PRELEKCJA NA TEMAT „HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI”

W środę  17 stycznia 2018 roku Pani Małgorzata Kosieradzka  z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przeprowadziła prelekcję z pokazem multimedialnym nt. „Honorowego oddawania krwi”. Głównym celem pogadanki było promowanie honorowego krwiodawstwa i zdrowego trybu życia wśród uczniów naszej szkoły oraz uzmysłowienie uczniom jak ważnym elementem dla ratowania ludzkiego życia są zapasy krwi.

Prelegentka przekazała uczestnikom wykładu niezbędne informacje dotyczące bezpiecznego oddawania krwi. Zwróciła również uwagę na fakt, iż idea honorowego krwiodawstwa opiera się na ratowaniu życia ludzkiego – głównie osób poszkodowanych w wypadkach, oczekujących na operacje chirurgiczne czy przeszczep szpiku kostnego.

Słuchacze dowiedzieli się także o korzyściach wynikających z bycia honorowym krwiodawcą. Prowadząca szczegółowo omówiła kto może zostać krwiodawcą i jakie są przeciwwskazania. Wyjaśniła również jak często, gdzie i ile krwi można oddać jednorazowo. Przybliżyła, krok po kroku drogę dawcy uświadomiła młodzieży, że oddawanie krwi jest bezpieczne i bezbolesne. Uczestnicy z wielką uwagą przysłuchiwali się informacjom przekazywanym przez Panią z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. Na podsumowanie wykładu obejrzeli krótki film podsumowujący przekazane treści.

Decyzja o oddaniu krwi, staniu się krwiodawcą, to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływającej ze świadomości, że być może moja krew uratuje życie innego człowieka.

 

źródło: http://www.policealna.org.pl/index.php/61-prelekcja-hdk

KURS SĘDZIOWSKI