POŻEGNANIE MATURZYSTÓW 2020

Drogie Abiturientki i Drodzy Abiturienci!

Żegnamy dzisiaj Was – tegorocznych Absolwentów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Rok szkolny 2019/2020 był bardzo wyjątkowy. Równie nietypowe jest pożegnanie z Wami, inne niż wszystkie do tej pory, ponieważ nie możemy spotkać się z Wami osobiście, nie możemy uścisnąć Wam dłoni i pogratulować ukończenia szkoły oraz sukcesów. Nie możemy świętować zakończenia szkoły w tradycyjnej formie. Mimo to, pragniemy przekazać Wam słowa wsparcia oraz gratulacje i serdeczne życzenia.

 

Do zobaczenia w dorosłym życiu

na innej drodze, na innym szlaku.

Z bagażem wspomnień na dnie, w ukryciu

wśród masy pytań w pełnym plecaku.

Przyszłość – jak wielki znak zapytania

pełna rozterek i niepokoju.

Bez odpowiedzi na takie pytania

w codziennej pracy, w chwilach spokoju.

Stoimy w progu tej naszej drogi

tacy malutcy, tacy nieśmiali.

Z cichą nadzieją, by los nie był srogi,

byśmy do celu dotarli cali.

Otwarci, prawi, pełni miłości,

idźmy odważnie przez nasze życie,

by w końcu drogi bez wątpliwości,

w lustro popatrzeć na swe odbicie.

T. Fiedorowicz

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz Uczniowie
ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

 

DZIEŃ ZIEMI

Dzień Ziemi corocznie obchodzony w dniu 22 kwietnia uważany jest za największe ekologiczne święto świata.
Chcemy zachęcić Was do celebrowania tego święta w zupełnie inny sposób. Spróbujcie poświęcić czas na bycie z Przyrodą, na refleksję, jak ona jest dla nas ważna, ale i jak jest fascynująca, piękna, ciekawa…

„Planeto Ziemio”

Jesteś opoką całej ludzkości

niebieskim ciałem we wszechświecie

skąpana w deszczu pachniesz świeżością

urokiem przyrody onieśmielasz

porami roku barwisz swe obszary

puszystym śniegiem zimą powielasz

chłodzona wichrami rozpalona żarem

czerwienią lawy buchasz w niebiosa

ślesz nam nadzieję –

to znów kataklizmami siejesz

planeto ziemio – jesteś tak zmienna

wciąż okazujesz inne oblicze

pomimo to tyś jednak jedyna

pośród planet we wszechświecie

gdzie może istnieć życie

 

dajesz schronienie całej ludzkości

my – nie dajemy nic w zamian

niszczymy twoje cuda natury

którymi nas obdarzyłaś

jesteś kolebką życia na ziemi –

w niej tylko dla nas schronienie

jak długo jeszcze będziesz nas chronić

słać nam codzienną nadzieję

może się ludzkość wreszcie obudzi

ze snu twardego jak kamień

by chronić swoje miejsce na ziemi

szacunkiem darzyć planetę – ziemię

 

autor: Helena Szymk

źródło: https://eplakaty.pl/produkt/swiatowy-dzien-ziemi-plakat

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO

Drodzy maturzyści,

W terminie od 2 do 8 kwietnia br. przeprowadzimy próbny egzamin maturalny, zorganizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Szczegóły – w Informacji Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 26 marca 2020 r. dotyczącej próbnego egzaminu maturalnego

Nauczyciele skontaktują się z Wami w sprawie formy przeprowadzenia próbnego egzaminu.

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

24 marca 2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzeń wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie będzie wykonywać zadania statutowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Kształcenie na odległość obejmie wszystkich uczniów i słuchaczy naszej szkoły i polegać będzie na :

1) wymianie informacji między nauczycielem a uczniami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;

2) samodzielnym zapoznawaniu się przez uczniów ze wskazanym przez nauczyciela materiałem dydaktycznym obejmującym realizowany program nauczania;

3) podejmowaniu przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.

Komunikacja elektroniczna między nauczycielami a uczniami odbywać się będzie poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS SYNERGIA (zakładki do wyboru: wiadomości, praca domowa, zaplanuj lekcję), a w miarę potrzeb i możliwości e-mail danego oddziału, aplikację do prowadzenia czatu i wideokonferencji.

 

Nauczanie na odległość odbywa się zgodnie z dotychczas obowiązującym tygodniowym planem zajęć.

Nauczyciele dokumentują realizację zajęć w dzienniku elektronicznym poprzez wpisanie tematu lekcji. Fakt odebrania przez ucznia materiałów/ wiadomości w dzienniku elektronicznym jest odnotowywany przez nauczyciela jako obecność na zajęciach. Nieodebranie materiałów jest uznawane za nieobecność ucznia na zajęciach.

Informowanie uczniów i rodziców o postępach w nauce i uzyskanych ocenach realizowane będzie poprzez e-dziennik. Konsultacje z nauczycielami i wychowawcą klasy dla rodziców odbywać się będą w miarę potrzeb poprzez WIADOMOŚCI wymieniane przez e-dziennik.

Pełna treść Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie z dnia 23 marca 2020 roku znajduje się w dzienniku elektronicznym LIBRUS SYNERGIA (zakładka ogłoszenia).

Apelujemy do wszystkich uczniów, aby pozostali w domach i zaangażowali się w realizację kształcenia na odległość. Prosimy o ostrożność i życzymy zdrowia.

Dyrekcja i nauczyciele ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie

INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

W okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, uczniowie są zobowiązani do odczytywania wiadomości przekazywanych im przez wychowawców i nauczycieli za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Korzystamy ze strony internetowej librus synergia, a nie z aplikacji w telefonie, która w tym zakresie posiada znaczne ograniczenia.

Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia
Administrator dziennika elektronicznego

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W związku z zawieszeniem od 12 do 25 marca zajęć dydaktyczno-wychowawczych uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacją

 

 1. Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji narodowej są rekomendacje w zakresie profilaktyki zdrowotnej https://www.gov.pl/web/edukacja
 2. Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego zamieszczone są komunikaty dotyczące zaleceń GIS i Ministerstwa Zdrowia w zakresie środków ochronnych przeciwko koronawirusowi https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci

 

Uprzejmie proszę o pozostanie uczniów w  domach. Należy unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi oraz nie organizować imprez i spotkań towarzyskich. Proszę o  stosowanie się do obowiązujących zasad.

Rodzicu,

 •  Ze względu na ogólne bezpieczeństwo zdrowotne,, zajęcia zostały zawieszone od 12 do 25 marca 2020 roku.
 • Zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.
 • Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
 • Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

• Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra      handlowe).
• Przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki.
• Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, uzupełnij wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy https://epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.
• Przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
• Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://epodreczniki.pl udostępniono e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. https://epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Nie przemęczaj organizmu i pij dużo wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
 • Przy kichnięciu lub kaszlnięciu zakrywaj usta/nos chusteczką, a nie ręką.
 • Sterylizuj ręce po kichnięciu/kaszlnięciu.
 • Dbaj o higienę jamy ustnej.
 • Używaj chusteczek antybakteryjnych, które mają wskazanie na działania także przeciwko wirusom opisane na opakowaniach.
 • Dezynfekuj środkiem na bazie alkoholu przedmioty codziennego użytku w domu i pracy/szkole (telefony, klucze, karty bankomatowe, krzesła, biurka, komputery itp.).
 • Dbaj o czystość i porządek w domu, często odkurzaj i wietrz pomieszczenia.
 • Unikaj tłoku, komunikacji miejskiej, taksówek.

Pamiętaj jednak że mycie rąk, używanie maski ochronnej czy stosowanie się do innych zaleceń prewencyjnych, broni nasz organizm przed wirusami, ale tylko od zewnątrz. Równia ważna jest ochrona wewnętrzna, która wspiera układ odpornościowy. Dla wspomagania układu immunologicznego zalecana jest zbilansowana dieta, która gwarantuje dostarczenie organizmowi odpowiedniej ilości składników odżywczych, niezbędnych do zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Jednocześnie należy znaleźć równowagę między codzienną aktywnością a ilością kalorii, co jest konieczne do utrzymania prawidłowego bilansu energetycznego. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://poradnia.ncez.pl/ objętej patronatem Ministerstwa Zdrowia. Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: https://gov.pl/koronawirus

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Z poważaniem

Stanisław Kosmowski

dyrektor szkoły

 

 

 

Spotkajmy się jak za dawnych lat…

Szanowni Państwo!

Przed nami kolejny XII Zjazd Absolwentów połączony z Jubileuszem 90-lecia Szkoły. Termin spotkania ustalono na 27czerwca 2020 roku. Pragniemy, aby jego organizacja przebiegała bez większych problemów, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu informacji wśród znajomych.

Informacje o Zjeździe będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.zspzd-technikum.pl , na portalu społecznościowym „Facebook” oraz w prasie lokalnej. Tam również znajdzie się formularz zgłoszenia i inne szczegóły dotyczące organizacji.
Prosimy, aby przekazać tę informację innym absolwentom. Jeśli znacie osoby, które nie mają dostępu do sieci – podajcie adresy – wyślemy pocztą list z kartą zgłoszenia.

Wszelkich informacji na temat organizacji uroczystości można zasięgnąć w sekretariacie szkoły.
• Sekretariat tel.: 46 8387495

Koło Absolwentów

 

TROPEM WILCZYM – BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Bieg z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” pod znamiennym hasłem: „Tropem wilczym” odbył się w gminie Zduny po raz drugi. Tym razem całość przedsięwzięcia zlokalizowana została na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, która wraz ze szkołami podstawowymi z Bąkowa Górnego i Nowych Zdun była współorganizatorem tegorocznego biegu odbywającego się w odróżnieniu do pierwszej edycji na dwóch dystansach: 1963 m i 4 km. Głównym inicjatorem tej podniosłej imprezy patriotycznej, nad którą patronat honorowy objął Wójt Gminy Zduny – pan Krzysztof Skowroński, jest nauczyciel historii i wychowania fizycznego – pan Marcin Wójcik, a jej głównym organizatorem Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny.

W tym roku uczestników zduńskiego biegu tropem wilczym odwiedzili wyjątkowi goście: Marszałek Województwa Łódzkiego – pan Grzegorz Schreiber i Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego – pan Waldemar Wojciechowski. Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się od przywitania gości i odśpiewania hymnu państwowego. Kilka słów do licznie zgromadzonych mieszkańców gminy skierował Marszałek Schreiber, by następnie wraz z Wójtem Krzysztofem Skowrońskim i Przewodniczącym Rady Gminy Zduny – Wiesławem Dałkiem złożyć kwiaty pod kamieniem upamiętniającym Krystynę Idzikowską.

Po zakończeniu części oficjalnej, krótką rozgrzewkę dla uczestników biegu przeprowadziła nauczycielka wychowania fizycznego ze szkoły w Zduńskiej Dąbrowie – pani I. Masłowska, a kilkanaście minut po godzinie 11.00 znak do startu pierwszego biegu na dystansie 1963 m dał pan Marszałek Grzegorz Schreiber. Drugi bieg na dystansie 4 km rozpoczął się tuż przed godziną 12.00.

Po dotarciu wszystkich startujący, których było około 270, na linię mety około godziny 13.00 ogłoszone zostały wyniki w poszczególnych kategoriach:

W biegu honorowym na dystansie 1963 m:

 • pierwsze miejsce w kategorii „mężczyzna” zajął – Jakub Wódka;
 • pierwsze miejsce w kategorii „kobieta” zajęła – Natalia Workowska;
 • w kategorii „najstarszy uczestnik biegu” wyróżnienie otrzymała pani Bożena Jędrachowicz;
 • w kategorii „najmłodszy uczestnik biegu, który na własnych nogach dotarł do linii mety” wyróżnienie otrzymał Ignacy Gasik;
 • w kategorii „rodzic z dzieckiem w wózku” wyróżnienie otrzymali – pan Marcin Guzek wraz z córką Alicją;
 • w kategorii „najmłodszy uczestnik biegu” wyróżnienie otrzymał 3, 5 miesięczny Ignacy Kosman.

W biegu na dystansie 4 km:

 • pierwsze miejsce w kategorii „mężczyzna” zajął – Miłosz Staniaszek;
 • pierwsze miejsce w kategorii „kobieta” zajęła – Katarzyna Skwarnecka;

Wszyscy zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali z rąk pana Wójta i pana Przewodniczącego Rady Gminy Zduny puchary oraz nagrody rzeczowe.

Warto również wspomnieć iż nad bezpiecznym i płynnym przebiegiem imprezy czuwali strażacy z OSP: Bąków Górny, Bąków Dolny, Wiskienica Dolna, Złaków Kościelny, Zduny oraz uczniowie z Zespołu Szkół w Zduńskiej Dąbrowie. Asystę konną zapewnili członkowie stowarzyszenia KARINO w Otolicach oraz instruktorka jazdy konnej ze zduńskiej placówki edukacyjnej wraz z jedną z uczennic. O odpowiednią oprawę kulinarno-historyczną zadbali działacze Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji i Maszyn Rolniczych Retro Łowiczanka z siedzibą w Bąkowie Górnym, którzy uczestnikom biegu i gościom serwowali grochówkę rozlewaną ze starej polowej kuchni wojskowej. Z kolei członkowie grupy rekonstrukcyjnej Stowarzyszenia Historycznego im.10 Pułku Piechoty sprawowali asystę honorową przy kamieniu upamiętniającym Krystynę Idzikowską.

Tuż po godzinie 13.00, po krótkim przemówieniu oraz podziękowaniach złożonych na ręce organizatorów i uczestników biegu pan Wójt Krzysztof Skowroński zakończył tegoroczną edycję biegu pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – tropem wilczym w gminie Zduny.

Cześć i chwała bohaterom! Do zobaczenia za rok.


 

 

KONFERENCJA – SZANSE I WYZWANIA DLA POLSKI I REGIONU ŁÓDZKIEGO

24 lutego 2020 roku, Wicewojewoda łódzki- Karol Młynarczyk wziął udział w konferencji „Nowa perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej – szanse i wyzwania dla Polski i regionu łódzkiego” zorganizowanej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Współorganizatorem konferencji był Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wykład na temat celów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2021-2027, a także możliwości rozwoju obszarów wiejskich prowadziła Bogumiła Kapusta – dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

W spotkaniu wzięli też udział: Janusz Ciesielski – Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Włodzimierz Lewandowski – Zastępca Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Grzegorz Franczak – Zastępca Dyrektora Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

 

PROJEKT „ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO W SŁUŻBIE BIORÓŻNORODNOŚCI”- WARSZTATY

20 lutego odbyły się w naszej szkole warsztaty pt. „Przygotowanie planów nawozowych”. W zajęciach wzięło udział 25 uczniów z klasy II TR, II TAK oraz III TR. Uczniowie zastali zapoznani z zasadami pobierania próbek gleby do badań, co następnie mieli okazję przećwiczyć w terenie. Uczestnicy warsztatów poznali program azotanowy oraz dowiedzieli się jakie działanie naprawcze należy prowadzić na glebach z wysokim stężeniem azotanów. Ostatnia częścią spotkania były ćwiczenia w sali komputerowej, gdzie młodzież sama opracowała plany nawozowe dla wybranego gospodarstwa.