SUKCES UCZNIA W KONKURSIE „INEKS DLA ROLNIKA”

To już V edycja Ogólnopolskiego Konkursu ”Indeks dla Rolnika” organizowana przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich o profilu rolniczym, a jego celem jest:

  • umożliwienie młodzieży zdobycie indeksów szkoły wyższej na kierunkach studiów powadzonych przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
  • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębianie wiedzy rolniczej, poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych,
  • ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako miejsca pracy i życia na wsi,
  • umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi jako podstawowej zasady nauczania.

I etap przeprowadzony został w szkołach zgłoszonych do konkursu. ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowali uczniowie z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik:

  • Damian Olejniczak
  • Norbert Sieczkowski
  • Mateusz Witaszewski

II etap konkursu odbył się 6 grudnia 2018 roku w ZSCKR w Starym Brześciu, gdzie 60 uczestników pisało test składający się z 60 pytań. Obejmował on zagadnienia  z: anatomii i fizjologii zwierząt, paszoznawstwa i gospodarki paszowej, ras i typów użytkowych zwierząt gospodarskich, żywienia zwierząt gospodarskich, wymagań klimatyczno-glebowych roślin uprawnych, agrotechniki i zbioru i przechowywania plonów.

Po teście wyłoniono 20 zwycięzców, którzy zakwalifikowali się do ścisłego finału ogólnopolskiego konkursu.Wśród nich znalazł się uczeń naszej szkoły Mateusz Witaszewski, który będzie się starał o indeks na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

W ostatnim, czyli III etapie konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA” uczestnicy będą musieli przygotować 15-minutową prezentację multimedialną i odpowiedzieć na pytania komisji z przygotowanego tematu.

 

 

SZCZEGÓLNY GOŚĆ W NASZEJ SZKOLE

6 grudnia 2018 roku, w ramach wizytacji parafii św. Jakuba Apostoła w Zdunach, ks. bp. Andrzej Franciszek Dziuba Ordynariusz Diecezji Łowickiej, w asyście ks. Andrzeja Sylwanowicza sekretarza bpa i ks. Jarosława Swędraka proboszcza parafii, odwiedzili ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie. W otoczeniu nauczycieli, pracowników, uczniów klas pierwszych i drugich, w progach szkoły gości powitali dyrekcja i uczniowie szkoły. Następnie w oficjalnym spotkaniu w sali konferencyjnej pan dyrektor przedstawił historię szkoły, jej załozycieli i patronów, kierunki kształcenia, rozwój szkoły i najważniejsze coroczne wydarzenia szkolne. Ks. biskup w swoim wystąpieniu do uczniów klas trzecich i czwartych, wspomniał m.in. o swoim, tegorocznym złotym jubileuszu matury i realiach tamtych i dzisiejszych czasów, życząc młodzieży dobrego wyboru kierunku studiów, wszelkiej pomyślności i szczęścia osobistego i rodzinnego. Kolejnym etapem wizytacji było zwiedzanie budynków szkoły. Ostatnim akcentem był wspólny obiad z przedstawicielami całej społeczności szkolnej.

 

 

TWÓJ MIŚ MOŻE ZOSTAĆ RATOWNIKIEM

Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji ,,TWÓJ MIŚ MOŻE ZOSTAĆ RATOWNIKIEM”.

Celem było zbieranie różnego rodzaju maskotek, które posłużą służbom ratowniczym do udzielania wsparcia psychologicznego, zminimalizowania stresu i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, pożarach i innych niebezpiecznych zdarzeniach. Przeprowadzeniem zbiórki maskotek w szkole i w internacie zajęła się pani Agnieszka Piesik wraz z uczennicami klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu – Patrycją Gałusą, Patrycją Wróbel, Pauliną Wielgosz.

Wszystkim uczniom, a także nauczycielom, którzy przekazali maskotki na ten szlachetny cel serdecznie dziękujemy.

 

 

ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE NA NARODOWEJ WYSTAWIE ROLNICZEJ W POZNANIU

W dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2018, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się Narodowa Wystawa Rolnicza. W jej otwarciu uczestniczył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który podkreślił rolę, jaką odegrali mieszkańcy wsi w naszej historii i rozwoju gospodarczym.

W wydarzeniu zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości udział wzięli przedstawiciele wszystkich 52 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz instytucji i organizacji działających w otoczeniu rolnictwa.

Naszą szkołę reprezentowali: pan dyrektor Stanisław Kosmowski, pani wicedyrektor Zofia Rosa, nauczyciele przedmiotów zawodowych: Agnieszka Piesik, Magdalena Bajena, Jakub Gajewski, Piotr Surma oraz uczniowie III klasy technikum weterynaryjnego: Julia Zakrzewska, Katarzyna Zagórska, Bartek Woźniak i Jakub Żakieta. W trakcie trzydniowej wystawy można było zapoznać się między innymi z osiągnięciami Kół Gospodyń Wiejskich, Urzędów Marszałkowskich, Uniwersytetów Przyrodniczych oraz innych organizacji branżowych w tym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W trakcie trwania Narodowej Wystawy Rolniczej swoje pięć minut miały uczestniczące w niej szkoły rolnicze, które zaprezentowały swój dorobek edukacyjny oraz wzięły w udział w konkursie na najpiękniejsze stoisko wystawowe. W konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pierwsze miejsce zajął ZSCKR w Bystrej, drugie ZSCKR w Sichowie Dużym, a trzecie miejsce przypadło w udziale ZSCKR w Rudce. Pozostałe szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Na terenie MTP można było oglądać ekspozycję prezentującą historyczne i współczesne maszyny rolnicze oraz najnowocześniejsze urządzenia np. drony wykorzystujące system GPS do aplikowania nawozów. Prezentowane były także zwierzęta z polskiej hodowli, konie, owce, kozy, króliki, drób oraz bydło ras mlecznych i mięsnych. Można było podziwiać zmagania jeźdźców podczas konkursów na arenie, być uczestnikiem CAVALIADY – międzynarodowych zawodów jeździeckich. Odbywały się też liczne degustacje, pokazy kulinarne, a także konkursy, zabawy i animacje dla dzieci.

Niezwykle miłym akcentem w trakcie trwania wystawy była wizyta na naszym stoisku pana Rafała Romanowskiego Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Roberta Jakubika Z-cy Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w MRiRW.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY JEŹDZIECKIE POZNAŃ 2018

30 listopada tego roku, uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestnictwa w Cavaliadzie, która odbywała się w Poznaniu.

Cavaliada to międzynarodowe zawody jeździeckie, na które składa się cykl halowych zmagań sportowych. Celem Cavaliady jest popularyzacja jeździectwa jako dyscypliny sportowej i formy rekreacji oraz pobudzanie zainteresowania hodowlą koni.

Młodzież mogła podziwiać najpiękniejsze konie i oczywiście niezwykle uzdolnionych jeźdźców z całego świata a także zwiedzać wystawy zróżnicowanych ras zwierząt hodowlanych.

 

 

SUKCES UCZNIA ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W FINALE WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

Daniel Staniaszek, uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, został laureatem III miejsca w X finale wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

Konkurs , który odbył się w 28 listopada 2018 roku w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodach rolniczych ze szkół województwa łódzkiego. Głównymi organizatorami i fundatorami nagród są: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, ŁODR w Bratoszewicach oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Patronat nad konkursem objął Wojewoda Łódzki oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.

Wśród uczniów, którzy przystąpili do zmagań konkursowych, znalazł się również drugi uczeń naszej szkoły, Grzegorz Wielec z klasy II Technikum Rolniczego.

W finale wzięło udział 30 uczniów z 16 szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Zostali oni wyłonieni spośród 375 uczniów, którzy uczestniczyli wcześniej w eliminacjach szkolnych. Finał składał się z dwóch części: etapu pisemnego w postaci testu, który pisali wszyscy uczestnicy, a następnie etapu ustnego, do którego zakwalifikowano 10 uczestników z najwyższą punktacją.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursowych zmaganiach otrzymali dyplomy i nagrody. Daniel Staniaszek za zdobycie III miejsca otrzymał: tablet, zestaw kluczy, czajnik i blender, a Grzegorz Wielec plecak, pendrive i inne gadżety.

Uczniów do konkursu przygotowała lek. wet. p. Katarzyny Jadczak, prowadząca w szkole zajęcia edukacyjne z przedmiotów weterynaryjnych.

Dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów!

PRZEDSTAWICIELE MINISTERSTWA ROLNICTWA REPUBLIKI KOSOWA W NASZEJ SZKOLE

27 listopada 2018 roku gościliśmy w naszej szkole delegację przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa Republiki Kosowa. Przyjechali oni do Polski w ramach wyjazdu studyjnego organizowanego przez Krajowe Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Przedstawiciele ministerstwa z Kosowa zwiedzili między innymi szkołę, gabinet weterynaryjny, pracownię architektury krajobrazu, pracownię rolniczą, salę gimnastyczną oraz internat.

 

PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ W GODZIANOWIE

25 listopada 2018 roku odbył się VIII Regionalny Przegląd Pieśni Patriotycznej w Godzianowie. Celem przeglądu było uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie osobowości współczesnego Polaka poprzez zainteresowanie historią.

W przeglądzie tym wzięło udział 3 uczniów z naszej szkoły. Po przesłuchaniach wszystkich uczestników wyłoniono laureatów. Wśród z nich znalazła się nasza trójka. Pierwsze miejsce zdobyła uczennica klasy IV Sandra Jastrzębska, która zaśpiewała piosenkę “Pamięć” i “Dziewczynę Z Granatem”. Wyróżnienie Wójta Gminy Godzianów zdobyli Marzena Witkowska – uczennica klasy I i Jakub Żakieta – uczeń klasy III. Zaśpiewali oni w duecie dwie piosenki: “Ojczyzno ma” i “Syberiada”.

Gratulujemy naszym uczniom oraz życzymy dalszych sukcesów.

 

 

OBCHODY 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie uczcili, tak doniosłe dla wszystkich Polaków wydarzenie, organizując dla lokalnej społeczności przepiękne widowisko kulturalno-naukowe połączone z upamiętnieniem bohaterki Krystyny Idzikowskiej, pochodzącej z Wiskienicy Dolnej, łączniczki Batalionów Chłopskich. Krysia Idzikowska została zamordowana przez niemieckiego okupanta na Pawiaku 27 lipca 1944 roku, nikogo nie wydając. Program uroczystości składał się z czterech części: wykładów odnoszących się do ważnych wątków z historii Polski i regionu, uroczystej akademii przygotowanej przez młodzież, odsłonięcia tablicy ku czci Krystyny Idzikowskiej w holu budynku szkoły oraz Apelu Poległych odczytanego przy kamieniu pamiątkowym wspomnianej bohaterki.

Po wprowadzeniu sztandarów: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, nieistniejącego już Liceum Ogólnokształcącego w Zdunach, którego patronką była Krystyna Idzikowska, oraz Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach nastąpiło wspólne odśpiewanie czterech zwrotek hymnu państwowego. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły, pan Stanisław Kosmowski, który przywitał licznie przybyłych gości. Wśród zaproszonych byli m.in. biskup łowicki Andrzej Franciszek Dziuba, dziekan dekanatu w Łowiczu – ks. Piotr Jankowski, ks. Jarosław Swędrak, proboszcz parafii w Zdunach, przedstawiciele władz powiatu, miasta i gminy, p. Danuta Zakrzewska dyrektor OKE w Łodzi, byli dyrektorzy LO w Zdunach oraz absolwenci obu szkół. Szczególnym gościem, była pani Janina Polańczyk, siostra upamiętnionej bohaterki z Wiskienicy Dolnej, która przybyła na uroczystości wraz z rodziną .

Uczestnicy z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji pana prof. Jerzego Mioziołka – Dyrektora Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, który tematykę dzieł sztuki ukazujących utratę niepodległości przez nasz kraj przedstawił w wykładzie pod tytułem „Wielkie oczekiwania”. Pan Jerzy Kobacki, w wykładzie pod tytułem „Lokalni bohaterowie II wojny światowej” zaprezentował zgromadzonym sylwetkę dowódcy dywizjonu bombowego 300 pułkownika Romualda Sulińskiego. Pan Krzysztof J. Guzek, biografię lokalnej bohaterki przedstawił w prelekcji pod tytułem „Krystyna Idzikowska – Żołnierz Batalionów Chłopskich”.

Niezwykle wzruszający program artystyczny, przygotowali uczniowie szkoły w Zduńskiej Dąbrowie. Jako pierwszy zaprezentował się szkolny zespół ludowo-taneczny „Dąbrowskie Pasiaki” w występie pod wdzięcznym tytułem: „A witajcie przyjaciele w naszej izbie roztańczonej”. W dalszej części kolejni wykonawcy z naszej szkoły przedstawili słowno-muzyczną aranżację pod tytułem „Polsko nie jesteś Ty już niewolnicą”, w której treści historyczne połączone z patriotycznymi wierszami i pieśniami ukazały zgromadzonym gościom drogę, jaką musiał przebyć naród polski, aby odzyskać tak upragnioną niepodległość.

Program artystyczny, został nagrodzony brawami i podziękowaniami ze strony zaproszonych gości. Szczególne słowa skierowała do społeczności szkolnej siostra Krystyny Idzikowskiej, pani Janina Polańczyk, dziękując panu dyrektorowi za pamięć, a młodzieży za piękny występ. Głos zabrał również przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego pan Krzysztof Górski oraz pan profesor Jerzy Miziołek. Następnie w holu głównym budynku szkoły, w obecności rodziny, przybyłych gości i przy asyście wojskowej odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy ku czci Krystyny Idzikowskiej, którą poświęcił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba. Dyrektor szkoły pan Stanisław Kosmowski, w krótkim, przemówieniu ukazał ideę, jaka przyświeca tego typu inicjatywom mającym na celu upamiętnianie lokalnych bohaterów. Zadumą i wielkim wzruszeniem napełniły obecnych przemowy członków rodziny Krystyny Idzikowskiej.

Na koniec uroczystości, pod kamieniem pamiątkowym poświęconym Krysi Idzikowskiej, patronce LO w Zdunach odbył się Apel Poległych, odczytany przez absolwenta szkoły w Zduńskiej Dąbrowie Andrzeja Włodarczyka, członka grupy rekonstrukcyjnej 10 Pułku Piechoty Ziemi Łowickiej.

Po uroczystości, wszyscy zgromadzeni udali się do budynku praktycznej nauki zawodu, gdzie serwowana była grochówka i ciasto przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zdunach.

W opinii wielu przybyłych gości uroczystość obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Zduńskiej Dąbrowie połączona z odsłonięciem tablicy upamiętniającej Krystynę Idzikowską, bohaterską łączniczkę Batalionów Chłopskich była niezwykle wzruszającym, patriotycznym, posiadającym walory edukacyjne świętem, nieodbiegającym swoim wyjątkowo podniosłym i barwnym charakterem nawet od oficjalnych akademii państwowych.

Dziękujemy serdecznie za słowa uznania i liczne audytorium uświetniające swoją obecnością ważną dla wszystkich – Polaków rocznicę.

 

 

 

 

 

 

 

 

V KAJAKOWY SŁYW NIEPODLEGLOŚCI – BZURA 2018

11 listopada 2018 roku, w niedzielne przedpołudnie Szkolny Klub Turystyki Kajakowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zorganizował V Kajakowy Spływ Niepodległości – Bzura 2018. Podobnie jak w ubiegłym roku ideą spływu było upamiętnienie, tym razem 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Kilkanaście osób, mieszkańców gminy Zduny w sposób aktywny, w kajaku, przepłynęło odcinek Bzury od mostu w Strugienicach do Łowicza. Wszyscy uczestnicy mieli do kajaków przyczepione biało-czerwone flagi – symbol narodowego święta. Tego dnia dopisała pogoda i słońce wyglądało zza chmur. Spływ odbywał się w przyjaznej atmosferze, a silny nurt rzeki połączony z porywistym wiatrem, sprawił, że bez większego wysiłku wszyscy dotarli do celu. Nie zabrakło również patriotycznych pieśni przy dźwiękach akordeonu śpiewanych podczas obiadu, na który po aktywności fizycznej wybrali się uczestnicy.

Do zobaczenia w przyszłym roku.