Zmarł śp. Zdzisław Biegała wieloletni nauczyciel LO w Zdunach

W  dniu 11 sierpnia bieżącego roku odszedł do Pana Profesor Zdzisław Biegała – wieloletni nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach, wychowawca pokoleń młodzieży, człowiek ogromnej wiedzy i wielu talentów, całym sercem oddany pracy z wychowankami.

Urodził się 2 stycznia 1940 roku jako syn Stanisława i Małgorzaty.

Po studiach na Uniwersytecie Łódzkim pracował w Liceum w Rudnikach koło Częstochowy. Następnie pełnił funkcję asystenta na Politechnice Częstochowskiej. W latach 1988 – 1994 był nauczycielem historii także w Zespole Szkół Rolniczych w Zduńskiej Dąbrowie.

Pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Zdunach podjął w roku 1970 i kontynuował ją nieprzerwanie do początków XXI wieku.

Jako żarliwy patriota aktywnie działał w latach osiemdziesiątych w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność”.

W wolnych chwilach malował. Jego prace do dziś zdobią mieszkania wielu przyjaciół z Dąbrowy.

Swym uczniom wpajał patriotyzm i umiłowanie ojczystej mowy. Krzewił kult Patronki szkoły.

Był niewątpliwie legendą zduńskiego ogólniaka.

Pogrzeb śp. Zdzisława Biegały odbędzie się 17.08.2023 o godzinie 14.00 w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Żarnowie (koło Opoczna).