V Konferencja „Młody bezpieczny kierowca”

29 maja uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wzięli udział w V Konferencji „Młody bezpieczny kierowca”.

Zamysłem organizatorów konferencji było dotarcie do wyobraźni młodych ludzi aby wsiadając za kierownicę zachowywali się odpowiedzialnie.

Konferencja składała się z wykładów:

– „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i zdarzenia z udziałem młodych kierowców” – przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu

– Wykład psychologa transportu Magdaleny Wit – Wesołowskiej dotyczący niewłaściwych zachowań młodych kierowców na drodze.

– Prezentacja dotycząca powiadamiania o zdarzeniach drogowych – Monika Tarkowska – Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi

 oraz pokazów i prezentacji:

– symulator dachowania, zderzeń, jazdy samochodem i motocyklem

– alkogogle i narkogogle

– pokaz i prezentacja pojazdów i osprzętu służb mundurowych

– czynności straży pożarnej i policji na miejscu zdarzeń drogowych

– pokaz straży pożarnej – udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym.

 

 

Uczniowie Zduńskiej Dąbrowy laureatami i finalistami finału centralnego OWiUR

W dniach 24 i 25 maja 2024 r. na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbył się Finał Centralny XLVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W organizację Olimpiady zaangażowany jest Komitet Główny OWiUR oraz uczelnie o profilu rolniczym.

Jest to największy konkurs wiedzy rolniczej w Polsce wpisany do rejestru turniejów i olimpiad tematycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Olimpiada umożliwia uzyskanie ,,indeksu” szkoły wyższej bez postępowania kwalifikacyjnego dla laureatów lub finalistów (zgodnie z uchwałą senatu).

Olimpiada organizowana jest w 8 blokach tematycznych, ściśle związanych z produkcją rolną: agrobiznes, architektura krajobrazu, leśnictwo, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca i weterynaria. Olimpiada składa się z dwóch  części. W pierwszej pisemnej – każdy uczestnik odpowiadał na 60 pytań testowych, a następnie przystąpił do części praktycznej – w której otrzymał do rozwiązania 3 zadania praktyczne.

Do tegorocznych zmagań na szczeblu centralnym przystąpiło ok  200 uczniów ze szkół ponadpodstawowych  z 9 okręgów: Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Siedlce, Szczecin Warszawa, Wrocław.

Na finale centralnym w Szczecinie Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowało 8 uczniów w 6 blokach tematycznych: agrobiznes, architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca i weterynaria, którzy uzyskali wysokie lokaty podczas eliminacji okręgowych w Warszawie.

W trakcie uroczystego zakończenia finału centralnego tytuł laureata otrzymali: Maciej Gorzałczyński z klasy V TW w bloku produkcja zwierzęca i Dawid Łopatka uczeń klasy V TR w bloku produkcja roślinna.

Tytuł finalisty w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych uzyskali: Kacper Cuper – blok agrobiznes, Weronika Szczepaniak – blok architektura krajobrazu, Adam Biernaciak – blok produkcja roślinna, Jakub Antczak – blok produkcja zwierzęca, Wiktor Gortat – blok mechanizacja rolnictwa i Oliwia Melnyk – blok weterynaria .

Młodzież biorąca udział w Olimpiadzie podejmuje studia na kierunkach rolniczych a po ukończeniu studiów wyższych  swoją przyszłość zawodową wiąże z branżą rolniczą, pozostają doradcami rolnymi, prowadzą wzorcowe gospodarstwa rolne, zarządzają biznesami z obszaru rolnictwa.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy.

 

Finaliści Konkursu „Zostań Ekonomistą”

Uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólnopolskim konkursie „Zostań Ekonomistą” organizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Do konkursu przystąpiły dwa zespoły z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie.

Tematu przedsiębiorczości podjęli się uczniowie kl. IV TR – Maciej Krukowski, Szymon Majchrzak i Jakub Rakowski, natomiast badania na temat ekonomii i finansów przeprowadzili uczniowie kl. III TR – Amelia Drabik, Wiktor Gortat i Marceli Selder.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwsza część polegała na przeprowadzeniu badań marketingowych dotyczących takich zagadnień jak „przedsiębiorczość młodych ludzi”, i „ekonomia i finanse wśród młodzieży”. Po analizie badań uczestnicy musieli napisać esej empiryczny, który był oceniany przez organizatorów konkursu. Do drugiego etapu młodzież musiała przygotować prezentację multimedialną, w której przedstawiali swoje wyniki badań.

W konkursie wzięło udział 65 zespołów, a nasi uczniowie osiągnęli duży sukces i dostali się do ścisłego finału. Dzięki  temu w dniu 24 maja 2024 roku mogli zaprezentować, wraz z innymi 14 zespołami, swoją pracę przed kapitułą konkursową, w której skład wchodzili profesorowie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zawalczyć o indeksy na Wydział Ekonomiczny.

W tym roku nie udało się jeszcze wywalczyć indeksów, ale wszystko przed Wami, bo jesteście PRZEDSIĘBIORCZY.

Gratulujemy!!!

 

ZAJĘCIA TERENOWE W KOPALNI BEŁCHATÓW

W dniu 23 maja 2024 r. uczniowie naszej szkoły kształcący się na profilach: technik weterynarii ( 2A TW), technik hodowca koni ( 1 THK, 2 THK), technik rolnik ( 1 B TR, 3 TR) oraz technik architektury krajobrazu ( 1 TAK) wzięli udział w wyjeździe terenowym do Kopalni Węgla Brunatnego „ Bełchatów” w ramach zajęć geografii. Pierwszym elementem wycieczki była prelekcja dotycząca pochodzenia podkładów węgla brunatnego oraz samego powstawania najmłodszej i zarazem największej Kopalni Odkrywkowej Węgla Brunatnego w Polsce. Następnie uczniowie wraz z opiekunami i przewodnikiem udali się w specjalnych służbowych wozach na zwiedzanie kopalni, dzięki czemu mogli się poczuć jak pracownicy udający się na wyrobisko. Wielkość  odkrywki oraz sprzętu górniczego zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie. Uczniowie zostali zapoznani z procesem ściągnięcia nakładu, wydobyciem węgla, transportem węgla do elektrowni oraz planami rekultywacji kopalni. Największe wrażenie na uczestnikach wywarła myśl, iż spacerują po przyszłym dnie antropogenicznego jeziora, które powstanie w tym miejscu. Była to bardzo praktyczna lekcja, a dodatkowo wspaniałe chwile służące integracji.

 

„Rolnictwo ekologiczne” – realizacja projektu

Realizacja projektu – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. we Wrocławiu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się szkolenie „Rolnictwo ekologiczne”.

W dniach 21-22 maja 2024 roku uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół CKR w Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie  mieli przyjemność uczestniczyć w szkoleniu obejmującym zagadnienia dotyczące rolnictwa ekologicznego w ramach wsparcia dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności we współpracy z Europejską Grupą Doradczą sp. z o. o. Szkolenie odbyło się w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Łącznie uczestniczyło w nim 30 uczniów Technikum z klas III prowadzącym kształcenie w zawodach : technik rolnik i technik architektury krajobrazu.

Pierwszy dzień szkolenia 21.05.2024 r. odbył się na sali multimedialnej budynku szkoły. Szkolenie przeprowadziła pani mgr inż. Henryka Telus – Inspektor Rolnictwa Ekologicznego. Objęło ono następującą tematykę:

  • Produkcja ekologiczna szansą dla polskiego rolnictwa.
  • Przestawienie gospodarstwa konwencjonalnego na produkcję ekologiczną.
  • Produkcja roślinna w gospodarstwie ekologicznym.
  • Produkcja zwierzęca w gospodarstwie ekologicznym.
  • Zewnętrzne środki do produkcji w rolnictwie ekologicznym.
  • Podstawy prawne rolnictwa ekologicznego w świetle praw UE i prawa polskiego.
  • Środki zapobiegawcze zanieczyszczeniu upraw ekologicznych przez uprawy konwencjonalne.
  • Dokumentacja zgłoszenia działalności ekologicznej.
  • Opłacalność produkcji ekologicznej – kalkulacja dochodów z upraw ekologicznych.

W kolejnym  drugim dniu szkolenia 22.05.2024 r. zorganizowany został autokarowy wyjazd edukacyjny w ramach realizowanego szkolenia do gospodarstw ekologicznych, w których uczestniczyła również Pani  inż. Wiesława Marcinek – Inspektor Rolnictwa Ekologicznego . Zwiedzano dwa gospodarstwa.

Pierwszym z nich było gospodarstwo pani Magdaleny Pazik „Paazikoland” mieszczące się w Starych Budach 14. Gospodarstwo o powierzchni 15 ha  o mocno zróżnicowanych klasach gleb prowadzone jest w systemie ekologicznym. Na 2 ha uprawiane są warzywa (marchew, cebula, pomidory, ogórki, kapusta, dynia, ziemniaki). Po zbiorze stanowią one pożywienie dla domowników i znajomych, jak również sprzedawane są na warszawskich ryneczkach.  Z marchwi tłoczone są soki. Pozostały areał stanowią łąki z których rolnik zbiera siano i sianokiszonkę dla bydła opasowego, które z kolei produkuje obornik wykorzystywany wspólnie z gnojówką z pokrzyw do nawożenia pól. Na gruntach ornych uprawiana jest: pszenica, orkisz i żyto a zebrane ziarno poddawane jest przemiałowi na mąki, które również są sprzedawane. Ponadto w gospodarstwie utrzymywane jest 290 kur niosek i prowadzona jest sprzedaż jaj ekologicznych.

Drugim gospodarstwem było gospodarstwo prowadzone przez Państwa  Ewę Smuk-Stratenwerth i  Petera Stratenwerth. Małżeństwo prowadzi gospodarstwo ekologiczne położone w miejscowości Grzybów 1. Pani Ewa dużo zajmuję się edukacją i prowadzeniem organizacji. Gospodarstwo jest ekstensywne,  właściciele nie stosują nawet chemii dopuszczalnej w rolnictwie ekologicznym. Ma ono charakter produkcyjny, bo nigdy nie chcieli być tylko muzeum. Głównym produktem jest mleko kóz i krów, które przetwarzają na sery dojrzewające. Łącznie z dzierżawą posiadają 26 hektarów, 7 krów, 30 kóz. Zwierzęta mają ciągły dostęp do świeżego powietrza i pastwisk.

Zrealizowane szkolenie było doskonałym uzupełnieniem procesu kształcenia zawodowego zarówno w części teoretycznej jak i  praktycznej. Nabyta wiedza i umiejętności wzbogaciły konkurencyjność naszych uczniów na rynku pracy.

 

W poszukiwaniu zagrożonych gatunków, czyli wycieczka do Zoo i Orientarium

W dniu 21 maja 2024 uczniowie klas: I B Technik Weterynarii, I Technik Hodowca Koni oraz przedstawiciele klasy I Technik Architektury Krajobrazu, III Technik Hodowcy Koni/ Architektury Krajobrazu wybrali się na wycieczkę edukacyjno- integracyjną do Łodzi.  Pierwszym punktem był seans filmowy, który okazał się bardzo wzruszający. Następnie uczniowie wraz z opiekunami udali się do Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego, by poznać mieszkające tam gatunki zwierząt. Na zakończenie uczestnicy wyjazdu wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w najnowszej części ZOO, którą jest Orientarium. Tam zapoznali się z przyczynami spadku liczebności niektórych gatunków zwierząt w środowisku naturalnym oraz poszerzyli swoją wiedzę o ciekawostki związane z m.in. niedźwiedziami malajskimi czy orangutanami. Były to kolejny wspaniały dzień spędzony na poszerzeniu wiedzy i integracji.

“Na pielgrzymkowym szlaku”

Są chwile, których w życiu się nie zapomina… Na pewno należy do nich czas spędzony na pieszej wędrówce do Częstochowy. W taką drogę, 13 maja 2024 roku, wyruszyła 35 osobowa grupa młodzieży wraz z wychowawcami ze szkoły w Zduńskiej Dąbrowie.

Dla społeczności szkolnej tegoroczna pielgrzymka to okrągły 20 jubileusz uczestnictwa w wędrówce na Jasną Górę. Do pokonania 182 kilometry w ciągu pięciu dni. Na trasie przystanki były w takich miejscowościach jak: Jeżów- Kosiska, Polichno, Plucice, Gidle oraz Krasice, w których to nasi pątnicy spotkali się z ogromną życzliwością ich mieszkańców.

Dobre słowo, uśmiech, ciepła zupa, pyszne ciasta, to pokrzepienie dla duszy i ciała. Niewątpliwie zatem pielgrzymka jest czasem nawiązywania kontaktów, budowania wspólnoty, pokonywaniem własnych słabości, kształtowaniem charakteru, okazją do pomocy bliźniemu w trudnościach napotykanych w czasie drogi. To wyjątkowy czas “rekolekcji w drodze”.

Pielgrzymowanie to wysiłek, ale towarzyszy mu radość ze zbliżania się do wytyczonego celu, którym jest tron Matki Bożej Jasnogórskiej.

Młodzież ze śpiewem na ustach wkroczyła na wzgórza Częstochowskiego Sanktuariami.

Spotkanie uczniów z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

16 maja 2024 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi. Uczniowie klas 3 technikum kształcącego w zawodzie Technik Rolnik, Technik Architektury Krajobrazu i Technik Hodowca Koni wysłuchali prelekcji na temat zadań i obowiązków Inspekcji Ochrony Roślin. Podczas spotkania młodzież miała również możliwość zadawania pytań, na które uzyskała bardzo szczegółowe odpowiedzi. Wiedza zdobyta podczas spotkania znajdzie zastosowanie w dalszej nauce jak również znajdzie odzwierciedlenie w podejmowaniu trafnych decyzji we własnych gospodarstwach .