,,KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ”

27 września 2018 roku w Muzeum w Łowiczu odbył się koncert pieśni patriotycznych „Dla niepodległej” z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

W koncercie wzięli udział uczniowie wszystkich szkół średnich powiatu łowickiego.

Uroczystość zaplanowano w szczególnym dniu, ponieważ 27 września obchodzimy Dzień Podziemnego Państwa Polskiego.

Z tej okazji każda szkoła przygotowała po dwie piosenki oraz krótką informację o genezie utworu.

Naszą szkołę godnie reprezentowali: Jakub Żakieta, Damian Kamiński, Sandra Jastrzębska, Marzena Witkowska, Aleksandra Nikoniuk i Marta Kochańska. Uczniowie zaśpiewali ,,Czerwone maki na Monte Cassino” oraz ,,Rozmaryn”.

Koncert wzbudził zachwyt i spore emocje wśród widzów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 SZKÓŁ ROLNICZYCH PROWADZONYCH PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Dzień 10 września 2018 r. na długo zapadnie w pamięci pracowników, nauczycieli i młodzieży szkoły w Zduńskiej Dąbrowie. Wtedy to właśnie, po raz pierwszy w historii,  w murach tej zacnej placówki edukacyjnej odbyła się Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Część oficjalna tego wiekopomnego przedsięwzięcia rozpoczęła się od mszy świętej w kościele św. Jakuba Apostoła w Zdunach celebrowanej przez księdza biskupa Andrzeja Franciszka Dziubę w obecności licznie przybyłych gości i pocztów sztandarowych szkół rolniczych podlegających Ministrowi. Mszę świętą koncelebrowali ks. Piotr Jankowski, proboszcz parafii w Złakowie Kościelnym oraz absolwenci szkoły w Zduńskiej Dąbrowie – ks. Józef Paciorek, proboszcz parafii w Bednarach i ks. Konrad Zawiślak, proboszcz parafii w Bąkowie Górnym.

Po mszy świętej, barwny pochód uczestników uroczystości pod akompaniamentem orkiestry miasta Łowicz udał się trasą nr. 92  do budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zduńskiej Dąbrowie, gdzie zrealizowano główne punkty programu Centralnej Inauguracji Roku Szkolnego 2018/2019.

Na początku nastąpiło uroczyste wprowadzenie sztandarów 52 szkół podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły pan Stanisław Kosmowski. W swoim wystąpieniu  zaprezentował edukacyjne i inwestycyjne osiągnięcia  placówki, zawarł  ważne wątki związane z historią szkoły, jej patronką oraz lokalnymi bohaterami.  Pan dyrektor odniósł się również do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, co jeszcze bardziej podniosło patetyczną atmosferę  przemówienia. Następnie  zabrał głos Podsekretarz Stanu Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Rafał Romanowski, który oficjalnie uznał rok szkolny 2018/2019 dla szkół rolniczych za otwarty. Ostatnie przemówienie wygłosiła dyrektor Kuratorium Oświaty w Łodzi – Delegatura w Skierniewicach pani Irena Maria Lesiak. Po nim nastąpiło wyprowadzenie sztandarów szkół i rozpoczęcie części artystycznej uroczystości, na którą składały się: słowno-muzyczna aranżacja pod wdzięcznym tytułem „Jest takie miejsce…” i występ taneczny szkolnego zespołu ludowego „Dąbrowskie Pasiaki”. Program artystyczny spotkał się z ogromnym aplauzem publiczności, wywołując  u zgromadzonych wzruszenie,zadumę i podziw dla barwności łowickiego folkloru.

Po uroczystości  odbył się wykład pt. „Kuźnia młodego przedsiębiorcy” skierowany do dyrektorów szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi”,  którego prelegentem była pani dyrektor szkoły w Janowie pani Sylwia Sadłowska.

Centrala Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Zduńskiej Dąbrowie,  poprzez swój charakter i wydźwięk odbiła się szerokim echem wśród lokalnej społeczności.

 

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI W NIENBURGU

W dniach 20 – 31.08.2018 r. nauczyciele   naszej szkoły; lek. wet. Katarzyna Jadczak i lek. wet. Tomasz Olczak   uczestniczyli w dwutygodniowym  szkoleniu  w ośrodku doskonalenia i kształcenia zawodowego DEULA w Nienburgu.

W trakcie pobytu w Niemczech, nauczyciele realizowali  program szkolenia w ramach projektu, „Wykorzystanie agrotroniki w produkcji rolnej i przetwórstwie spożywczym warunkiem rozwoju obszarów wiejskich” POWERVET 2017-1-PL01-KA102-037206.

Nauczyciele  brali  udział  w zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu diagnostyki i eksploatacji oraz obsługi urządzeń i systemów agrotroniczynch. Zapoznali się z najnowszymi  nowinkami z zakresu mechanizacji stosowanej w ekologicznym rolnictwie oraz doskonalili umiejętności obsługi nowoczesnych systemów komputerowych stosowanych w gospodarstwach nastawionych na produkcję mleka, odchów cieląt, produkcję biogazu. Bardzo ciekawe dla wszystkich okazały się wykłady na temat pozyskiwania energii odnawialnej  i prezentacje przydomowych elektrowni słonecznych z instalacjami fotowoltaicznymi. Niezwykle interesującym punktem programu szkolenia, była wizyta w fabryce CLAAS.

Weekend przeznaczony był na turystyczne wycieczki, które pozwoliły uczestnikom szkolenia bliżej poznać kulturę, historię i obyczaje narodu niemieckiego.

Potwierdzeniem umiejętności i kwalifikacji zdobytych w trakcie odbywania stażu są  certyfikaty oraz dokument  Europass mobilność, które z pewnością wzbogacą CV naszej kadry.

 

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU “NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU – ABSOLWENT NA RYNKU PRACY” EDYCJA 2018/2019

06.09.2018 r. godz.20:30

REKRUTACJA do projektu Nauczanie rolnicze XXI wieku – absolwent na rynku pracy” edycja 2018/2019

Od 10 września 2018 r. rozpoczynamy procedurę rekrutacyjną uczniów do udziału w Projekcie nr RPLD.11.03.01-10-0021/18-00, pn. „NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU – absolwent na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Podziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas II , III i IV-tych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie do udziału w I edycji projektu „Nauczanie rolnicze XXI wieku – absolwent na rynku pracy”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w dokumentach rekrutacyjnych. Dodatkowe informacje można otrzymać w biurze projektu, w sali nr 15 podczas każdej długiej przerwy i po zajęciach lekcyjnych.

Formularz rekrutacyjny podpisują uczniowie, którzy ukończyli 18 lat, a w przypadku uczniów niepełnoletnich – rodzic lub opiekun prawny.

                                                                                                  Zofia Rosa

Załączniki:

Pliki do pobrania w zakładce PROJEKTY UNIJNE:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nauczanie rolnicze XXI wieku – absolwent na rynku pracy” (opublikowany: 6.09.2018)
  2.  Formularz zgłoszeniowy dla ucznia (opublikowany: 6.09.2018 )
  3. Plakat

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

3 września 2018 roku, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie cała społeczność szkolna rozpoczęła NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019. Na uroczystości nie zabrakło również tegorocznych absolwentów oraz rodziców.

Inauguracja ROKU SZKOLNEGO rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego oraz oddania czci ofiarom II wojny światowej. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły – Pan Stanisław Kosmowski, który życzył nauczycielom, uczniom oraz pracownikom wytrwałości oraz sukcesów w nadchodzącym roku. W sposób szczególny powitał pierwszoklasistów,
którzy rozpoczynają naukę w murach ZSCKR.

Po części oficjalnej młodzież udała się do klas na spotkanie z wychowawcami.

Uczniowie ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie z sukcesem zakończyli udział w kursach specjalistycznych, zajęciach dodatkowych rozwijających umiejętności zawodowe, zajęciach z doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego oraz wakacyjnych stażach zawodowych

Zakończyliśmy działania związane z realizacją Projektu “Nauczanie rolnicze XXI wieku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 . Projekt trwał w okresie od dnia 1 września 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku. W ramach jego realizacji 137 młodych ludzi – uczniów ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyło w dodatkowych zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów Technikum kształcącego w zawodach: technik rolnik, technik architektury krajobrazu i technik weterynarii oraz zajęciach indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego.

Uczniowie odbyli 150 godzinne staże w uczących się zawodach, za które otrzymali wynagrodzenia w kwocie 1800,00 zł oraz zwrot kosztów dojazdu. Działanie to umożliwiło młodym ludziom poznanie nowych zakładów, środowisk, maszyn i urządzeń, a także zdobycie cennych doświadczeń zawodowych.

W poprzednim i bieżącym roku szkolnym odbyły się następujące kursy specjalistyczne: kurs prawa jazdy kat. B, kurs inseminacyjny, kurs spawania elektrodami otulonymi typu MMA, kurs obsługi kombajnu zbożowego, kurs obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym, kurs florystyczno-kelnerski, kurs stosowania środków ochrony roślin, kurs instruktora hipoterapii, kurs instruktora jazdy konnej.

Wszyscy Uczestnicy Projektu pomyślnie zdali egzamin i uzyskali nowe kwalifikacje otrzymując stosowne zaświadczenia i certyfikaty.
Było dużo przydatnej wiedzy i praktycznych umiejętności, a wszystko to w przyjaznej atmosferze.