O pielgrzymowaniu młodzieży szkolnej na Jasną Górę w czasie Odprawy Katechetycznej

W dniach 30-31 sierpnia, podobnie jak w poprzednich latach, w Seminarium Duchownym w Łowiczu odbyła się Odprawa Katechetyczna dla nauczycieli religii, księży, katechetów stanu zakonnego, proboszczów. Jednym z prelegentów na tych spotkaniach był Aleksander Frankiewicz,  katecheta naszej szkoły, który podzielił się z uczestnikami doświadczeniem Łowickiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Przedstawił z punktu widzenia koordynatora szkolnego, historyczne początki pielgrzymowania z młodzieżą od blisko 20 lat, sprawy organizacyjne i obecne spojrzenie na dzisiejsze doświadczenia pielgrzymkowe. Wyraźnie wybrzmiało też podziękowanie dla dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły, za zrozumienie ważności tego pielgrzymkowego dzieła.