„Rolnictwo ekologiczne” – realizacja projektu

Realizacja projektu – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. we Wrocławiu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się szkolenie „Rolnictwo ekologiczne”.

W dniach 21-22 maja 2024 roku uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół CKR w Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie  mieli przyjemność uczestniczyć w szkoleniu obejmującym zagadnienia dotyczące rolnictwa ekologicznego w ramach wsparcia dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności we współpracy z Europejską Grupą Doradczą sp. z o. o. Szkolenie odbyło się w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Łącznie uczestniczyło w nim 30 uczniów Technikum z klas III prowadzącym kształcenie w zawodach : technik rolnik i technik architektury krajobrazu.

Pierwszy dzień szkolenia 21.05.2024 r. odbył się na sali multimedialnej budynku szkoły. Szkolenie przeprowadziła pani mgr inż. Henryka Telus – Inspektor Rolnictwa Ekologicznego. Objęło ono następującą tematykę:

  • Produkcja ekologiczna szansą dla polskiego rolnictwa.
  • Przestawienie gospodarstwa konwencjonalnego na produkcję ekologiczną.
  • Produkcja roślinna w gospodarstwie ekologicznym.
  • Produkcja zwierzęca w gospodarstwie ekologicznym.
  • Zewnętrzne środki do produkcji w rolnictwie ekologicznym.
  • Podstawy prawne rolnictwa ekologicznego w świetle praw UE i prawa polskiego.
  • Środki zapobiegawcze zanieczyszczeniu upraw ekologicznych przez uprawy konwencjonalne.
  • Dokumentacja zgłoszenia działalności ekologicznej.
  • Opłacalność produkcji ekologicznej – kalkulacja dochodów z upraw ekologicznych.

W kolejnym  drugim dniu szkolenia 22.05.2024 r. zorganizowany został autokarowy wyjazd edukacyjny w ramach realizowanego szkolenia do gospodarstw ekologicznych, w których uczestniczyła również Pani  inż. Wiesława Marcinek – Inspektor Rolnictwa Ekologicznego . Zwiedzano dwa gospodarstwa.

Pierwszym z nich było gospodarstwo pani Magdaleny Pazik „Paazikoland” mieszczące się w Starych Budach 14. Gospodarstwo o powierzchni 15 ha  o mocno zróżnicowanych klasach gleb prowadzone jest w systemie ekologicznym. Na 2 ha uprawiane są warzywa (marchew, cebula, pomidory, ogórki, kapusta, dynia, ziemniaki). Po zbiorze stanowią one pożywienie dla domowników i znajomych, jak również sprzedawane są na warszawskich ryneczkach.  Z marchwi tłoczone są soki. Pozostały areał stanowią łąki z których rolnik zbiera siano i sianokiszonkę dla bydła opasowego, które z kolei produkuje obornik wykorzystywany wspólnie z gnojówką z pokrzyw do nawożenia pól. Na gruntach ornych uprawiana jest: pszenica, orkisz i żyto a zebrane ziarno poddawane jest przemiałowi na mąki, które również są sprzedawane. Ponadto w gospodarstwie utrzymywane jest 290 kur niosek i prowadzona jest sprzedaż jaj ekologicznych.

Drugim gospodarstwem było gospodarstwo prowadzone przez Państwa  Ewę Smuk-Stratenwerth i  Petera Stratenwerth. Małżeństwo prowadzi gospodarstwo ekologiczne położone w miejscowości Grzybów 1. Pani Ewa dużo zajmuję się edukacją i prowadzeniem organizacji. Gospodarstwo jest ekstensywne,  właściciele nie stosują nawet chemii dopuszczalnej w rolnictwie ekologicznym. Ma ono charakter produkcyjny, bo nigdy nie chcieli być tylko muzeum. Głównym produktem jest mleko kóz i krów, które przetwarzają na sery dojrzewające. Łącznie z dzierżawą posiadają 26 hektarów, 7 krów, 30 kóz. Zwierzęta mają ciągły dostęp do świeżego powietrza i pastwisk.

Zrealizowane szkolenie było doskonałym uzupełnieniem procesu kształcenia zawodowego zarówno w części teoretycznej jak i  praktycznej. Nabyta wiedza i umiejętności wzbogaciły konkurencyjność naszych uczniów na rynku pracy.