DZIEŃ PAPIESKI W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

17 października w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego odbyły się szkolne obchody Dnia Papieskiego. Na początku części oficjalnej młodzież wysłuchała fragmentu homilii papieża Jana Pawła II wygłoszonej w Łowiczu podczas pielgrzymki Ojca świętego do ojczyzny w czerwcu 1999 roku, dotyczącej rodziców, nauczycieli i uczniów. W prezentacji multimedialnej ukazano m.in. łowickie miejsca upamiętniające ten pobyt. Następnie, w części głównej, zaproszona Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Łowiczu Maria Wojtylak podzieliła się ze społecznością szkolną wrażeniami z bezpośredniego uczestniczenia w przygotowaniu wizyty na terenie łowickiej szkoły i osobistego spotkania z papieżem. Na koniec tej części wspólnie odśpiewano ulubioną pieśń papieską „Barkę”. Koordynatorem tej części była Joanna Gajda.

Po południu, w drugiej części obchodów, młodzież uczestniczyła w Spływie Papieskim na rzece Bzura /Maurzyce – Łowicz/, zakończonym zapaleniem zniczy i odmówioną modlitwą pod kamieniem upamiętniającym pożegnanie Ojca świętego z Łowiczem. Instruktorem i opiekunem na spływie był Piotr Surma, zaś transport zapewnił Jakub Gajewski.

Po powrocie do szkoły, na młodzież przygotowującą Dzień Papieski, czekał przygotowany na grillu poczęstunek i drobne słodkości.

 

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Samorząd Uczniowski ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej ogłasza, iż w dniu 18 października 2019 r.
na terenie szkoły odbędą się wybory Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego.

Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego każdej ze szkół średnich znajdujących się na terenie powiatu łowickiego przysługują 2 mandaty Radnego w 16 osobowej Radzie.

W ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej powołana zostaje w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim szkolna komisja wyborcza w skład, której wchodzą: pan Łukasz Jankowski-nauczyciel, uczniowie: Anna Pietrzak, Daria Nawrocka, Martyna Gęsiarz, Dominik Szałkowski.

Szkolna komisja wyborcza przyjmować będzie, w terminie do godziny 1500 dnia 16 października 2019 roku zgłoszenia kandydatów na Radnych składane przez zespoły klasowe, koła zainteresowań lub zgłoszenia indywidualne (każdorazowo kandydat musi przedłożyć pisemną zgodę na kandydowanie wraz z oświadczeniem, iż nie jest zawieszony w prawach ucznia oraz listę poparcia zawierającą podpisy co najmniej 15 uczniów danej szkoły, co wynika z zapisów Uchwały RPŁ Nr XIV/101/2019 z dn. 25.09.19 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego).

Wszelką dokumentację niezbędną do zgłoszenia kandydatur na Radnego odebrać można będzie
w sekretariacie szkoły.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

W piątkowe popołudnie 11 października aula szkolna w Zduńskiej Dąbrowie zapełniała się uczniami, rodzicami, pracownikami i nauczycielami, którzy wspólnie świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Część oficjalna uroczystości jak zawsze rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego oraz powitania gości przez dyrektora Stanisława Kosmowskiego. Tytułem wstępu młodzież klas drugich zaprezentowała zebranym biografie postaci zasłużonych dla szkoły i z nią związanych, takich jak: patronka Jadwiga Dziubińska, Leonilda i Kazimierz Wyszomirscy oraz Krystyna Idzikowska.

Następnie miała miejsce ceremonia przekazania sztandaru szkoły przez uczniów klas maturalnych swoim młodszym kolegom i koleżankom, którzy dokonując ślubowania zgodnie z obowiązującym protokołem stali się depozytariuszami wieloletniej tradycji łączącej wiele pokoleń absolwentów zduńskiej placówki oświatowej.

Wzniosła, pełna zadumy i patosu atmosfera wyczuwalna również była w kolejnej części uroczystości kiedy to najmłodsi, a przy tym najliczniejsi przedstawiciele szkolnej braci czyli uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie w obecności swoich rodziców oraz nauczycieli zobowiązując się do przestrzegania zasad etycznych zgodnych wartościami kultywowanymi w Zduńskiej Dąbrowie od dziesięcioleci.

Złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi umiejscowionymi na terenie placówki zakończyło protokolarny punkt przedsięwzięcia. Głos ponownie zabrał dyrektor Kosmowski, który w krótkim przemówieniu wskazał na istotę procesu edukacji w kształtowaniu życia społecznego naszego państwa i rolę jaką w nim odgrywają pracownicy oświaty. Rozdanie nagród dla pracowników i nauczycieli stanowiło ostatni element części oficjalnej uroczystości.

Na zakończenie uczniowie klas drugich i trzecich przedstawili widowni przezabawny, pełny humoru oraz życiowych gagów montaż słowno-muzyczny ukazujący wielobarwność procesu nauczania, który wcale nie musi być monotonny czy nudny.

ARCHITEKCI KRAJOBRAZU NA WYCIECZCE DYDAKTYCZNEJ W WARSZAWIE

2 października 2019 roku uczniowie klas I, II, III, IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu wraz z opiekunami wybrali się na wycieczką dydaktyczną do Warszawy. Młodzież podziwiała zabytkowe i współczesne założenia ogrodowe w stolicy.

Łazienki Królewskie – to letnia rezydencja króla Stanisława Augusta, którą tworzą klasycystyczne zabytki i historyczne ogrody. Młodzież spacerując po ogrodach ścieżkami oraz alejami wśrów drzew i kwiatów mogła podziwiać m.in.: Ogród Królewski, Ogród Romantyczny, Ogród Modernistyczny, a także Ogród Chiński.

Pod Pomnik Chopina, uczniowie szukali „grających” ławeczek, z których dochodziła muzyka Fryderyka Chopina. Uczniowie obserwując przyrodę, mogli pogłębiać znajomość oświeceniowych idei, odwiedzając takie perły europejskiej architektury, jak: Pałac na Wyspie, Starą Oranżerię, Pałac Myślewicki oraz Amfiteatr.  Kolejnym ogrodem zabytkowym, który został otwarty w tym roku był ogród przy Zamku Królewskim. To modernistyczny ogród z zagłębionym w ziemi trawnikiem (tzw. wgłębnikiem), granitowym tarasem fontann, systemem ścieżek, ozdobnymi wazami, kwietnikami, szpalerami strzyżonych krzewów i drzew oraz ukrytą w ziemi skomplikowaną infrastrukturą techniczną. Perełką ogrodów są tulipany nazwane „Sercem Warszawy”.

Kolejnym punktem wycieczki był dach Biblioteki Uniwersyteckiej, gdzie młodzież wraz z opiekunami mogła podziwiać jeden z największych i najpiękniejszych ogrodów dachowych w Europie. Z dachu wszyscy zwiedzający obserwowali panoramę miasta i widok na Wisłę oraz bogactwo roślin zestawionych według kolorystycznych dominant. Obszary ogrodu połączone są kładkami, ścieżkami, mostkami i pergolami, na których rosną winorośle, hortensje pnące i powojniki.

 

 

 

 

 

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT „ZAWODOWCY W ŁÓDZKIEM – STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH”

W dniu 2 października 2019 roku w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach cyklu 5 spotkań podsumowujących w/w projekt. Nasza szkoła była reprezentowana przez Annę Grzelak z klasy III TW, Marcela Kaczora z IV TAK oraz opiekunów stypendystów – p. Karola Panka i p. Joannę Balcerską. Ania miała okazję zaprezentować się przed publicznością i podsumować swój udział w projekcie. Prezentacja uczennicy wzbudziła zachwyt wśród pracowników biura projektu i przybyłych gości.

Jednocześnie podano do wiadomości informację, że w najbliższym czasie rusza II edycja projektu – Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”. Udział w II edycji będą mogli wziąć uczniowie, którzy:

– w roku szkolnym 2019/2020 są uczniami szkół zawodowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego

– nie pobierali w roku szkolnym 2018/2019 stypendium w ramach pierwszej edycji projektu

– są uczniami co najmniej II klasy

– uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2018/2019

– nie pobierają innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego lub współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Kwalifikację, Umiejętności.

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Nasza szkoła, jak co roku, bierze udział w międzynarodowej kampanii „Sprzątanie świata”. To akcja, która odbywa się na całym świecie. Uczniowie mają świadomość ekologiczną, dlatego propagują działania na rzecz poszanowania środowiska. W tym roku młodzież klas pierwszych sprzątała śmieci zalegające na terenie szkoły, internatu i gospodarstwa. Pomimo pochmurnej pogody humory dopisywały wszystkim.

NAJWIĘKSZE TARGI ROLNICZE W POLSCE

Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyli w największych targach rolniczych w Polsce – Agro Show 2019. Na lotnisku w Bednarach nieopodal Pobiedzisk zaprezentowali swoją ofertę wystawcy ze wszystkich branż związanych z rolnictwem. Największą atrakcją, jak co roku, były pokazy maszyn rolniczych przy pracy.

Można było zapoznać się z prezentacjami ponad 800 wystawców, w tym blisko 120 zagranicznych. Agro Show to także okazja do zaprezentowania swojej oferty dla producentów nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firm z sektora finansowego, producentów wyposażenia budynków inwentarskich i innych branż związanych z rolnictwem.

 

 

 

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE „WSPIERAJMY SIĘ”

Jak co roku w naszej Szkole odbyły się profilaktyczne zajęcia edukacyjne, tym razem pod tytułem „Wspierajmy się”. Motywujący wykład z elementami edukacyjnymi i muzycznymi poprowadził Pan Sławomir Pyrko – profilaktyk-praktyk, terapeuta uzależnień, ale także muzyk, który na scenie występował razem z F.B.I. BLUES BAND, KASĄ CHORYCH, THE HARDWORKERS, BRACIA I SIOSTRY, BLUESFERAJNĄ, MARKIEM PIEKARCZYKIEM.

Terapeuta w swoim programie słowno-muzycznym poruszał zagadnienia dotyczące zagrożeń czyhających na młodzież w postaci uzależnień począwszy od papierosów, alkoholu przez narkotyki, dopalacze do uzależnień behawioralnych (Internet, gry), wulgaryzmów, agresji, przemocy, cyberprzemocy (hejtu). W prosty sposób wskazywał na mechanizmy uzależnienia wyjaśniając je za pomocą przykładów zaczerpniętych z wieloletniego doświadczenia pracy profilaktyka. Zachęcał do walki ze słabościami, do budowania więzi na prawdziwych uczuciach, opartych na zaufaniu i szacunku, które mogą ochronić przed tymi, którzy pod postacią środków odurzających chcą przesłonić obraz prawdziwego piękna świata.

Przeplatając swój monolog wykonanymi na żywo utworami muzycznymi Artysta zwracał uwagę na najważniejsze wartości, jak miłość, wiara, patriotyzm, szacunek.

Na koniec Pan Sławek pozostawił nam przesłanie:

„JESTEŚCIE DLA SIEBIE SAMYCH PRZYSZŁOŚCIĄ I TO WY MACIE KLUCZ DO OTWIERANIA DRZWI Z BOGACTWEM, MIŁOŚCIĄ, SŁAWĄ, POKOJEM I HARMONIĄ. KTOŚ WAM DAŁ ZDROWIE I ŻYCIE NIE PO TO BY WYSTAWAĆ W KOLEJKACH, KIEDY WAM ZABRAKNIE ZDROWIA I ŻYCIOWEJ ENERGII. BĄDŹCIE SOBĄ I NIE DAJCIE SIĘ ZNIEWOLIĆ.”

 

POKAZ ARBORYSTYCZNY W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

17 września 2019 roku uczniowie klasy II, III, IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu wzięli udział w niecodziennym pokazie zaprezentowanym przez absolwenta naszej szkoły – arborysty Adama Dałka. Uczniowie podczas spotkania dowiedzieli się kim są tajemniczy arboryści i jak wygląda ich praca w terenie. Arborysta – inaczej chirurg drzew, to osoba pracująca w koronach drzew metodą alpinistyczną, bez użycia ciężkiego sprzętu.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

2 września 2019 roku, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie cała społeczność szkolna rozpoczęła NOWY ROK SZKOLNY. Na uroczystości nie zabrakło również rodziców i absolwentów.

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego oraz oddania czci ofiarom II wojny światowej. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły – Pan Stanisław Kosmowski, który życzył nauczycielom, uczniom oraz pracownikom wytrwałości oraz sukcesów w nadchodzącym roku. W sposób szczególny powitał pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają naukę w murach ZSCKR. Na koniec Wicedyrektor Szkoły – Pani Zofia Rosa odczytała list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego skierowany do uczniów, rodziców i pracowników szkoły z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Po części oficjalnej młodzież udała się do klas na spotkanie z wychowawcami.