III Narodowy Dzień Kukurydzy w Zduńskiej Dąbrowie

W dniu 31 sierpnia 2023 roku na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbył się III Narodowy Dzień Kukurydzy. Impreza ta zorganizowana przez współpracującą z naszą szkołą Hodowlę Roślin Smolice miała na celu wspieranie strategicznej gałęzi polskiej gospodarki, jaką jest rolnictwo. W jej trakcie zaprezentowano nowoczesne odmiany kukurydzy oraz przedstawiono korzyści płynące z nowych metod uprawy roli.

III Narodowy Dzień Kukurydzy uhonorował swoją obecnością Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus. Wśród innych znakomitych gości znaleźli się także: Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński, Poseł na Sejm RP Piotr Polak oraz Starosta Łowicki Marcin Kosiorek.

Wydarzenie to cieszyło się ogromną popularnością nie tylko wśród lokalnej społeczności, ale również wśród rolników oraz plantatorów z całej Polski. Zwieńczeniem wizyty Pana Ministra w Zduńskiej Dąbrowie było zwiedzanie nowoczesnej bazy dydaktycznej, nowatorskich pomocy naukowych i maszyn, będących na wyposażeniu technikum.

O pielgrzymowaniu młodzieży szkolnej na Jasną Górę w czasie Odprawy Katechetycznej

W dniach 30-31 sierpnia, podobnie jak w poprzednich latach, w Seminarium Duchownym w Łowiczu odbyła się Odprawa Katechetyczna dla nauczycieli religii, księży, katechetów stanu zakonnego, proboszczów. Jednym z prelegentów na tych spotkaniach był Aleksander Frankiewicz,  katecheta naszej szkoły, który podzielił się z uczestnikami doświadczeniem Łowickiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Przedstawił z punktu widzenia koordynatora szkolnego, historyczne początki pielgrzymowania z młodzieżą od blisko 20 lat, sprawy organizacyjne i obecne spojrzenie na dzisiejsze doświadczenia pielgrzymkowe. Wyraźnie wybrzmiało też podziękowanie dla dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły, za zrozumienie ważności tego pielgrzymkowego dzieła.