III Narodowy Dzień Kukurydzy w Zduńskiej Dąbrowie

W dniu 31 sierpnia 2023 roku na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbył się III Narodowy Dzień Kukurydzy. Impreza ta zorganizowana przez współpracującą z naszą szkołą Hodowlę Roślin Smolice miała na celu wspieranie strategicznej gałęzi polskiej gospodarki, jaką jest rolnictwo. W jej trakcie zaprezentowano nowoczesne odmiany kukurydzy oraz przedstawiono korzyści płynące z nowych metod uprawy roli.

III Narodowy Dzień Kukurydzy uhonorował swoją obecnością Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus. Wśród innych znakomitych gości znaleźli się także: Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński, Poseł na Sejm RP Piotr Polak oraz Starosta Łowicki Marcin Kosiorek.

Wydarzenie to cieszyło się ogromną popularnością nie tylko wśród lokalnej społeczności, ale również wśród rolników oraz plantatorów z całej Polski. Zwieńczeniem wizyty Pana Ministra w Zduńskiej Dąbrowie było zwiedzanie nowoczesnej bazy dydaktycznej, nowatorskich pomocy naukowych i maszyn, będących na wyposażeniu technikum.

O pielgrzymowaniu młodzieży szkolnej na Jasną Górę w czasie Odprawy Katechetycznej

W dniach 30-31 sierpnia, podobnie jak w poprzednich latach, w Seminarium Duchownym w Łowiczu odbyła się Odprawa Katechetyczna dla nauczycieli religii, księży, katechetów stanu zakonnego, proboszczów. Jednym z prelegentów na tych spotkaniach był Aleksander Frankiewicz,  katecheta naszej szkoły, który podzielił się z uczestnikami doświadczeniem Łowickiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Przedstawił z punktu widzenia koordynatora szkolnego, historyczne początki pielgrzymowania z młodzieżą od blisko 20 lat, sprawy organizacyjne i obecne spojrzenie na dzisiejsze doświadczenia pielgrzymkowe. Wyraźnie wybrzmiało też podziękowanie dla dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły, za zrozumienie ważności tego pielgrzymkowego dzieła.

 

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024 w dniu 4 września (poniedziałek) 2023 roku

17.Inauguracja roku szkolnego 2023/2024w dniu 4 września (poniedziałek) 2023 roku

 

Msza Św. w Kościele Św. Jakuba w Zdunach –  godz. 9.00.

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024 – godz.11.00. (sala gimnastyczna).

Spotkanie klas z wychowawcami  w wyznaczonych pracowniach –  po inauguracji roku szkolnego.

Wychowankowie internatu z klas pierwszych na Mszę Świętą odprowadzani są przez wychowawców internatu, pozostałe klasy pod opieką wychowawców poszczególnych klas.

Nieuczestniczący we Mszy Świętej wychowankowie  pozostają w szkole pod opieką wyznaczonych nauczycieli i wychowawców internatu.

Na pierwszym spotkaniu z wychowawcą, uczniowie zostaną zapoznani z organizacją pracy szkoły i zasadami obowiązującymi w szkole.

 Podczas uroczystości uczniów obowiązuje strój galowy!

 

Zofia Rosa

                                                                                                          Wicedyrektor

 

Organizacja zakwaterowania wychowanków w internacie
ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie rok szkolny 2023/2024

 

 1. Wychowankowie klas pierwszych kwaterowani są 03.09.2023 r. (niedziela)

po godz. 17.00 wg  następującego harmonogramu:

 • 17.00 – 18.00 klasy I TW (a, b, c)
 • 18.00 – 18.30 klasa I TR
 • 18.30 – 19.00 klasa I THK
 • 19.00 – 19.30 klasa I TAK
 1. Wychowankowie klas drugich kwaterowani są w dniu 03.09.2023 r. (niedziela) po godz.19.45
 • 19.45 – 20.20 klasy II TW (a i b)
 • 20.20 – 20.30 klasy II TR
 • 20.30 – 20.45 klasy II TAK i II THK

Po inauguracji rok szkolnego 04.09.2023 r. (niedziela) kwaterowani  są wychowankowie pozostałych  klas wg harmonogramu:

 • 12.00 – 12.30 klasy III TW
 • 12.30 – 12.50 klasy III TR i III TAK/THK
 • 12.50 – 13.10 klasy IV TR
 • 13.10 – 13.20 klasy IV TAK
 • 13.20 – 13.40 klasy IV TW a i b
 • 13.40 – 14.10 klasa klasy V TW a i b, V TR/TAK
 1. Do internatu należy przywieźć:
 • kołdrę poduszkę, pościel, prześcieradło z gumką (90×200), koc (ZAKAZ PRZYWOŻENIA MASKOTEK)
 • klapki pod prysznic, ręczniki (duży i mały),
 • przybory toaletowe (w zamykanym pojemniku lub kosmetyczce)
 • rzeczy osobiste (NIEZBĘDNE!!!),
 • buty zmienne do szkoły oraz łapcie
 • przybory szkolne
 • środki do higieny (mydło w dozowniku, szampon, żel itp)
 • kubek, talerzyk, sztućce (w zamykanym pojemniku), płyn do mycia naczyń, ręczniki jednorazowe, worki na śmieci, PAPIER TOALETOWY
 • czajnik (wraz z płytką ceramiczną może być płytka glazury)
 1. W trakcie zakwaterowania rodzic każdego wychowanka zobowiązany jest, uzupełnić wymaganą dokumentację (druk meldunkowy oraz umowę dotyczącą płatności za wyżywienie, oświadczenie). PROSZĘ ZABRAĆ NR KONTA.
 2. Wyżywienie zaplanowane jest od poniedziałku I śniadania.
 3. Do internatu nie wolno przywozić zwierząt oraz maskotek.
 4. Na terenie internatu znajdują się lodówki, w których żywność należy przechowywać w opisanych pojemnikach z zachowaniem terminu ważności.
 5. Koniecznie zabieramy ze sobą DOBRY HUMOR i OPTYMIZM.

Iwona Przytulska

Kierownik internatu

III NARODOWY DZIEŃ KUKURYDZY

Zapraszamy na III Narodowe Dni Kukurydzy, które odbędą się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, w dniu 31.08.2023 r.

NASZA SZKOŁA UCZESTNICZYŁA W DOŻYNKACH PARAFIALNYCH W ZDUNACH

W niedzielę, 27 sierpnia 2023 r., w kościele pw. św. Jakuba apostoła w Zdunach odbyły się coroczne dożynki parafialne. Podczas Eucharystii wśród wielu pięknych wieńców dożynkowych był także jeden wykonany przez pracowników Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

We mszy świętej tradycyjnie uczestniczyli przedstawiciele naszej szkoły: Pan Stanisław Kosmowski – dyrektor szkoły, Pani Zofia Rosa – wicedyrektor szkoły, Pani Iwona Przytulska – kierownik internatu, Pan Maciej Balcerski – kierownik gospodarczy, wychowawcy i nauczyciele, a także uczniowie, którzy ubrali tradycyjne stroje ludowe księstwa łowickiego. Młodzież szkolna reprezentowana była przez Aleksandrę Banasiak, Aleksandrę Wielemborek, Kacpra Witkowskiego oraz Adriana Błaszczyka, którzy dumnie oraz z szacunkiem do pracy rolników nieśli szkolny wieniec dożynkowy.

W tym roku motywami przewodnimi wieńca naszej szkoły były wizerunek Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Biblia. Na jego odwrocie przedstawiona została łódź, która nawiązywała do Barki papieskiej z siecią rybacką. Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie wieńca były w tym roku p. Wiesława Rosa oraz p. Lilla Kiciak.

Młodzieży oraz wychowawcom internatu, którzy dołożyli wszelkich starań do uświetnienia parafialnej mszy dziękczynnej za zebrane plony składamy serdeczne podziękowania.

 

 

 

Zmarł śp. Zdzisław Biegała wieloletni nauczyciel LO w Zdunach

W  dniu 11 sierpnia bieżącego roku odszedł do Pana Profesor Zdzisław Biegała – wieloletni nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach, wychowawca pokoleń młodzieży, człowiek ogromnej wiedzy i wielu talentów, całym sercem oddany pracy z wychowankami.

Urodził się 2 stycznia 1940 roku jako syn Stanisława i Małgorzaty.

Po studiach na Uniwersytecie Łódzkim pracował w Liceum w Rudnikach koło Częstochowy. Następnie pełnił funkcję asystenta na Politechnice Częstochowskiej. W latach 1988 – 1994 był nauczycielem historii także w Zespole Szkół Rolniczych w Zduńskiej Dąbrowie.

Pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Zdunach podjął w roku 1970 i kontynuował ją nieprzerwanie do początków XXI wieku.

Jako żarliwy patriota aktywnie działał w latach osiemdziesiątych w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność”.

W wolnych chwilach malował. Jego prace do dziś zdobią mieszkania wielu przyjaciół z Dąbrowy.

Swym uczniom wpajał patriotyzm i umiłowanie ojczystej mowy. Krzewił kult Patronki szkoły.

Był niewątpliwie legendą zduńskiego ogólniaka.

Pogrzeb śp. Zdzisława Biegały odbędzie się 17.08.2023 o godzinie 14.00 w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Żarnowie (koło Opoczna).

V REGIONALNY ZLOT STAREJ MOTORYZACJI I MASZYN ROLNICZYCH W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

W dniach 5-6 sierpnia 2023 na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbył się zlot miłośników klasycznej motoryzacji oraz maszyn rolniczych. Głównym organizatorem imprezy było tradycyjnie stowarzyszenie Retro-Łowiczanka. Podziwianie zabytkowych pojazdów urozmaicały różnorakie atrakcje jak np.: pokazy młocki starymi przyrządami, zawody sprawnościowe dla uczestników, konkurs na najciekawszą maszynę. Dzieci mogły pobawić się w dmuchanym zamku oraz ujeżdżać byka, którego jednak najchętniej ujeżdżali nieco starsi zwiedzający.

Obejrzeć można było niepojawiające się już na naszych drogach samochody, motocykle, traktory oraz inne maszyny rolnicze. Największe zainteresowanie wzbudziły: międzywojenny daimler utrzymany w stylu typowym dla motoryzacji tamtego okresu, samochód marki Dodge, który uczestniczył w wielu kultowych produkcjach kinowych oraz stuningowany ursus c-330. Ten ostatni był najciekawszy nie tylko ze względu na swój wygląd oraz możliwości wykraczające poza model bazowy, ale przede wszystkim na coraz częściej pojawiający się w nowoczesnym rolnictwie trend tuningu. Uzupełnienie dobrej zabawy w Zduńskiej Dąbrowie stanowił przepyszny poczęstunek przygotowany przez Retro-Xiężanki. Impreza pomimo zmiennej pogody cieszyła się ogromnym zainteresowaniem lokalnej społeczności.