STUDNIÓWKA 2018

W sobotę 27 stycznia 2018 roku w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyła się długo oczekiwana przez uczniów klas maturalnych „Studniówka”.

Przepiękny, barwny wystrój szkolnej stołówki oraz sali konferencyjnej napawały przybyłych gości podniosłą atmosferą i zapowiadały naprawdę przednią zabawę. I zaiste tak też się stało.

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania gości przez reprezentantów klas czwartych Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii oraz Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Chwilę potem słowa z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, recytowane przez jednego z uczniów, oznajmiły wszem i wobec, że „Poloneza czas zacząć”. Teraz przyszedł czas na ikonę studniówkowej tradycji. Niezwykle dostojny i pełen skomplikowanych treści układ taneczny, przygotowany przez uczniów, pod kierunkiem pana Piotra Surmy, zrobił ogromne wrażenie na zgromadzonych gościach.

Po wykonaniu tradycyjnego staropolskiego tańca uczniowie złożyli serdeczne podziękowania Dyrekcji szkoły za stworzenie warunków do zdobywania wiedzy. Szczególne podziękowania skierowano do wychowawców, którzy w każdej sytuacji starali się służyć pomocą, obdarzali zrozumieniem i towarzyszyli we wspólnej wędrówce w czasie tych lat edukacji. Młodzież wyraziła również wdzięczność kadrze pedagogicznej za przekazaną wiedzę, wyrozumiałość i cierpliwość oraz rodzicom, którzy nie tylko przez cztery lata nauki w szkole średniej, ale i przez cały czas, byli przy nich, wspierali swoją radą, pomagali.

Następnie głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – pan Stanisław Kosmowski, który podziękował młodzieży, rodzicom, nauczycielom oraz wychowawcom za przygotowanie tej tak ważnej w kalendarzu imprez szkolnych uroczystości, jaką jest bal maturalny. Życzył również szampańskiej zabawy i niezapomnianych wrażeń, a całość oficjalnej części uroczystości podsumowała przedstawicielka Rady Rodziców szkoły w Zduńskiej Dąbrowie.

Po zakończeniu części oficjalnej młodzież, nauczyciele oraz zaproszeni goście udali się do sali konferencyjnej, gdzie czekały już na Nich przepyszne potrawy, przygotowane przez firmę cateringową oferującą każdemu koneserowi polskiej kuchni niezapomniane wrażenia kulinarne.

Właściwa, najbardziej oczekiwana, zwłaszcza przez młodzież, część imprezy studniówkowej czyli zabawa w takt skocznych rytmów, największych światowych przebojów trwała do białego rana.

 

 

 

 

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE BURMISTRZA ŁOWICZA

25 stycznia 2018 roku burmistrz Krzysztof Jan Kaliński oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu Michał Trzoska wręczyli stypendia artystyczne i sportowe dla młodzieży oraz nagrody dla trenerów i zawodników łowickich klubów.

W naszej szkole stypendium   dla osób zajmujących się twórczością artystyczną w 2017 roku otrzymała Zuzanna Łykowska, uczennica klasy pierwszej technikum kształcącym w zawodzie technik architektury krajobrazu. Zuzanna  brała udział w powiatowych konkursach plastycznych odnosząc sukcesy.

Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów i wytrwałości w rozwijaniu pasji i zainteresowań.

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW

Nasza Szkoła każdego roku podejmuje działania informacyjno–edukacyjne upowszechniające konsekwencje wynikające z problemów wieku dojrzewania, podejmowania zachowań ryzykownych, agresji, korzystania z alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków w celu odurzenia. Wobec powyższego, w piątek, 19 stycznia br. naszym gościem był p. Tomasz Bilicki – pedagog, terapeuta, prezes łódzkiej Fundacji Innopolis, której założeniem jest wspieranie młodzieży uzdolnionej i doświadczającej różnych problemów, jej rodziców i nauczycieli.

Pan Tomasz Bilicki poprowadził dla uczniów wszystkich klas Technikum warsztaty profilaktyczne, które miały na celu ukazanie motywacji, jako kluczowej roli w przeciwdziałaniu podejmowania zachowań ryzykownych. Starał się ukazać uczniom, jak ważne są marzenia, pasje, jak dużą rolę odgrywają w życiu, jeśli podejmujemy próbę, wysiłek, a niekiedy ciężką pracę, aby je zrealizować. Choć nie zawsze mogą zakończyć się sukcesem, to droga, którą podążamy może zakończyć się innym, satysfakcjonującym osobiście i zawodowo finiszem. W dyskusji nt. osiągania celów życiowych uczniowie wskazywali na przeszkody- m.in. trudną sytuację w rodzinie, zaniżoną samoocenę, brak wiary we własne siły, poczucie niezrozumienia przez dorosłych i wynikającą z nich np. depresję czy ucieczkę w świat mediów i gier komputerowych. Jako młodzi ludzie, uczniowie zauważyli, że ulegają czasem negatywnym wpływom rówieśników, co rzutuje na ich zachowanie, ale zgodnie przyznali, że odwagą i siłą, a nie słabością jest reagowanie na przejawy zachowań ryzykownych, że w przypadku przemocy najważniejszą rolę odgrywa świadek. Młodzież potwierdziła, że dorosłość, w której pragnie być niezależna, chce podejmować własne decyzje wiąże się z odpowiedzialnością i  gotowością ponoszenia za nie konsekwencji. Ostatecznie w dyskusji wybrzmiało, że każdy ma tę samą dobę do wykorzystania, a przeciwności tj. brak zdrowia, pełnej rodziny, pieniędzy nie mogą stanąć na drodze do realizacji celów życiowych. Na przykładach znanych powszechnie ludzi i podopiecznych Fundacji, Terapeuta podkreślał, że to od każdego z osobna i jego wewnętrznej motywacji zależy czy wygra życie i będzie szczęśliwy na miarę swoich oczekiwań i możliwości, ponieważ ma potencjał i zasoby, nad którymi może pracować, jeśli tylko zechce.

W spotkaniu z nauczycielami i rodzicami Pan Tomasz Bilicki mówił o wieku adolescencji jako przełomowym okresie rozwojowym nastolatka, zwracając uwagę na fakt, iż jest to naturalny czas usamodzielniania. Podkreślał, że w tym czasie przewagę może osiągnąć samowychowanie nad wychowaniem. Mimo to należy dać uczniom prawo do opiniowania spraw, które ich dotyczą, pamiętając, że w sytuacjach nie zagrażających rozwojowi ucznia, on sam powinien ponosić konsekwencje swojego postępowania. Pedagog zaznaczył, że komputery, smartfony, Internet, media społecznościowe są ważną częścią środowiska życia nastolatka, a najważniejszymi sprzymierzeńcami wewnętrznymi w rozwoju młodego człowieka są: indywidualna motywacja, adekwatna samoocena, poczucie zrozumienia przez dorosłych i rówieśników. Szczególną uwagę zwrócił na szczerość w relacjach i autentyczność dorosłych, którzy poprzez swoje zachowanie mogą dawać przykład i budować u uczniów prawdziwe przekonania i pozytywne schematy działania.

Na koniec zajęć Pan Tomasz Bilicki zachęcał uczniów, rodziców i nauczycieli do kontaktu z Fundacją Innopolis, gdzie w spotkaniach z pedagogami, terapeutami, bez nakazów i krytyki, można otrzymać pomoc w sprawach dotyczących problemów wieku dojrzewania
i wychowania młodzieży.

PRELEKCJA NA TEMAT „HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI”

W środę  17 stycznia 2018 roku Pani Małgorzata Kosieradzka  z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przeprowadziła prelekcję z pokazem multimedialnym nt. „Honorowego oddawania krwi”. Głównym celem pogadanki było promowanie honorowego krwiodawstwa i zdrowego trybu życia wśród uczniów naszej szkoły oraz uzmysłowienie uczniom jak ważnym elementem dla ratowania ludzkiego życia są zapasy krwi.

Prelegentka przekazała uczestnikom wykładu niezbędne informacje dotyczące bezpiecznego oddawania krwi. Zwróciła również uwagę na fakt, iż idea honorowego krwiodawstwa opiera się na ratowaniu życia ludzkiego – głównie osób poszkodowanych w wypadkach, oczekujących na operacje chirurgiczne czy przeszczep szpiku kostnego.

Słuchacze dowiedzieli się także o korzyściach wynikających z bycia honorowym krwiodawcą. Prowadząca szczegółowo omówiła kto może zostać krwiodawcą i jakie są przeciwwskazania. Wyjaśniła również jak często, gdzie i ile krwi można oddać jednorazowo. Przybliżyła, krok po kroku drogę dawcy uświadomiła młodzieży, że oddawanie krwi jest bezpieczne i bezbolesne. Uczestnicy z wielką uwagą przysłuchiwali się informacjom przekazywanym przez Panią z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. Na podsumowanie wykładu obejrzeli krótki film podsumowujący przekazane treści.

Decyzja o oddaniu krwi, staniu się krwiodawcą, to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływającej ze świadomości, że być może moja krew uratuje życie innego człowieka.

 

źródło: http://www.policealna.org.pl/index.php/61-prelekcja-hdk

KURS SĘDZIOWSKI

NASZA SZKOŁA PO RAZ DRUGI „ZŁOTYM TECHNIKUM” W POLSCE

Nasza szkoła już po raz drugi może poszczycić się tytułem “Złotej Szkoły”.

W Ogólnopolskim Rankingu Techników 2018 opublikowanym przez czasopismo „Perspektywy” zajęliśmy 48 miejsce wśród najlepszych szkół technicznych w kraju i 5  w województwie łódzkim.

Metodologia, jaką posługują się twórcy rankingu opiera się na kilku kryteriach. Jeśli chodzi o technika, to oprócz osiągnięć w szkolnych olimpiadach (20%) oraz na maturze: z przedmiotów obowiązkowych (20%) i dodatkowych (30%) wzięto pod uwagę wyniki egzaminów zawodowych (30%).

Całej społeczności szkolnej serdecznie gratulujemy!