Zielone Ściany i Ogrody Wertykalne: dlaczego są potrzebne i jak je tworzyć

12 września 2023 roku młodzież naszej szkoły z klas trzecich, czwartych i piątych technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu  wzięła udział w szkoleniu , które miało na celu  promowania błękitno-zielonej infrastruktury i poprawy jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego dzięki podejmowaniu działań na rzecz adaptacji i mitygacji  zmian klimatu.

Zadaniem szkolenia było przedstawienie młodzieży  zmieniającej się specyfiki życia w miastach  oraz konieczność zmiany w projektowaniu rozwiązań  miejskich w tym inspiracji niestandardowych rozwiązań miejskich (zielone dachy, ściany ogrodów wertykalnych oraz schronień dla ptaków w zielonych ścianach).

Po wysłuchaniu wykładu   na temat  utraty bioróżnorodności,  deficytów wody i zmian klimatu  młodzież  udała się w tereny zielone na warsztaty  z zakresu powszechnie występujących roślin i ziół, które  mogą być wykorzystywane jako cenne surowce w kuchni, medycynie  oraz produkcji kosmetyków. Uczestnicy szkolenia mieli za zadanie rozpoznać przygotowane rośliny oraz  wykonać zieloną ścianę – obsadzić wcześniej przygotowaną paletę sadzonkami ziół.

Na zakończenie warsztatów uczniowie  przygotowali sadzonki  roślin, które zabrali do domu w celu dalszej uprawy.