Uczniowie Zduńskiej Dąbrowy laureatami i finalistami finału centralnego OWiUR

W dniach 24 i 25 maja 2024 r. na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbył się Finał Centralny XLVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W organizację Olimpiady zaangażowany jest Komitet Główny OWiUR oraz uczelnie o profilu rolniczym.

Jest to największy konkurs wiedzy rolniczej w Polsce wpisany do rejestru turniejów i olimpiad tematycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Olimpiada umożliwia uzyskanie ,,indeksu” szkoły wyższej bez postępowania kwalifikacyjnego dla laureatów lub finalistów (zgodnie z uchwałą senatu).

Olimpiada organizowana jest w 8 blokach tematycznych, ściśle związanych z produkcją rolną: agrobiznes, architektura krajobrazu, leśnictwo, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca i weterynaria. Olimpiada składa się z dwóch  części. W pierwszej pisemnej – każdy uczestnik odpowiadał na 60 pytań testowych, a następnie przystąpił do części praktycznej – w której otrzymał do rozwiązania 3 zadania praktyczne.

Do tegorocznych zmagań na szczeblu centralnym przystąpiło ok  200 uczniów ze szkół ponadpodstawowych  z 9 okręgów: Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Siedlce, Szczecin Warszawa, Wrocław.

Na finale centralnym w Szczecinie Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowało 8 uczniów w 6 blokach tematycznych: agrobiznes, architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca i weterynaria, którzy uzyskali wysokie lokaty podczas eliminacji okręgowych w Warszawie.

W trakcie uroczystego zakończenia finału centralnego tytuł laureata otrzymali: Maciej Gorzałczyński z klasy V TW w bloku produkcja zwierzęca i Dawid Łopatka uczeń klasy V TR w bloku produkcja roślinna.

Tytuł finalisty w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych uzyskali: Kacper Cuper – blok agrobiznes, Weronika Szczepaniak – blok architektura krajobrazu, Adam Biernaciak – blok produkcja roślinna, Jakub Antczak – blok produkcja zwierzęca, Wiktor Gortat – blok mechanizacja rolnictwa i Oliwia Melnyk – blok weterynaria .

Młodzież biorąca udział w Olimpiadzie podejmuje studia na kierunkach rolniczych a po ukończeniu studiów wyższych  swoją przyszłość zawodową wiąże z branżą rolniczą, pozostają doradcami rolnymi, prowadzą wzorcowe gospodarstwa rolne, zarządzają biznesami z obszaru rolnictwa.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy.