Uczeń ze Zduńskiej Dąbrowy najlepszy w województwie w Olimpiadzie Ekologicznej IV 2008

II etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska
odbył się 26.04.08. w Bratoszewicach. Finał wojewódzki składał się z części pisemnej – test i z części ustnej. W olimpiadzie brało udział 30 uczestników, byli to przede wszystkim uczniowie szkół rolniczych i producenci rolni. Uczeń ze Zduńskiej Dąbrowy Dariusz Kotulski z klasy III TR okazał się najlepszy. Zajął I miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska, otrzymał cenne nagrody i puchar Marszałka województwa łódzkiego. Uczeń swoją przyszłość wiąże z prowadzeniem gospodarstwa rolnego rodziców o powierzchni 17 ha. Po zdaniu matury myśli o studiach. Jego zainteresowania wiążą się z ochroną środowiska i leśnictwem. Nauczyciel przygotowujący do olimpiady – Jolanta Bilska.
Jolanta Bilska

Pożegnanie klas maturalnych w ZSP w Zduńskiej Dąbrowie IV 2008

Pożegnanie klas maturalnych w ZSP w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się w dniu 25 kwietnia 2008 roku o godz.13.30. Na początku głos zabrała dyrektor szkoły Zofia Wawrzyńczak, która przytoczyła słowa tekstu znalezionego w klasztorze w Baltimore pochodzące z XVI wieku, ale nadal w swym przesłaniu aktualne. Słowami „Dezyderaty” wskazała wartości, które niezależnie od czasów – są uniwersalne.

Kolejnym punktem uroczystości stało się rozdanie abiturientom świadectw ukończenia szkoły i nagród za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Świadectwo z czerwonym paskiem otrzymał Marcin Adasiak z klasy IV Technikum Ekonomicznego (średnia ocen 4,76). Na ręce jego rodziców został złożony list gratulacyjny. Marcin w tym roku szkolnym zakwalifikowal się do drugiego etapu bardzo trudnej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Pozostali uczniowie, którym zostały wręczone nagrody to:
Dorota Muras – klasa IV TE, średnia ocen 4,41. Wyróżniona finalistka VIII Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, finalistka etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, laureatka Międzypowiatowego Konkursu o Unii Europejskiej (III miejsce).
Mariusz Misiak – klasa IV Technikum Rolniczego, średnia ocen 4,18. Zajął I miejsce w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja roślinna i zakwalifikował się do etapu centralnego olimpiady.
Inny uczeń tej klasy Marcin Puszewkiewicz to wybitny sportowiec, zajął X miejsce w indywidualnych biegach przełajowych chłopców w Finale Wojewódzkim Licealiady 2007/2008.
W klasie IV Technikum Weterynaryjnego rozdano aż 8 nagród.
Najlepszym uczniem okazał się Mateusz Wójcik ze średnią ocen 4,35. Mateusz zajął I miejsce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego turnieju wiedzy Pożarniczej. Pozostali nagrodzeni uczniowie tej klasy to: Bechcińska Ewelina, Brzezińska Edyta, Grabowska Daria, Kluska Kinga, Milczarek Adam, Michalak Martyna. Wszyscy uzyskali średnia ocen 4,00.
Jedna nagroda w tej klasie była przyznana za wyjątkową koleżeńskość i bezinteresowna prace na rzecz drugiego człowieka. Otrzymała ją Weronika Tybuś.
Wśród absolwentów tej klasy znaleźli się laureaci OWiUR w bloku produkcja zwierzęca posiadający już indeksy na wyższa uczelnie. Są to: Szałkowski Sebastian i Michał Osuch. Szałkowski Sebastian zajął tez II miejsce w wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o BHP a jego kolega Marcin Buczek III miejsce.
W podniosły nastrój uroczystości znakomicie wpisał się program słowno- muzyczny przygotowany przez uczniów klasy III TE i III TR. Uczniowie recytowali wiersze mówiące o szczęściu wiążącym się z realizacją marzeń, miłością, spełnieniem oraz piosenki Marka Grechuty z tekstami pieśni Konstantego, Ildefonsa Gałczyńskiego.
Absolwenci w słowach pożegnania i młodzież klas młodszych w swoim wystąpieniu mówiła nie mówimy żegnajcie lecz do zobaczenia.

Ogółem szkołę ukończyło 70 absolwentów.
29 ukończyło TW,17 TE i 24 TR.
Zofia Rosa

Uczennica Klasy IV Technikum Ekonomicznego w ścisłym Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie I Przedsiębiorczości IV 2008

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VIII Olimpiadzie Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości. Olimpiada organizowana jest przy akceptacji Kuratorium przez Konsulat Brytyjski oraz Instytut Nowych Technologii. Merytorycznym partnerem jest Uniwersytet Łódzki , Mecenasem Głównym Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych 6 województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Troje uczniów Dorota Muras (klasa IV Technikum Ekonomicznego), Małgorzata Szwajewska i Karol Kutkowski (klasa III Technikum Ekonomicznego) zakwalifikowało się do drugiego etapu.
Dnia 8 lutego w budynku Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi zmagali się z zadaniami związanymi min. z ekonomią, przedsiębiorczością, kulturą, wiedzą o regionie i UE.
Gala Finałowa VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości odbyła się w dniu 21 .04 .2008 r. w budynku Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
Wiedzą, która była niezbędna, aby dostać się do ścisłego finału Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości wykazała się Dorota Muras, uczennica IV klasy Technikum Ekonomicznego w Zduńskiej Dąbrowie. Pod kierownictwem nauczycielki przedmiotów ekonomicznych Zofii Rosy przygotowała opracowanie na temat „Inicjatywy młodzieżowe drogą do skutecznego działania na rzecz środowisk lokalnych”.
Dorota otrzymała dyplom za zdobycie wyróżnienia w finale VIII OWoRiP i wstęp wolny (bez postepowania kwalifikacyjnego) na Uniwersytet Łódzki na kierunek „zarządzanie w administracji publicznej” Dorota jako wyróżniona finalistka otrzymała bardzo cenne nagrody rzeczowe drukarkę HP – PHOTOSMART C4280 oraz głośniki do komputera Creative SBS 580. Organizatorzy dyplomami uhonorowali również szkoły i nauczycieli przygotowujących uczniów do olimpiady.
Na uwagę zasługuje fakt, że w ostatniej VIII edycji w etapie szkolnym wzięło udział ponad 10 000 uczniów. Do drugiego etapu zakwalifikowało się ok. 600 osób, a do trzeciego 110 najlepszych uczniów. Spośród nich zostali wyłonieni finaliści i laureaci i jak powiedziała pani Małgorzata Brzezińska Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii niewątpliwie wszyscy są Elitą.
Należy dodać, że Dorota jest również tegoroczną finalistką etapu okręgowego bardzo trudnej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej i ubiegłoroczną laureatką Międzypowiatowego Konkursu o Unii Europejskiej (III miejsce). Dorota pochodzi ze wsi Bogoria Dolna. interesuje się ekonomią, rachunkowością oraz zagadnieniami z zakresu integracji europejskiej i prawa gospodarczego.
Zofia Rosa

Dzień Ziemi IV 2008

22 kwietnia corocznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej organizowane są obchody Dnia Ziemi. Członkowie Ligi Ochrony Przyrody przygotowują uroczystą akademię, której celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów i rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.

Młodzież przygotowuje też stoisko ekologiczne z wystawą własnych zdjęć, ulotkami propagującymi właściwe postawy proekologiczne i prezentacją multimedialną, której tematem są gatunki chronione. Obchodom Dnia Ziemi towarzyszą też konkursy fotograficzny którego motto brzmiało: Mamy tylko jedną Ziemię i quiz pod hasłem W harmonii z przyrodą. Uczestnicy konkursów zdobywają cenne nagrody (zakupione ze środków pozyskiwanych z Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej w ramach „Programu Edukacji Ekologicznej młodzieży szkolnej na 2008 „ -aparat fotograficzny, odtwarzacz MP3, EMTEC flashdrive, albumy, encyklopedie, słowniki.

Joanna Balcerska