KONKURS NA PLAKAT SPOŁECZNY – „BĄDŹ WOLNY – POD KAŻDYM WZGLĘDEM”

Miło nam poinformować, że nasza uczennica, Zuzanna Łykowska z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu została nagrodzona w finale Konkursu plastycznego na plakat „Bądź wolny – pod każdym względem”.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów tematyką uzależnień występujących we współczesnym świecie, promowanie życia wolnego od uzależnień oraz kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych.

Zuzannie zostały przyznane dwie nagrody.

Pierwsza z nich została przydzielona przez Komisję Konkursową – Zuzanna uzyskała II miejsce. Komisja oceniała: zgodność z tematem konkursu, umiejętne zobrazowanie tematu w sposób czytelny i poruszający odbiorcę, różnorodność stosowanych technik, oryginalność pracy oraz walory artystyczne i estetyczne.

Druga kategoria, to nagroda publiczności, która została przyznana na podstawie głosowania publiczności na Facebooku, w którym Zuzanna zdobyła III miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

ŻYWNOŚĆ PROSTO Z GOSPODARSTWA – ŹRÓDŁEM DOCHODU ROLNIKÓW. Jak rozpocząć produkcję i sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa?

Jak_rozpocząć_produkcję i sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa?

 

 

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

Dziś zakończyły się rozpoczęte 28 września br. spotkania dla uczniów klas drugich, trzecich i czwartych Technikum kształcącego w zawodach technik rolnik, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu. Warsztaty poprowadziła p. Wanda Justyńska – dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie, w ramach profilaktyki szkód zdrowotnych i społecznych.

Zajęcia miały na celu uzmysłowienie uczniom zagrożeń związanych z używaniem substancji uzależniających oraz wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi. Jednocześnie miały za zadanie pokazać perspektywę zdrowego i radosnego życia, drogę do rozwoju i satysfakcji osobistej, do wzmacniania samooceny, budowania poczucia własnej wartości i prawidłowych relacji. Młodzież w zespołach klasowych miała większą swobodę udziału w zajęciach i w dyskusji, która ostatecznie miała na celu ukazanie siły wewnętrznej motywacji, jako kluczowej roli w przeciwdziałaniu podejmowania zachowań ryzykownych.

 

UCZNIOWIE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ZDOBYWAJĄ NOWE KWALIFIKACJE ZWIĘKSZAJĄCE ICH SZANSE NA RYNKU PRACY

W ciągu ostatnich 3-ch miesięcy, uczniowie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zdobyli bardzo ciekawe i przydatne na rynku pracy kwalifikacje: instruktora hipoterapii, instruktora nauki jazdy konnej, instruktora szkolenia psów, dogoterapeuty, spawacza, a także uprawnienia z zakresu stosowania środków ochrony roślin i obsługi kombajnu zbożowego.

Aktualnie, uczestnicy projektu biorą udział w kursach: inseminacyjnym, na prawo jazdy kategorii B oraz obsługi wózków widłowych.

W sumie 120 uczniów uzyskało dodatkowe kompetencje i kwalifikacje, ponieważ mieli możliwość uczestniczenia w darmowych kursach przeprowadzanych w ramach realizacji projektu „Nauczanie rolnicze XXI wieku -absolwent na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Gratulujemy!

AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA

Akcja „ Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World”, wywodzącego się z Australii. Uczestniczy w nim blisko 40 milionów wolontariuszy na całym świecie. Kiedy 25 lat temu pani Mira Stanisławska-Meysztowicz inicjowała tę akcję w Polsce, nie spodziewała się, że dołączy do niej tyle osób, szkół, firm, organizacji…

We wrześniu, każdego roku razem możemy posprzątać Polskę, zrobić coś dobrego dla Matki Ziemi.

 

 

 

EGZAMIN MATURALNY SESJA POPRAWKOWA

EGZAMIN MATURALNY SESJA POPRAWKOWA

Część pisemna egzaminu odbędzie się

08 września 2020 r. godz. 14:00 ( wtorek)

 

SALA GIMNASTYCZNA (sala NR1) – matematyka (nowa formuła) + j. polski (nowa formuła)

 

Informatyczna 2 (sala NR13) – język angielski (nowa formuła)

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Ze względu na epidemię Covid – 19 oficjalna uroczystość została podzielona na trzy części. Pan Dyrektor Stanisław Kosmowski powitał młodzież, szczególnie uczniów klas pierwszych życząc, aby pobyt w szkole zaowocował zdobyciem zawodu oraz rozwojem pasji i zainteresowań.  Pan Krzysztof Skowroński Wójt gminy Zduny również skierował kilka słów do młodzieży. Życzył, aby nowy rok szkolny był czasem wytężonej nauki, rozwoju zainteresowań i pogłębiania przyjaźni.

Po oficjalnym rozpoczęciu roku wszyscy uczniowie spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego.

UCZNIOWIE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ZADOWOLENI Z ODBYTYCH STAŻY ZAWODOWYCH U PRACODAWCÓW

Wakacyjne staże zawodowe, których głównym celem było pogłębienie, zastosowanie i doskonalenie zdobytej w szkole wiedzy i umiejętności praktycznych w danym zawodzie pracy odbyło 53 uczniów ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie kształcących się w zawodach: technik rolnik, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu.

Za realizację stażu zawodowego trwającego 150 godzin uczniowie otrzymali stypendium w wysokości 1800 zł oraz zwrot kosztów dojazdu.

Uczniowie sami wybierali miejsce odbycia stażu zgodnie z własnymi preferencjami, kierując się m.in. szansą na pogłębienie tematyki, która jest dla nich najciekawsza. Doskonalili swoje umiejętności zgodnie z kierunkiem kształcenia m.in. w gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach związanych z pielęgnacją terenów zielonych, w gabinetach i lecznicach weterynaryjnych, nabywając umiejętności i zachowania potrzebne w środowisku pracy.

Uczniowie uważają, że staże zawodowe pozwalają im zdobyć dodatkowe doświadczenia w rzeczywistych warunkach pracy i inspirują ich do przemyśleń na temat przyszłych decyzji związanych z rozwojem zawodowym.

Staż zawodowy uczniów jest możliwy dzięki realizowanemu projektowi „Nauczanie rolnicze XXI wieku – absolwent na rynku pracy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ZSCKR IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Zarządzenie nr 9.2020 Procedury Funkcjonowania Szkoły od 1 września 2020 r.