DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

15 października obchodzimy 250 rocznicę powołania przez państwo polskie pierwszego na świecie ministerstwa do spraw szkolnictwa, czyli znanej nam z podręczników historii Komisji Edukacji Narodowej. W czasach nam współczesnych upamiętniamy to niezwykle doniosłe wydarzenie poprzez obchody państwowego święta znanego jako Dzień Edukacji Narodowej.

Również i nasza placówka edukacyjna w myśl dewizy „nowoczesna szkoła z tradycją” dała wyraz swojego przywiązania do polskiej tradycji oraz historycznych dokonań organizując w czwartek 12 października uroczystą akademię ku czci polskiej oświaty i jej dziejowych osiągnięć.

Część oficjalna przedsięwzięcia rozpoczęła się jak zwykle od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. W dalszej części uroczystości uczniowie klas pierwszych w obecności nauczycieli i przedstawicieli Rady Rodziców złożyli ślubowanie zobowiązujące Ich do przestrzegania zasad oraz ideałów promowanych przez naszą szkołę. Celem zapoznania pierwszoklasistów ze specyfiką palcówki, a zwłaszcza z jej historią młodzież klas trzecich zaprezentowała zebranym biografię patronki szkoły Jadwigi Dziubińskiej oraz osób związanych z nią dziejowo: Leonildy i Kazimierza Wyszomirskich, a także Krystyny Idzikowskiej. Złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi wspomnianych postaci oraz przemówienie Dyrektora Szkoły Pana Stanisława Kosmowskiego zakończyły część oficjalną uroczystości.

Podsumowaniem obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Zduńskiej Dąbrowie była akademia w formie słowno-muzycznego montażu przygotowanego przez uczniów klas trzecich oraz życzenia złożone przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.