Akcja Sprzątania świata – Polska!

Uczniowie naszej szkoły każdego roku biorą udział w Akcji Sprzątania świata. Tegoroczna, jubileuszowa Akcja przebiegała pod hasłem, „Sprzątanie świata łączy ludzi”.  Młodzież klasy I TAK zaangażowała się w obchody tego wydarzenia razem z Fundacją Nasza Ziemia, we współpracy ze Szkołą Podstawową w Nowych Zdunach oraz Urzędem Gminy w Zdunach.

Spotkanie uczniów z przedstawicielem KRUS

„Rolnik- zawód niebezpieczny”- pod takim hasłem odbyło się dziś spotkanie przedstawiciela KRUS – pana Grzegorza Żebrowskiego z uczniami klas I kształcących się w zawodach technik rolnik, technik weterynarii, technik hodowca koni oraz technik architektury krajobrazu.

Pogadanka dotyczyła najczęstszych przyczyn wypadków w rolnictwie oraz sposobów ich zapobiegania. Prowadzący zwracał uwagę, że praca rolnika jest ciężka i niebezpieczna, wymieniał zagrożenia  związane z pracami w  obejściu gospodarskim, przy hodowli zwierząt czy obsłudze maszyn i urządzeń. Podkreślał, że złożoność prac w gospodarstwie rolnym, ich sezonowe natężenie i związany z tym pośpiech, nieuwaga i wzmożony wysiłek fizyczny sprzyjają wypadkom, a spowodowane w ich wyniku urazy czasowo lub trwale wyłączają osobę poszkodowaną z pracy, a nawet powodują śmierć.

Podsumowaniem spotkania był apel do przyszłych rolników, by w swojej pracy wykazywali się dbałością o warunki i miejsce pracy, używali tylko sprawnych maszyn i urządzeń, zachowywali szczególną ostrożność przy pracy ze zwierzętami oraz stosowali ochrony osobiste i odpowiednia odzież roboczą.

Spotkanie uczniów z przedstawicielem KRUS było cenną lekcją i motywacją do wdrażania  i powszechnego stosowania zasad BHP w gospodarstwie rolnym.

Warsztaty „Przetwórstwo produktów rolnych szansą na realizację wspólnych inwestycji przez rolników”

26 września 2023 roku młodzież z klas IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii,  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wzięła udział w szkoleniu z warsztatami „Przetwórstwo produktów rolnych szansą na realizację wspólnych inwestycji przez rolników” realizowanego przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Uczniowie zdobyli wiedzę teoretyczną oraz praktyczną na temat możliwości uzyskania alternatywnego źródła dochodu, jakim jest wprowadzenie przetwórstwa żywności do swojego gospodarstwa i sprzedaż wytworzonej żywności bezpośrednio konsumentowi.

 

Kajaki, póki jeszcze lato…

Wykorzystując uroki słonecznego wciąż lata, Szkolny Klub Turystyki Kajakowej w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie zorganizował wczoraj spływ kajakowy na rzece Bzurze. Uczniowie wraz z opiekunami pokonali 10 kilometrowy odcinek na trasie: Urzecze-Strugienice-Maurzyce. Opiekunami spływu byli: Aleksander Frankiewicz i Grzegorz Kłosik.

Eliminacje Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w przeciąganiu liny

19 września 2023 roku drużyna chłopców z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie wzięła udział w eliminacjach strefy V Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w przeciąganiu liny. Miejscem zawodów był MOSiR w Kole a organizatorem ZSCKR w Powierciu. Po bardzo wyrównanej i zaciętej walce nasza drużyna zajęła 5 miejsce. Skład drużyny: Przemysław Rześny, Kacper Witkowski, Nikodem Latosiewicz, Wojciech Gajda, Piotr Wieszczy, Mateusz Misztal.

Rajd rowerowy śladami Krysi Idzikowskiej

30 uczniów ze szkół w Zduńskiej Dąbrowie i Bąkowie Górnym wzięło udział w rajdzie rowerowym śladami Krysi Idzikowskiej.

Uczestnicy odwiedzili miejsca związane z honorową obywatelką gminy Zduny. Młodzieży towarzyszyli opiekunowie: Marcin Wójcik, Mariusz Sibielak i Aleksander Frankiewicz.

Uczniowie podczas ponad 30-kilometrowej przejażdżki odwiedzili miejsca związane z Krysią Idzikowską, łączniczką Batalionów Chłopskich, zamordowaną przez Niemców w 1944 roku.

Rajd rozpoczął się o godz. 9.00 przy szkole w Bąkowie Górnym, gdzie znajduje się pomnik poświęcony honorowej absolwentce szkoły. W Wiskienicy Dolnej uczniowie odwiedzili dawną szkołę i dom rodzinny Krysi oraz spotkali się z przedstawicielami rodziny działaczki konspiracyjnej.

W Zdunach rowerzyści dotarli przed budynek Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca Krysię. Rajd zakończył się w parku przy szkole w Zduńskiej Dąbrowie. Stoi tu kamień ku czci honorowej obywatelki gminy Zduny.

Rajd został organizowany przy wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie.

Program Młody Rolnik – skorzystaj pozostań na wsi

14 września 2023 roku  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się szkolenie, którego organizatorem był Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, a prowadził je pan Arkadiusz Krakowiak kierownik działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia to:

– dofinansowanie dla młodych rolników w naborze 2023 w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027
– nabór wniosków i wysokość wsparcia
– kryteria dostępu
– Zobowiązania beneficjenta wynikające z biznesplanu.

Celem programu jest przede wszystkim zachęcenie młodych ludzi do pozostania na wsi i prowadzenia działalności rolniczej, co może przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich i poprawy sytuacji ekonomicznej na wsi. Ponadto, premia ta pomaga zwiększyć konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynkach międzynarodowych poprzez wspieranie rozwoju nowoczesnych gospodarstw rolnych.

Premia dla Młodego Rolnika 2023 jest jednorazowym dofinansowaniem, które może być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem ziemi, zakupem maszyn rolniczych, budową lub modernizacją budynków inwentarskich, oraz na inne potrzeby związane z rozwojem gospodarstwa rolnego.

Program Młody Rolnik 2023 realizowany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej  ma na celu ułatwienie rozpoczęcia działalności rolniczej dla osób do 40 roku życia. Wysokość premii w ramach programu wynosi 200 000 zł. Nabór wniosków odbywa się w dniach od 30 sierpnia do 29 września.

 

 

 

 

Zielone Ściany i Ogrody Wertykalne: dlaczego są potrzebne i jak je tworzyć

12 września 2023 roku młodzież naszej szkoły z klas trzecich, czwartych i piątych technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu  wzięła udział w szkoleniu , które miało na celu  promowania błękitno-zielonej infrastruktury i poprawy jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego dzięki podejmowaniu działań na rzecz adaptacji i mitygacji  zmian klimatu.

Zadaniem szkolenia było przedstawienie młodzieży  zmieniającej się specyfiki życia w miastach  oraz konieczność zmiany w projektowaniu rozwiązań  miejskich w tym inspiracji niestandardowych rozwiązań miejskich (zielone dachy, ściany ogrodów wertykalnych oraz schronień dla ptaków w zielonych ścianach).

Po wysłuchaniu wykładu   na temat  utraty bioróżnorodności,  deficytów wody i zmian klimatu  młodzież  udała się w tereny zielone na warsztaty  z zakresu powszechnie występujących roślin i ziół, które  mogą być wykorzystywane jako cenne surowce w kuchni, medycynie  oraz produkcji kosmetyków. Uczestnicy szkolenia mieli za zadanie rozpoznać przygotowane rośliny oraz  wykonać zieloną ścianę – obsadzić wcześniej przygotowaną paletę sadzonkami ziół.

Na zakończenie warsztatów uczniowie  przygotowali sadzonki  roślin, które zabrali do domu w celu dalszej uprawy.

 

 

 

 

UPAMIĘTNIENIE 84 ROCZNICY WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ

4 września na cmentarzu parafialnym w Zdunach przedstawiciele naszej szkoły upamiętnili ofiary Bitwy nad Bzurą 1939 r. Po Mszy świętej złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych żołnierzy w kampanii wrześniowej.

 

 

 

 

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Pełni sił oraz widoków na sukcesy uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie rozpoczęli rok szkolny 2023/2024, którego inauguracja odbyła się 4 września 2023 roku o godzinie 11.00.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego oraz oddania czci ofiarom II wojny światowej. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły – Pan Stanisław Kosmowski, który życzył nauczycielom, uczniom oraz pracownikom wytrwałości oraz sukcesów w nadchodzącym roku. W sposób szczególny powitał pierwszoklasistów, którzy w dniu dzisiejszym rozpoczynają naukę w  ZSCKR.

Dla młodzieży klas I, III i IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii ten dzień to nie tylko rozpoczęcie roku, to również podsumowanie roku szkolnego 2022/2023. W związku z tym uczniowie, którzy  osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i wyróżniali się wzorowym zachowaniem oraz aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły otrzymali z rąk Pana Dyrektora świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Nie obyło się również bez listów gratulacyjnych, które zostały wręczone rodzicom.

Po części oficjalnej młodzież udała się do klas na spotkanie z wychowawcami.