Otwarcie gabinetu weterynaryjnego “Dąbrowa” II 2008

Dnia 8 lutego 2008 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość otwarcia szkolnego gabinetu weterynaryjnego, dokonał tego członek Zarządu Powiatu Łowickiego Wojciech Miedzianowski.

Wcześniej dyrektor szkoły Zofia Wawrzyńczak w swoim wystąpieniu nawiązała do działalności patronki placówki, Jadwigi Dziubińskiej, propagującej wszelkie działania praktyczne w celu wykorzystania wiedzy teoretycznej. Mówiąc o działalności szkoły i osiągnięciach uczniów, powiedziała, iż szkoła chce uczestniczyć w wielkim siewie ziarna postępu i zbierać żniwo w postaci osiągnięć uczniów, bo kiedy zabraknie owoców, nie cieszy wspomnienie pięknych kwiatów.
Na wyposażenie gabinetu złożyły się m.in.: przenośny ultrasonograf, analizator biochemiczny krwi, zestaw do wytrawiania mięsa w kierunku badania obecności włośni, analizator moczu, urządzenie do sterylizacji i badania posiewów bakteryjnych. Koszty wyposażenia gabinetu to około 100 tys. zł, z czego 21 tys. zł pochodzi z budżetu powiatu, z koniecznością wyposażenia szkoły jako ośrodka egzaminacyjnego, 76 tys. zł z dotacji celowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dofinansowanie zakupu maszyn, narzędzi i urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu. Meble i inny sprzęt wykorzystano ze zlikwidowanych wcześniej pracowni gospodarki odzieżą i żywienia człowieka ( w związku ze zmianą programów nauczania).
Obecny na uroczystości prof. dr hab. n. wet. Marian Binek, prodziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, przekazał na ręce pani dyrektor list gratulacyjny
i pamiątkowy medal Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Natomiast przedstawiciel firmy farmaceutycznej Pfizer, współpracującej ze szkołą, przekazał do szkolnej biblioteki dzieła wybitnych naukowców z zakresu weterynarii.
Otwarciu gabinetu towarzyszyła sesja naukowa, w czasie której prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wygłosił referat Interakcje leków – co warto wiedzieć, o czym należy pamiętać, prof. dr hab. Dariusz Skarżyski, wicedyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie zaś: Sygnały zarodkowe a diagnostyka wczesnej ciąży, czy wiemy więcej niż starożytni Egipcjanie? Temat ten był uzupełniony prezentacją firmy Drawiński – elektronika w rolnictwie.
W przerwie między wykładami wystąpili uczniowie z krótkim programem artystycznym. Uroczystość zakończyła się konsumpcją przygotowaną przez Radę Rodziców.

Bogumiła Łaniecka