Wprowadzone przez Stanisław Kosmowski

Informacja dla absolwentów o uroczystości “90-lecia Szkoły i XII Zjeździe Absolwentów”

Szanowni Absolwenci Szkół w Zduńskiej Dąbrowie. Organizatorzy informują że nie będzie możliwości uczestniczenia w uroczystości “90-lecia Szkoły i XII Zjazdu Absolwentów” zgłaszając swój udział w dniu uroczystości czyli 25 czerwca, a nawet jeżeli będziecie chcieli zapisać się po dniu 19 czerwca. W dniu 20 czerwca przekazujemy firmie cateringowej dla  ilu osób mają być przygotowane posiłki. […]

Przebudowa i rozbudowa starej chlewni na chlewnię dydaktyczno-produkcyjną w ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Od dnia 17.09.2019 r. Firma wykonawcza  ENERGO-BUD Przemysław Trafalski OLESZCZE 46, 99-319 Dobrzelin, rozpoczęła prace budowlane związane z przebudową i rozbudowa starej chlewni na chlewnię dydaktyczno-produkcyjną. W sierpniu po akceptacji projektu rozbiórki chlewni przez organ nadzoru przystąpiono do rozbiórki części budynków chlewni, które dalej ulegną przebudowie i rozbudowie. Prace budowlane rozpoczęły się po uzyskaniu pozwolenia […]

Przebudowa i rozbudowa poligonu nauki jazdy na plac manewrowy

Przebudowa i rozbudowa poligonu nauki jazdy na nowoczesny plac manewrowy. Firma wykonawcza  ENERGO-BUD Przemysław Trafalski OLESZCZE 46, 99-319 Dobrzelin, na podstawie opracowanych projektów budowlanych, wykonała prace budowalne na terenie starego poligonu do nauki jazdy. Teren starego poligonu został utwardzony za pomocą kostki przemysłowej typu H grubości 8 cm. Pod kostką teren został ustabilizowany i zagęszczony […]