Nasi wolontariusze znów w działaniu…

Jak co roku, od dziesięciu lat, wolontariusze Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej wraz z opiekunami, tuż przed dniem Wszystkich Świętych, wyposażeni w niezbędny sprzęt wyruszyli na cmentarz parafialny w Zdunach, w celu posprzątania zaniedbanych grobów, którymi nikt się już nie zajmuje. Pracę rozpoczęliśmy od uporządkowania kilkudziesięciu mogił żołnierzy poległych w czasie wojny, których prochy zostały złożone na tym cmentarzu. W dalszej kolejności wolontariusze zajęli się porządkowaniem innych opuszczonych grobów. Widać było ogromne zaangażowanie młodzieży, która sprzątając analizowała również napisy na nagrobkach: imiona, nazwiska, wiek zmarłych oraz umieszczone na tablicach sentencje.

Wychowankowie wykazali się pełnym oddaniem podczas wykonywanej pracy. Działania miały na celu kształtowanie postaw prospołecznych, uwrażliwianie na czas przemijania oraz poszanowanie miejsc spoczynku.