Program Młody Rolnik – skorzystaj pozostań na wsi

14 września 2023 roku  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się szkolenie, którego organizatorem był Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, a prowadził je pan Arkadiusz Krakowiak kierownik działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia to:

– dofinansowanie dla młodych rolników w naborze 2023 w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027
– nabór wniosków i wysokość wsparcia
– kryteria dostępu
– Zobowiązania beneficjenta wynikające z biznesplanu.

Celem programu jest przede wszystkim zachęcenie młodych ludzi do pozostania na wsi i prowadzenia działalności rolniczej, co może przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich i poprawy sytuacji ekonomicznej na wsi. Ponadto, premia ta pomaga zwiększyć konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynkach międzynarodowych poprzez wspieranie rozwoju nowoczesnych gospodarstw rolnych.

Premia dla Młodego Rolnika 2023 jest jednorazowym dofinansowaniem, które może być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem ziemi, zakupem maszyn rolniczych, budową lub modernizacją budynków inwentarskich, oraz na inne potrzeby związane z rozwojem gospodarstwa rolnego.

Program Młody Rolnik 2023 realizowany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej  ma na celu ułatwienie rozpoczęcia działalności rolniczej dla osób do 40 roku życia. Wysokość premii w ramach programu wynosi 200 000 zł. Nabór wniosków odbywa się w dniach od 30 sierpnia do 29 września.