Dzień Ziemi IV 2008

22 kwietnia corocznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej organizowane są obchody Dnia Ziemi. Członkowie Ligi Ochrony Przyrody przygotowują uroczystą akademię, której celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów i rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.

Młodzież przygotowuje też stoisko ekologiczne z wystawą własnych zdjęć, ulotkami propagującymi właściwe postawy proekologiczne i prezentacją multimedialną, której tematem są gatunki chronione. Obchodom Dnia Ziemi towarzyszą też konkursy fotograficzny którego motto brzmiało: Mamy tylko jedną Ziemię i quiz pod hasłem W harmonii z przyrodą. Uczestnicy konkursów zdobywają cenne nagrody (zakupione ze środków pozyskiwanych z Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej w ramach „Programu Edukacji Ekologicznej młodzieży szkolnej na 2008 „ -aparat fotograficzny, odtwarzacz MP3, EMTEC flashdrive, albumy, encyklopedie, słowniki.

Joanna Balcerska