również okazję degustować produkty regionalne. Warsztaty uważamy za cenną lekcje poznawania i promowania produktów regionalnych oraz perspektyw związanych z ich wytwarzaniem i dystrybucją. Jesteśmy zachwyceni świetnie zorganizowanymi zajęciami.

 

Spływ Papieski młodzieży ze Zduńskiej Dąbrowy

W związku z panującymi obostrzeniami epidemiologicznymi, obchody tegorocznego Dnia Papieskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, musiały zostać zredukowane do Spływu Papieskiego i przeprowadzanych lekcji wychowawczych i katechez przypominających postać papieża – Polaka,  świętego Jana Pawła II. Nie mogło odbyć się w szkole, praktykowane od wielu lat, spotkanie ze świadkiem życia papieża. W dniu 11 października, 40 uczniów, 4 instruktorów kajakarstwa (w tym pan dyrektor szkoły) i 2 opiekunów odbyło spływ na rzece Bzurze na odcinku Strugienice – Łowicz. Przed wypłynięciem, krótkiej modlitwie przewodniczył ks. Ireneusz Cieślak, proboszcz parafii p.w. św. Jakuba ap. w Zdunach, błogosławiąc na koniec wszystkich obecnych uczestników spływu. Płynąc, nie zabrakło śpiewów piosenek, w tym najbardziej znanej pieśni papieskiej „Barki”.  Po zakończeniu spływu wszyscy udali się na Stary Rynek pod pomnik papieża, gdzie złożono kwiaty i odmówiono modlitwy.

WARSZTATY PRZETWÓRSTWA W SZADKU

Uczniowie klasy III TW B ( 4l) uczący się w naszej szkole uczestniczyli w warsztatach przetwórstwa w Szadku. Celem warsztatów było przedstawienie młodzieży małych, lokalnych, ekologicznych rodzinnych działalności. Uczniowie poznali modele organizacji produkcji i sprzedaży rolniczej, zasady przetwórstwa mięsa, owoców i miodu. Odwiedziliśmy:

– gospodarstwo sadownicze, gdzie młodzież poznała proces tłoczenia soku z jabłek

– rodzinną piekarnię, której właściciel przedstawił etapy pieczenia chleba

– pasiekę, w której pszczelarz opowiedział o produkcji i pobieraniu miodu

– masarnię, której właściciele przybliżyli zasady przygotowania surowca, obróbki mechanicznej i termicznej mięsa.

Mieliśmy również okazję degustować produkty regionalne. Wycieczkę uważamy za bardzo udana, tym bardziej że podróż również minęła nam bardzo szybko.

 

 

„LOKALNA WIEŚ MIEJSCEM DO ŻYCIA I ROZWOJU – WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary

wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy

Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

  1. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Stowarzyszenie Ekobiesiada, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Wojsławicach oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej

Dąbrowie zaprasza na warsztaty realizowane w ramach operacji pt.

„LOKALNA WIEŚ MIEJSCEM DO ŻYCIA

I ROZWOJU – WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE”

 

Zapisy i szczegółowe informacje u partnerów operacji

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Informacja o realizacji operacji

Harmonogram szkoleń

Karta zgłoszeniowa

Plakat2

Słoneczna Grecja!

Udział w projekcie to nie tylko nauka i praca, to również możliwość poznania nowych kultur i odkrycia nowych ciekawych miejsc. Młodzież nie ma czasu na nudę, w chwilach wolnych od pracy realizowany jest program kulturowy. Mamy to szczęście, iż pracujemy i mieszkamy w sercu Riwiery Olimpijskiej gdzie z jednej strony widzimy błękit wód Zatoki Termejskiej Morza Egejskiego, a z drugiej majestatyczny okryty chmurami masyw góry Olimp.

W miniony weekend, kiedy to przypadały dni wolne od pracy zrealizowane zostały dwie całodniowe wycieczki. W sobotę cała grupa udała się do skalnego kompleksu klasztorów Meteory, znajdującego się na Liście Światowego Dziedzictwa UNECSO. Niedzielą zaś odbył się rejs na wyspę Skhiatos, najbardziej rozpoznawalną z wysp Archipelagu Sporad. Powodem jej popularności są przede wszystkim plaże z niesłychanie drobnym i białym piaskiem. Trudno w to uwierzyć, ale na niewielkiej powierzchni wyspy jest ich na Skiathos ponad 60. To właśnie Skiathos tworzyło scenerię dla musicalu „Mamma mia!”.

Ale to nie wszystko. W minionym tygodniu uczestnicy mieli okazję poznać malowniczą okolice, która obfituje w liczne atrakcje takie jak Stary Pantaleimon, miasteczko Litochoro. Oprócz tego relaks na piaszczystej plaży oraz kąpiele w morzu. To nie koniec atrakcji, przyszły tydzień zapowiada się równie ciekawie.

Realizacja programu kulturowego i animacja czasu wolnego to nie tylko rozrywka to możliwość zwiększenia kompetencji kulturowych, społecznych osobistych oraz językowych młodzieży.

 

Sprzątanie Świata Polska 2021 – Myślę, więc nie śmiecę

Akcja „Sprzątanie świata – Polska” jest wspólną lekcją poszanowania środowiska jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów. W ostatnich latach plastikowe  opakowania zdominowały nasze życie i otoczenie. Wychodząc na spacer bardzo często napotykamy na porzucone plastikowe butelki (PET), woreczki i reklamówki foliowe, oraz jednorazowe kubeczki. Ich rozkład w środowisku naturalnym zajmuje od 100-1000 lat, a nawet dłużej.

Uczniowie klas I TW i I TR naszej szkoły dzielnie uczestniczyli w akcji na lekcjach biologii. Młodzież sprzątała park wokół szkoły i teren gospodarstwa.

Zachęcamy wszystkich do zmiany swoich nawyków oraz wdrożenia w życie idei less waste (mniej odpadów) i zasady 5R (redukuj, użyj ponownie, segreguj, odzyskuj, odnawiaj).

Pozdrowienia z Grecji !!!

Pora na podsumowanie pierwszego tygodnia praktyk zawodowych w ramach realizowanego projektu „Mobilni na rynku pracy – Praktyki Europejskie” o numerze 2020-1-PL01-KA102-080787 realizowanego w ramach programu ERASMUS+.

36 uczniów naszej szkoły od 20.09.2021 roku przebywa na Riwierze Olimpijskiej gdzie uczestniczy
w ponadnarodowych praktykach zagranicznych organizowanych przez szkołę we współpracy z grecką instytucją przyjmującą OLYMPUS EDUCATION SERVICES. W mobilności tym razem uczestniczą uczniowie aż z trzech kierunków kształcenia tj. technik rolnik, technik weterynarii oraz technik architektury krajobrazu. Nad młodzieżą opiekę sprawuje trzech nauczycieli, którzy wspierają młodzież zarówno w trakcie pracy i jak w czasie wolnym. Praktyki realizowane są codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku przez przynajmniej 6h dziennie. Nad przebiegiem praktyk czuwają wyznaczeni przez instytucję partnerską Mentorzy, którzy realizują z młodzieżą program merytoryczny wyjazdu.

Młodzież zwiększa kompetencje zawodowe oraz zdobywa cenne doświadczenia wykonując zadania związane z ich kierunkami kształcenia. Mobilność rozpoczęła się od zapoznania z instytucją partnerska, przedstawienia przebiegu praktyk oraz zakładanych efektów kształcenia. Uczniowie uczestniczyli również w spotkaniu BHP, które przygotowało ich na pracę ze zwierzętami gospodarskimi czy też maszynami i urządzeniami rolniczymi. Uczniowie z technikum rolniczego w tym tygodniu zaznajamiali się z zasadami prowadzenia gospodarstwa ekologicznego jego specyfiką, zasadami certyfikacji produkcji rolnej, ekonomiką, warunkami otrzymywania dopłat. Dodatkowo prowadzili oni prace polowe polegające na zbiorach granatów i winorośli, a także wykonywali zabiegi pielęgnacyjne na zwierzętach. Architekci krajobrazu mieli możliwość zapoznania się z roślinami ozdobnymi charakterystycznymi dla klimatu śródziemnomorskiego. Młodzież prowadziła prace szkółkarskie i przygotowywała materiały do wykonania rabat, którymi zajmą się w następnym tygodniu praktyk. Uczniowie technikum weterynaryjnego skupiają się na pracy z końmi oraz innymi zwierzętami gospodarskimi. Prowadzą prace pielęgnacyjne, asystują przy badaniach i czynnościach weterynaryjnych.

Przed nami kolejny pracowity dzień podczas którego nasi uczniowie dalej rozwijać będą kompetencje zawodowe oraz zdobywać cenne doświadczenie.