ŻYWNOŚĆ PROSTO Z GOSPODARSTWA – ŹRÓDŁEM DOCHODU ROLNIKÓW. Jak rozpocząć produkcję i sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa?

Jak_rozpocząć_produkcję i sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa?

 

 

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

Dziś zakończyły się rozpoczęte 28 września br. spotkania dla uczniów klas drugich, trzecich i czwartych Technikum kształcącego w zawodach technik rolnik, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu. Warsztaty poprowadziła p. Wanda Justyńska – dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie, w ramach profilaktyki szkód zdrowotnych i społecznych.

Zajęcia miały na celu uzmysłowienie uczniom zagrożeń związanych z używaniem substancji uzależniających oraz wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi. Jednocześnie miały za zadanie pokazać perspektywę zdrowego i radosnego życia, drogę do rozwoju i satysfakcji osobistej, do wzmacniania samooceny, budowania poczucia własnej wartości i prawidłowych relacji. Młodzież w zespołach klasowych miała większą swobodę udziału w zajęciach i w dyskusji, która ostatecznie miała na celu ukazanie siły wewnętrznej motywacji, jako kluczowej roli w przeciwdziałaniu podejmowania zachowań ryzykownych.

 

UCZNIOWIE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ZDOBYWAJĄ NOWE KWALIFIKACJE ZWIĘKSZAJĄCE ICH SZANSE NA RYNKU PRACY

W ciągu ostatnich 3-ch miesięcy, uczniowie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zdobyli bardzo ciekawe i przydatne na rynku pracy kwalifikacje: instruktora hipoterapii, instruktora nauki jazdy konnej, instruktora szkolenia psów, dogoterapeuty, spawacza, a także uprawnienia z zakresu stosowania środków ochrony roślin i obsługi kombajnu zbożowego.

Aktualnie, uczestnicy projektu biorą udział w kursach: inseminacyjnym, na prawo jazdy kategorii B oraz obsługi wózków widłowych.

W sumie 120 uczniów uzyskało dodatkowe kompetencje i kwalifikacje, ponieważ mieli możliwość uczestniczenia w darmowych kursach przeprowadzanych w ramach realizacji projektu „Nauczanie rolnicze XXI wieku -absolwent na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Gratulujemy!