Uczennica Klasy IV Technikum Ekonomicznego w ścisłym Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie I Przedsiębiorczości IV 2008

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VIII Olimpiadzie Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości. Olimpiada organizowana jest przy akceptacji Kuratorium przez Konsulat Brytyjski oraz Instytut Nowych Technologii. Merytorycznym partnerem jest Uniwersytet Łódzki , Mecenasem Głównym Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych 6 województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Troje uczniów Dorota Muras (klasa IV Technikum Ekonomicznego), Małgorzata Szwajewska i Karol Kutkowski (klasa III Technikum Ekonomicznego) zakwalifikowało się do drugiego etapu.
Dnia 8 lutego w budynku Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi zmagali się z zadaniami związanymi min. z ekonomią, przedsiębiorczością, kulturą, wiedzą o regionie i UE.
Gala Finałowa VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości odbyła się w dniu 21 .04 .2008 r. w budynku Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
Wiedzą, która była niezbędna, aby dostać się do ścisłego finału Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości wykazała się Dorota Muras, uczennica IV klasy Technikum Ekonomicznego w Zduńskiej Dąbrowie. Pod kierownictwem nauczycielki przedmiotów ekonomicznych Zofii Rosy przygotowała opracowanie na temat „Inicjatywy młodzieżowe drogą do skutecznego działania na rzecz środowisk lokalnych”.
Dorota otrzymała dyplom za zdobycie wyróżnienia w finale VIII OWoRiP i wstęp wolny (bez postepowania kwalifikacyjnego) na Uniwersytet Łódzki na kierunek „zarządzanie w administracji publicznej” Dorota jako wyróżniona finalistka otrzymała bardzo cenne nagrody rzeczowe drukarkę HP – PHOTOSMART C4280 oraz głośniki do komputera Creative SBS 580. Organizatorzy dyplomami uhonorowali również szkoły i nauczycieli przygotowujących uczniów do olimpiady.
Na uwagę zasługuje fakt, że w ostatniej VIII edycji w etapie szkolnym wzięło udział ponad 10 000 uczniów. Do drugiego etapu zakwalifikowało się ok. 600 osób, a do trzeciego 110 najlepszych uczniów. Spośród nich zostali wyłonieni finaliści i laureaci i jak powiedziała pani Małgorzata Brzezińska Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii niewątpliwie wszyscy są Elitą.
Należy dodać, że Dorota jest również tegoroczną finalistką etapu okręgowego bardzo trudnej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej i ubiegłoroczną laureatką Międzypowiatowego Konkursu o Unii Europejskiej (III miejsce). Dorota pochodzi ze wsi Bogoria Dolna. interesuje się ekonomią, rachunkowością oraz zagadnieniami z zakresu integracji europejskiej i prawa gospodarczego.
Zofia Rosa