Warsztaty “Przetwórstwo Produktów Rolnych – Szansą na Realizację Wspólnych Inwestycji przez Rolników” – Szkolenie dotyczące Produkcji Wędlin i Tłoczenia Oleju na Zimno” Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

W dniu 11.10.2023r. uczniowie klas V technikum weterynaryjnego ZSCKR im J. Dziubińskiej w  Zduńskiej Dąbrowie brali udział w warsztatach  dotyczących przetwórstwa produktów rolnych obejmujących produkcję wędlin i tłoczenie oleju na zimno. Poziom wiedzy i doświadczenie prowadzących warsztaty były niezwykłe imponujące. Dla wszystkich uczestników było to bardzo ważne doświadczenie. Mieli oni możliwość poznać procesy produkcji wędlin i tłoczenia oleju od podstaw. Pokazano nam różne techniki, narzędzia oraz sposoby pozyskania surowców używanych w tych procesach. Omówione zostały kluczowe zagadnienia związane z Dobrą Praktyką Higieniczną i Produkcyjną.

Wykładowcami byli przedstawiciele Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego  z Zakładu Jakości Żywności:

  • dr Beata Bartodziejska, która przybliżyła uczniom tematykę związaną z przepisami  i dokumentami obowiązującymi przy legalizacji produkcji pochodzenia zwierzęcego,
  • dr inż. Anna Szosland-Fałtyn, omówiła normy przy produkcji wędlin i kiełbas oraz zasady dobru jakościowego surowca,
  • dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS-PIB objaśnił charakterystykę roślin oleistych.

Warsztaty „Przetwórstwo Produktów Rolnych – Szansą na Realizację Wspólnych Inwestycji przez Rolników” były niezwykle wartościowym doświadczeniem. Uczestnicy zyskali wiedzę i umiejętności, które na pewno zostaną wykorzystane w działalności rolniczej. Polecamy te warsztaty wszystkim rolnikom i osobom zaangażowany w przetwórstwo produktów rolnych.