Projekt edukacyjny „Innowacyjna historia – nowe technologie w służbie edukacji”

Od 30 do 31 października 2023 r. gościliśmy w naszej szkole fundację Arte et Marte, która przyjechała do nas z projektem edukacyjnym pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki „Innowacyjna historia – nowe technologie w służbie edukacji”.

Celem projektu jest rozpowszechnianie nowych technologii jako skutecznych, angażujących  narzędzi edukacyjnych, podniesienie kompetencji technologicznych młodzieży zwiększając ich szanse na przyszłym rynku pracy, wprowadzenie nauczycieli w technologię wirtualnej rzeczywistości jako efektywnego narzędzia edukacyjnego, podniesienie poziomu wiedzy historycznej wśród młodzieży.

Nasza szkoła była gospodarzem – w ciągu dwóch dni projekcji film obejrzało około 500 uczniów z naszej szkoły oraz  uczniowie klas VII – VIII ze Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach, Bąkowa Górnego oraz Soboty.

Zaprezentowano uczniom innowacyjną lekcję historii. W sali gimnastycznej zbudowano specjalną scenografię. Młodzież uczestniczyła w projekcji dwóch filmów historycznych: „Kartka z powstania” i „Wiktoria 1920”. Oba seanse odbyły się w technologii wirtualnej rzeczywistości przy wykorzystaniu narzędzi multimedialnych, w szczególności technologii wirtualnej (VR).  Projekt bardzo podobał się uczniom, opuszczali pokaz pełni wrażeń i emocji. Z pewnością taka lekcja historii zapadnie w ich pamięci na długo.

Produkcja i sprzedaż bezpośrednia we włoskich firmach rolniczych

Nauczyciele przedmiotów ekonomiczno-rolniczych, w tym m. in. z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, wrócili właśnie z wyjazdu studyjnego pt. “Kierunki rozwoju gospodarstw rolnych oraz ich opłacalność. Przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych”.

Szkolenie zostało zrealizowane w regionie Veneto w północnych Włoszech, a organizatorem było Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. W wyjeździe wzięło udział 25 nauczycieli z Polski.

Będąc uczestnikami wyjazdu, poznaliśmy funkcjonowanie zarówno Instytutu Rolnictwa w miejscowości Castelfranco Veneto, jak i wydziału rolniczego Università degli Studi di Padova, czyli Uniwersytetu w Padwie. Obydwie instytucje pod każdym względem odpowiadają wymaganiom nowoczesnego rolnictwa. Okazuje się, że młodzież włoska chętnie uczy się w technikum rolniczym, a tego typu szkół w regionie Veneto, porównywalnym powierzchniowo z polskim średnim województwem, jest aż 10. Nauka odbywa się w ciągu 6 dni w tygodniu w świetnie wyposażonych pracowniach szkolnych. Dziennie jest nie więcej niż 5-6 lekcji. Pensum włoskiego nauczyciela, tak jak w Polsce, wynosi 18 godzin na tydzień.

Zwiedziliśmy też różnorodne, ekologiczne, więc wytwarzające zdrową żywność, przedsiębiorstwa rolne. Wśród nich były te najmniejsze, nawet o powierzchni 1 ha z hydroponicznymi uprawami w szklarni, oraz wielko powierzchniowe dysponujące 200 ha upraw winorośli i drzew oliwnych. We wszystkich odwiedzanych gospodarstwach odbywa się produkcja rolna, która jest bazą dla własnego przetwórstwa rolno-spożywczego. Rolnicy uczestniczą w projekcie PPL, tzn. przetwarzają przez siebie wyprodukowane surowce w gotowe artykuły spożywcze, a przy ich sprzedaży stosują zasadę zero kilometrów, czyli kupujący przyjeżdżają na zakupy bezpośrednio do gospodarstw. Niezwykłe wrażenie zrobiły te małe przetwórnie, jakże dbające o szczegóły technologiczne, często w oparciu o autorskie przepisy przekazywane w obrębie rodziny z pokolenia na pokolenie. Bardzo ważne jest też zadowolenie każdego konsumenta, także umiejętne prezentowanie i promowanie swoich wyrobów w miejscu ich wytwarzania. W naszej pamięci pozostanie pełna energii pani Paola, samodzielnie prowadząca niewielkie gospodarstwo, która umie przygotować pyszne dżemy, m. in. z fig, a nawet z czerwonej cebuli oraz przetwory z innych lokalnych owoców i warzyw. Z sympatią obejrzeliśmy również proces wytwarzania różnych serów z mleka pozyskiwanego w gospodarstwie prowadzonym przez czworo spokrewnionych rolników. Nasz podziw wzbudziła produkcja win i oliwy, którą wieki temu zapoczątkowali mnisi na płaskowyżu w Monte Fasolo, a obecny właściciel doprowadził do perfekcji, łącząc tradycję z nowoczesnością.

W programie wyjazdu znalazło się także poznanie dorobku materialnego, kulturowego i historycznego Padwy. Wyjątkowym miejscem jest bazylika Świętego Antoniego, którego kult jest żywy w całych Włoszech i w innych krajach też. Jednak dopiero będąc tam, gdzie święty został pochowany, można poczuć jego prawdziwą wielkość. Szczególnym dla edukacji miejscem jest z kolei Uniwersytet Padewski, jeden z najstarszych na świecie, powstały w 1222 r. Z wielkim zainteresowaniem oglądaliśmy bezcenne pomieszczenia, a z wielką dumą salę wykładową z katedrą Galileusza, w której jest wyeksponowanych 40 najznamienitszych studentów Uniwersytetu, wśród nich Stefan Batory, Jan Kochanowski, Jan Zamoyski. Uczczono też Mikołaja Kopernika studiującego w Padwie medycynę w XVI wieku.

O rolnictwie włoskim, które ma swój styl, tak jak w sztuce, można by opowiadać bez końca. Rolnictwo polskie i włoskie zbliża jednakowa średnia powierzchnia gospodarstwa, która wynosi 11,5 ha. Pewne jest to, że dzięki poznaniu kierunków rozwoju zagranicznych przedsiębiorstw rolnych oraz perspektyw wzrostu ich opłacalności, jako nauczyciele będziemy mogli zdecydowanie wpłynąć na jeszcze lepszą edukację swoich uczniów.

 

 

 

Akcję #SercedlaZuzi

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wsparł akcję #SercedlaZuzi m.in. poprzez nagranie krótkiego filmu, na którym ponad trzydziestu uczniów utworzyło ogromne serce.

Zuzia ma prawie 7 miesięcy, a już od trzech walczy z bardzo złośliwym nowotworem. Operacja za granicą oraz chemioterapia, ratujące jej życie to koszt ponad 1 mln zł.

Zadanie dla NAS – pomoc w zebraniu potrzebnej sumy. Challenge polega na tym, że wytypowana jednostka/urząd/stowarzyszenie itd., robią serce dla ZUZI i nominują dalej.

Link do zbiórki: https://www.siepomaga.pl/zuzia-mielczarek

W imieniu Zuzi i Jej rodziców uprzejmie prosimy o wspieranie akcji!

Moc i szczodrość naszych serc zdziała cuda!

Poniżej link do filmu zamieszczonego na oficjalnym koncie YT szkoły oraz zdjęcia z produkcji filmu

https://www.youtube.com/watch?v=c7KG75FagNE

 

Praktyki zawodowe w Grecji

Niespełna miesiąc temu uczniowie naszej szkoły kształcący się na kierunkach technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni i technik weterynarii uczestniczyli w dwu tygodniowych praktykach zawodowych w Grecji. Wyjazd na praktyki był możliwy dzięki wsparciu finansowemu, jakie szkoła otrzymała w ramach realizacji programu ERASMUS+. Łącznie pod opieką trzech wychowawców na Riwierę Olimpijską wyjechało 27 uczniów naszej szkoły. Przed wyjazdem wszyscy uczestnicy zostali przygotowani do odbycia praktyk uczestnicząc w zajęciach z języka angielskiego, języka greckiego, zajęciach kulturowych oraz zajęciach z BHP i doradztwa zawodowego.

Już na miejscu uczniowie, w zależności od kierunku kształcenia, odbywali praktyki w greckich gospodarstwach i firmach związanych z produkcją zwierzęcą i rośliną. W ciągu dwóch tygodni zdobywali doświadczenie i nowe umiejętności pracując w nowym środowisku, co pozwoliło im na porównanie i zrozumienie, w jakim stopniu rolnictwo w Grecji różni się od tego rodzinnym kraju.

Jednym z punktów programu praktyk była również integracja kulturowa. Grecja jest krajem bogatym w historię, sztukę i kulturę, co dało się odczuć na każdym kroku. Uczniowie po realizacji programu praktyk możliwość odwiedzenia wielu ciekawych miejsc, nauczyć się greckich tańców. Młodzież uczestniczyła również w wycieczce na Meteory oraz rejsie na wyspę Skiatos.

Wyjazd młodzieży na praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+ był bardzo cennym doświadczeniem. Była to zarówno przygoda edukacyjna, jak i kulturowa, dostarczająca wspomnień i wzbogacająca życie uczniów na wiele sposobów. Udział w projekcie wspomógł uczniów naszej szkoły w rozwoju zawodowym, ale także w rozwoju osobistym. Dzięki wyjazdowi nabrali oni pewności siebie, nawiązali ciekawe znajomości, mogli doskonalić znajomość języków obcych.

W ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000053214 na kurs zawodowy wyjechały również dwie nauczycielki : pani Iwona Przytulska oraz pani Agnieszka Piesik. W trakcie pobytu w Grecji obie Panie miały możliwość doskonalenia swoich umiejętności zawodowych związanych z nauczanymi przez nie przedmiotami. Tygodniowy kurs był również szansą na poznanie specyfiki greckiego rolnictwa oraz systemu oświaty w Grecji. Ponad to Panie miały możliwość zapoznania się z Grecką kulturą oraz kuchnią. Warto nadmienić, że całość działań zaplanowanych do realizacji w projekcie związanych z przygotowaniem i realizacją praktyk oraz kursem zawodowym dla nauczycieli była w 100% pokrywana z budżetu Unii Europejskiej

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji.

 

 

 

 

 

 

Nasi wolontariusze znów w działaniu…

Jak co roku, od dziesięciu lat, wolontariusze Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej wraz z opiekunami, tuż przed dniem Wszystkich Świętych, wyposażeni w niezbędny sprzęt wyruszyli na cmentarz parafialny w Zdunach, w celu posprzątania zaniedbanych grobów, którymi nikt się już nie zajmuje. Pracę rozpoczęliśmy od uporządkowania kilkudziesięciu mogił żołnierzy poległych w czasie wojny, których prochy zostały złożone na tym cmentarzu. W dalszej kolejności wolontariusze zajęli się porządkowaniem innych opuszczonych grobów. Widać było ogromne zaangażowanie młodzieży, która sprzątając analizowała również napisy na nagrobkach: imiona, nazwiska, wiek zmarłych oraz umieszczone na tablicach sentencje.

Wychowankowie wykazali się pełnym oddaniem podczas wykonywanej pracy. Działania miały na celu kształtowanie postaw prospołecznych, uwrażliwianie na czas przemijania oraz poszanowanie miejsc spoczynku.

 

 

 

 

Zajęcia praktyczne w RZD SGGW w Żelaznej.

10 i 18 października 2023 roku, uczniowie odpowiednio klasy 2a TW i 2bTW  wzięli udział w zajęciach terenowych w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Żelaznej. Pod okiem dr inż. Krzysztofa Głowacza oraz nauczycielek praktycznej nauki zawodu mieli oni możliwość zapoznania się z zasadami hodowli i chowu owcy żelazieńskiej, kóz rasy burskiej i kaźmierskiej. Zdecydowanie było to dla nich ciekawe doświadczenie o czym świadczy poniższa relacja.

Spotkanie z policjantem

17 października 2023 roku uczniowie klas pierwszym uczestniczyli w spotkaniu o charakterze profilaktycznym z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu. Głównym celem spotkania było kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Poruszono także kwestię odpowiedzialności karnej osób w wieku nastoletnim. Funkcjonariusze odpowiadając na pytania, uświadomili młodzieży konsekwencje zdrowotne i prawne, jakie mogą wynikać z nierozważnego i beztroskiego zachowania.

 

 

OBCHODY DNIA PAPIESKIEGO W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Dzień Papieski w Zduńskiej Dąbrowie:

  1. Spotkanie ze świadkiem życia Jana Pawła II – ks. Radosławem Walczakiem( był w Komitecie Organizacyjnym Pielgrzymki Ojca św. do Łowicza (14 czerwca 1999 r.), a także uczestniczył w spotkaniach watykańskich z papieżem).
  2. X Papieski Spływ Kajakowy (70 osób: 60 z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, 10 ze Szkoły Podstawowej w Bąkowie Górnym) zorganizowany przy współudziale Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie, odcinek Strugienice- Łowicz.
  3. Złożenie wiązanki kwiatów i zapalenie znicza przy obelisku papieskim w sąsiedztwie ruin zamku prymasowskiego w Łowiczu.
  4. Wspólna agapa w Internacie szkoły.

 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

15 października obchodzimy 250 rocznicę powołania przez państwo polskie pierwszego na świecie ministerstwa do spraw szkolnictwa, czyli znanej nam z podręczników historii Komisji Edukacji Narodowej. W czasach nam współczesnych upamiętniamy to niezwykle doniosłe wydarzenie poprzez obchody państwowego święta znanego jako Dzień Edukacji Narodowej.

Również i nasza placówka edukacyjna w myśl dewizy „nowoczesna szkoła z tradycją” dała wyraz swojego przywiązania do polskiej tradycji oraz historycznych dokonań organizując w czwartek 12 października uroczystą akademię ku czci polskiej oświaty i jej dziejowych osiągnięć.

Część oficjalna przedsięwzięcia rozpoczęła się jak zwykle od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. W dalszej części uroczystości uczniowie klas pierwszych w obecności nauczycieli i przedstawicieli Rady Rodziców złożyli ślubowanie zobowiązujące Ich do przestrzegania zasad oraz ideałów promowanych przez naszą szkołę. Celem zapoznania pierwszoklasistów ze specyfiką palcówki, a zwłaszcza z jej historią młodzież klas trzecich zaprezentowała zebranym biografię patronki szkoły Jadwigi Dziubińskiej oraz osób związanych z nią dziejowo: Leonildy i Kazimierza Wyszomirskich, a także Krystyny Idzikowskiej. Złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi wspomnianych postaci oraz przemówienie Dyrektora Szkoły Pana Stanisława Kosmowskiego zakończyły część oficjalną uroczystości.

Podsumowaniem obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Zduńskiej Dąbrowie była akademia w formie słowno-muzycznego montażu przygotowanego przez uczniów klas trzecich oraz życzenia złożone przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

 

Warsztaty “Przetwórstwo Produktów Rolnych – Szansą na Realizację Wspólnych Inwestycji przez Rolników” – Szkolenie dotyczące Produkcji Wędlin i Tłoczenia Oleju na Zimno” Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

W dniu 11.10.2023r. uczniowie klas V technikum weterynaryjnego ZSCKR im J. Dziubińskiej w  Zduńskiej Dąbrowie brali udział w warsztatach  dotyczących przetwórstwa produktów rolnych obejmujących produkcję wędlin i tłoczenie oleju na zimno. Poziom wiedzy i doświadczenie prowadzących warsztaty były niezwykłe imponujące. Dla wszystkich uczestników było to bardzo ważne doświadczenie. Mieli oni możliwość poznać procesy produkcji wędlin i tłoczenia oleju od podstaw. Pokazano nam różne techniki, narzędzia oraz sposoby pozyskania surowców używanych w tych procesach. Omówione zostały kluczowe zagadnienia związane z Dobrą Praktyką Higieniczną i Produkcyjną.

Wykładowcami byli przedstawiciele Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego  z Zakładu Jakości Żywności:

  • dr Beata Bartodziejska, która przybliżyła uczniom tematykę związaną z przepisami  i dokumentami obowiązującymi przy legalizacji produkcji pochodzenia zwierzęcego,
  • dr inż. Anna Szosland-Fałtyn, omówiła normy przy produkcji wędlin i kiełbas oraz zasady dobru jakościowego surowca,
  • dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS-PIB objaśnił charakterystykę roślin oleistych.

Warsztaty „Przetwórstwo Produktów Rolnych – Szansą na Realizację Wspólnych Inwestycji przez Rolników” były niezwykle wartościowym doświadczeniem. Uczestnicy zyskali wiedzę i umiejętności, które na pewno zostaną wykorzystane w działalności rolniczej. Polecamy te warsztaty wszystkim rolnikom i osobom zaangażowany w przetwórstwo produktów rolnych.