Praktyki zawodowe w Grecji

Niespełna miesiąc temu uczniowie naszej szkoły kształcący się na kierunkach technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni i technik weterynarii uczestniczyli w dwu tygodniowych praktykach zawodowych w Grecji. Wyjazd na praktyki był możliwy dzięki wsparciu finansowemu, jakie szkoła otrzymała w ramach realizacji programu ERASMUS+. Łącznie pod opieką trzech wychowawców na Riwierę Olimpijską wyjechało 27 uczniów naszej szkoły. Przed wyjazdem wszyscy uczestnicy zostali przygotowani do odbycia praktyk uczestnicząc w zajęciach z języka angielskiego, języka greckiego, zajęciach kulturowych oraz zajęciach z BHP i doradztwa zawodowego.

Już na miejscu uczniowie, w zależności od kierunku kształcenia, odbywali praktyki w greckich gospodarstwach i firmach związanych z produkcją zwierzęcą i rośliną. W ciągu dwóch tygodni zdobywali doświadczenie i nowe umiejętności pracując w nowym środowisku, co pozwoliło im na porównanie i zrozumienie, w jakim stopniu rolnictwo w Grecji różni się od tego rodzinnym kraju.

Jednym z punktów programu praktyk była również integracja kulturowa. Grecja jest krajem bogatym w historię, sztukę i kulturę, co dało się odczuć na każdym kroku. Uczniowie po realizacji programu praktyk możliwość odwiedzenia wielu ciekawych miejsc, nauczyć się greckich tańców. Młodzież uczestniczyła również w wycieczce na Meteory oraz rejsie na wyspę Skiatos.

Wyjazd młodzieży na praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+ był bardzo cennym doświadczeniem. Była to zarówno przygoda edukacyjna, jak i kulturowa, dostarczająca wspomnień i wzbogacająca życie uczniów na wiele sposobów. Udział w projekcie wspomógł uczniów naszej szkoły w rozwoju zawodowym, ale także w rozwoju osobistym. Dzięki wyjazdowi nabrali oni pewności siebie, nawiązali ciekawe znajomości, mogli doskonalić znajomość języków obcych.

W ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000053214 na kurs zawodowy wyjechały również dwie nauczycielki : pani Iwona Przytulska oraz pani Agnieszka Piesik. W trakcie pobytu w Grecji obie Panie miały możliwość doskonalenia swoich umiejętności zawodowych związanych z nauczanymi przez nie przedmiotami. Tygodniowy kurs był również szansą na poznanie specyfiki greckiego rolnictwa oraz systemu oświaty w Grecji. Ponad to Panie miały możliwość zapoznania się z Grecką kulturą oraz kuchnią. Warto nadmienić, że całość działań zaplanowanych do realizacji w projekcie związanych z przygotowaniem i realizacją praktyk oraz kursem zawodowym dla nauczycieli była w 100% pokrywana z budżetu Unii Europejskiej

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji.