PODSUMOWANIE DWULETNICH DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU „NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU – ABSOLWENT NA RYNKU PRACY”

PODSUMOWANIE DWULETNICH DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU
„NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU – ABSOLWENT NA RYNKU PRACY”

 

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie od 1 września 2018 roku do 29 listopada 2020 roku trwała realizacja Projektu nr RPLD.11.03.01-10-0021/18-00, pn. „Nauczanie rolnicze XXI wieku – absolwent na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –2020.

W dwóch edycjach Projektu wzięło udział:

  • 120 uczestników – uczniów Technikum prowadzącego kształcenie w zawodach: technik rolnik, technik architektury krajobrazu i technik weterynarii, którzy zdobyli nowe i bardzo przydatne na rynku pracy kwalifikacje i kompetencje .
  • 9 nauczycieli kształcenia zawodowego , którzy dzięki studiom podyplomowym, kursom i specjalistycznym szkoleniom uzyskali nowe kwalifikacje i nabyli kompetencje niezbędne w pracy zawodowej i podnoszące jej jakość.

Dzięki realizacji projektu pn. „Nauczanie rolnicze XXI wieku – absolwent na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyposażono pracownie dla zawodu technik rolnik i technik architektury krajobrazu w nowoczesny sprzęt techniczny (rozrzutnik obornika, rozsiewacz nawozów mineralnych, symulator kombajnu zbożowego, kosiarki do trawy, podkaszarkę, nożyce do żywopłotu, wertykulator, piłę spalinową).

Uczniowie z sukcesem zakończyli udział  w 12  kursach specjalistycznych, zajęciach dodatkowych rozwijających umiejętności zawodowe, zajęciach indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego oraz wakacyjnych  stażach zawodowych.

Za odbyte w liczbie 150 godzin staże w  uczących się zawodach uczniowie otrzymali wynagrodzenia w kwocie 1800,00 zł oraz zwrot kosztów dojazdu. Działanie to umożliwiło młodym ludziom poznanie nowych  zakładów, środowisk, maszyn i urządzeń, a także zdobycie cennych doświadczeń zawodowych.

W poprzednim i bieżącym roku szkolnym odbyły się następujące kursy specjalistyczne: kurs prawa jazdy kat. B, kurs inseminacyjny, kurs spawania elektrodami otulonymi typu MMA, kurs obsługi kombajnu zbożowego, kurs obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym, kurs florystyczno-kelnerski, kurs stosowania środków ochrony roślin, kurs instruktora hipoterapii, kurs instruktora jazdy konnej, kurs groomingu, kurs instruktora szkolenia psów i kurs dogoterapii.

Wszyscy Uczestnicy Projektu nabyli kompetencje, a 98 uzyskało nowe kwalifikacje -otrzymując stosowne zaświadczenia, legitymacje i certyfikaty.

 

Było dużo przydatnej wiedzy i praktycznych umiejętności, a wszystko to w przyjaznej atmosferze.

GRATULUJEMY!!!

Koordynator szkolny projektu: Zofia Rosa

 

 

UCZNIOWIE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ZDOBYLI KWALIFIKACJE OPERATORÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

W ramach Projektu nr RPLD.11.03.01-10-0021/18-00, pn. „Nauczanie rolnicze XXI wieku – absolwent na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –2020 nasi uczniowie w terminie od 28 września do 13 listopada uczestniczyli w kursie obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Szkolenie zakończyło się w dniu 27 listopada egzaminem państwowym przeprowadzonym przez egzaminatora Urzędu Dozoru Technicznego, a tym samym uzyskaniem przez 23 uczniów naszej szkoły uprawnień uznawanych w Polsce i innych krajach UE.

Gratulujemy!!!

 

 

 

 

 

„SZKOŁA DO HYMNU”

W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa, wspólne śpiewanie hymnu państwowego w naszej szkole odbyło się głównie za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

Przedsięwzięcie to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele w kraju i za granicą.

KONKURS NA PLAKAT SPOŁECZNY – „BĄDŹ WOLNY – POD KAŻDYM WZGLĘDEM”

Miło nam poinformować, że nasza uczennica, Zuzanna Łykowska z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu została nagrodzona w finale Konkursu plastycznego na plakat „Bądź wolny – pod każdym względem”.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów tematyką uzależnień występujących we współczesnym świecie, promowanie życia wolnego od uzależnień oraz kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych.

Zuzannie zostały przyznane dwie nagrody.

Pierwsza z nich została przydzielona przez Komisję Konkursową – Zuzanna uzyskała II miejsce. Komisja oceniała: zgodność z tematem konkursu, umiejętne zobrazowanie tematu w sposób czytelny i poruszający odbiorcę, różnorodność stosowanych technik, oryginalność pracy oraz walory artystyczne i estetyczne.

Druga kategoria, to nagroda publiczności, która została przyznana na podstawie głosowania publiczności na Facebooku, w którym Zuzanna zdobyła III miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.