DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

15 października obchodzimy 250 rocznicę powołania przez państwo polskie pierwszego na świecie ministerstwa do spraw szkolnictwa, czyli znanej nam z podręczników historii Komisji Edukacji Narodowej. W czasach nam współczesnych upamiętniamy to niezwykle doniosłe wydarzenie poprzez obchody państwowego święta znanego jako Dzień Edukacji Narodowej.

Również i nasza placówka edukacyjna w myśl dewizy „nowoczesna szkoła z tradycją” dała wyraz swojego przywiązania do polskiej tradycji oraz historycznych dokonań organizując w czwartek 12 października uroczystą akademię ku czci polskiej oświaty i jej dziejowych osiągnięć.

Część oficjalna przedsięwzięcia rozpoczęła się jak zwykle od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. W dalszej części uroczystości uczniowie klas pierwszych w obecności nauczycieli i przedstawicieli Rady Rodziców złożyli ślubowanie zobowiązujące Ich do przestrzegania zasad oraz ideałów promowanych przez naszą szkołę. Celem zapoznania pierwszoklasistów ze specyfiką palcówki, a zwłaszcza z jej historią młodzież klas trzecich zaprezentowała zebranym biografię patronki szkoły Jadwigi Dziubińskiej oraz osób związanych z nią dziejowo: Leonildy i Kazimierza Wyszomirskich, a także Krystyny Idzikowskiej. Złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi wspomnianych postaci oraz przemówienie Dyrektora Szkoły Pana Stanisława Kosmowskiego zakończyły część oficjalną uroczystości.

Podsumowaniem obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Zduńskiej Dąbrowie była akademia w formie słowno-muzycznego montażu przygotowanego przez uczniów klas trzecich oraz życzenia złożone przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

 

Warsztaty “Przetwórstwo Produktów Rolnych – Szansą na Realizację Wspólnych Inwestycji przez Rolników” – Szkolenie dotyczące Produkcji Wędlin i Tłoczenia Oleju na Zimno” Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

W dniu 11.10.2023r. uczniowie klas V technikum weterynaryjnego ZSCKR im J. Dziubińskiej w  Zduńskiej Dąbrowie brali udział w warsztatach  dotyczących przetwórstwa produktów rolnych obejmujących produkcję wędlin i tłoczenie oleju na zimno. Poziom wiedzy i doświadczenie prowadzących warsztaty były niezwykłe imponujące. Dla wszystkich uczestników było to bardzo ważne doświadczenie. Mieli oni możliwość poznać procesy produkcji wędlin i tłoczenia oleju od podstaw. Pokazano nam różne techniki, narzędzia oraz sposoby pozyskania surowców używanych w tych procesach. Omówione zostały kluczowe zagadnienia związane z Dobrą Praktyką Higieniczną i Produkcyjną.

Wykładowcami byli przedstawiciele Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego  z Zakładu Jakości Żywności:

  • dr Beata Bartodziejska, która przybliżyła uczniom tematykę związaną z przepisami  i dokumentami obowiązującymi przy legalizacji produkcji pochodzenia zwierzęcego,
  • dr inż. Anna Szosland-Fałtyn, omówiła normy przy produkcji wędlin i kiełbas oraz zasady dobru jakościowego surowca,
  • dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS-PIB objaśnił charakterystykę roślin oleistych.

Warsztaty „Przetwórstwo Produktów Rolnych – Szansą na Realizację Wspólnych Inwestycji przez Rolników” były niezwykle wartościowym doświadczeniem. Uczestnicy zyskali wiedzę i umiejętności, które na pewno zostaną wykorzystane w działalności rolniczej. Polecamy te warsztaty wszystkim rolnikom i osobom zaangażowany w przetwórstwo produktów rolnych.

Weź udział w Ogólnopolskiego Konkursu 3D dla szkół ponadpodstawowych DROGA DO PRZYSZŁOŚCI

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w Ogólnopolskiego Konkursu 3D dla szkół ponadpodstawowych DROGA DO PRZYSZŁOŚCI

Nabór trwa do 13 listopada 2023 r.

Jak będą wyglądały miasta i wsie? Czy zawody, których teraz się uczymy, będą miały jeszcze znaczenie? Czy możemy przygotować się na sukces?

A może „świat przyszłości” można przewidzieć?

Celem Konkursu „Droga do Przyszłości” jest zaangażowanie uczniów i zmotywowanie do refleksji nad tym, co nas czeka w przyszłości.

Zaprezentuj projekt przedstawiający jeden z czterech obszarów:

  • światy alternatywne,
  • zawody przyszłości,
  • ekoinnowacje,
  • inteligentne miasto/wieś.

Zobacz szczegóły >> https://doprzyszlosci.com/

KONKURS ZDOBYŁ HONOROWY PATRONAT MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI.  ORGANIZACJA WSPÓŁPRACUJE Z  MINISTERSTWEM EDUKACJI I NAUKI.

Ogólnopolski Konkurs 3D dla szkół ponadpodstawowych_zaproszenie

 

Szkolenie: „Chów bydła mlecznego”

W dniu 10.10.2023r. uczniowie  Technikum kształcącego w zawodzie  technik rolnik oraz technik weterynarii Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z s. w Bratoszewicach. Szkolenie:  „Chów bydła mlecznego” objęte było patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa. Wykłady i dyskusję na temat rozrodu bydła mlecznego oraz odchowu cieląt, prowadził dr hab. Marcin Gołębiewski profesor Katedry Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

 

Nasi wolontariusze ponownie w akcji

5 października 2023 roku przy cmentarzu parafialnym w Zdunach wolontariusze z internatu w Zduńskiej Dąbrowie odnowili postawiony w ubiegłym roku regał na znicze w ramach akcji: “Podaruj zniczowi drugie życie”. Regał cieszy się ogromną popularnością wśród społeczności lokalnej. Na prośbę mieszkańców z sąsiedniej parafii wolontariusze planują postawić kolejny regał przy cmentarzu w Złakowie Kościelnym. Brawo…

Akcja Sprzątania świata – Polska!

Uczniowie naszej szkoły każdego roku biorą udział w Akcji Sprzątania świata. Tegoroczna, jubileuszowa Akcja przebiegała pod hasłem, „Sprzątanie świata łączy ludzi”.  Młodzież klasy I TAK zaangażowała się w obchody tego wydarzenia razem z Fundacją Nasza Ziemia, we współpracy ze Szkołą Podstawową w Nowych Zdunach oraz Urzędem Gminy w Zdunach.

Spotkanie uczniów z przedstawicielem KRUS

„Rolnik- zawód niebezpieczny”- pod takim hasłem odbyło się dziś spotkanie przedstawiciela KRUS – pana Grzegorza Żebrowskiego z uczniami klas I kształcących się w zawodach technik rolnik, technik weterynarii, technik hodowca koni oraz technik architektury krajobrazu.

Pogadanka dotyczyła najczęstszych przyczyn wypadków w rolnictwie oraz sposobów ich zapobiegania. Prowadzący zwracał uwagę, że praca rolnika jest ciężka i niebezpieczna, wymieniał zagrożenia  związane z pracami w  obejściu gospodarskim, przy hodowli zwierząt czy obsłudze maszyn i urządzeń. Podkreślał, że złożoność prac w gospodarstwie rolnym, ich sezonowe natężenie i związany z tym pośpiech, nieuwaga i wzmożony wysiłek fizyczny sprzyjają wypadkom, a spowodowane w ich wyniku urazy czasowo lub trwale wyłączają osobę poszkodowaną z pracy, a nawet powodują śmierć.

Podsumowaniem spotkania był apel do przyszłych rolników, by w swojej pracy wykazywali się dbałością o warunki i miejsce pracy, używali tylko sprawnych maszyn i urządzeń, zachowywali szczególną ostrożność przy pracy ze zwierzętami oraz stosowali ochrony osobiste i odpowiednia odzież roboczą.

Spotkanie uczniów z przedstawicielem KRUS było cenną lekcją i motywacją do wdrażania  i powszechnego stosowania zasad BHP w gospodarstwie rolnym.

Warsztaty „Przetwórstwo produktów rolnych szansą na realizację wspólnych inwestycji przez rolników”

26 września 2023 roku młodzież z klas IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii,  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wzięła udział w szkoleniu z warsztatami „Przetwórstwo produktów rolnych szansą na realizację wspólnych inwestycji przez rolników” realizowanego przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Uczniowie zdobyli wiedzę teoretyczną oraz praktyczną na temat możliwości uzyskania alternatywnego źródła dochodu, jakim jest wprowadzenie przetwórstwa żywności do swojego gospodarstwa i sprzedaż wytworzonej żywności bezpośrednio konsumentowi.

 

Kajaki, póki jeszcze lato…

Wykorzystując uroki słonecznego wciąż lata, Szkolny Klub Turystyki Kajakowej w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie zorganizował wczoraj spływ kajakowy na rzece Bzurze. Uczniowie wraz z opiekunami pokonali 10 kilometrowy odcinek na trasie: Urzecze-Strugienice-Maurzyce. Opiekunami spływu byli: Aleksander Frankiewicz i Grzegorz Kłosik.

Eliminacje Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w przeciąganiu liny

19 września 2023 roku drużyna chłopców z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie wzięła udział w eliminacjach strefy V Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w przeciąganiu liny. Miejscem zawodów był MOSiR w Kole a organizatorem ZSCKR w Powierciu. Po bardzo wyrównanej i zaciętej walce nasza drużyna zajęła 5 miejsce. Skład drużyny: Przemysław Rześny, Kacper Witkowski, Nikodem Latosiewicz, Wojciech Gajda, Piotr Wieszczy, Mateusz Misztal.