UCZNIOWIE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ZDOBYLI KWALIFIKACJE OPERATORÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

W ramach Projektu nr RPLD.11.03.01-10-0021/18-00, pn. „Nauczanie rolnicze XXI wieku – absolwent na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –2020 nasi uczniowie w terminie od 28 września do 13 listopada uczestniczyli w kursie obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Szkolenie zakończyło się w dniu 27 listopada egzaminem państwowym przeprowadzonym przez egzaminatora Urzędu Dozoru Technicznego, a tym samym uzyskaniem przez 23 uczniów naszej szkoły uprawnień uznawanych w Polsce i innych krajach UE.

Gratulujemy!!!