OBCHODY DNIA PAPIESKIEGO W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Dzień Papieski w Zduńskiej Dąbrowie:

  1. Spotkanie ze świadkiem życia Jana Pawła II – ks. Radosławem Walczakiem( był w Komitecie Organizacyjnym Pielgrzymki Ojca św. do Łowicza (14 czerwca 1999 r.), a także uczestniczył w spotkaniach watykańskich z papieżem).
  2. X Papieski Spływ Kajakowy (70 osób: 60 z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, 10 ze Szkoły Podstawowej w Bąkowie Górnym) zorganizowany przy współudziale Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie, odcinek Strugienice- Łowicz.
  3. Złożenie wiązanki kwiatów i zapalenie znicza przy obelisku papieskim w sąsiedztwie ruin zamku prymasowskiego w Łowiczu.
  4. Wspólna agapa w Internacie szkoły.