W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT – V FORUM EKOLOGICZNE

W minioną środę 24 października, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się V z kolei Forum Ekologiczne. W tym roku hasło przewodnie forum brzmiało: ,,Ratując pszczoły – ratujesz ludzkość”.

W pierwszej kolejności zaproszonych gość oraz licznie przybyłą młodzież gimnazjalną przywitał dyrektor szkoły pan Stanisław Kosmowski. Swoim wystąpieniem przybliżył on uczestnikom tematykę Forum, podkreślając jak ważną rolę w ekosystemie odgrywają pszczoły. Po wystąpieniu pana dyrektora przyszła kolej na prezentację wykładów zaproszonych gości. W tym roku wykłady związane z tematyką Forum zaprezentowali: pan Czesław Korpysa –pszczelarz, pasjonata pszczół i wieloletni pracownik MCHiRZ w Łowiczu, pan Damian Kapka- właściciel firmy ,,Pszczelinka” oraz Magdalena Bajena – nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie. Zaproszeni goście mówili między innymi o biologii rodziny pszczelej, codziennej pracy pszczelarza, sposobie pozyskiwania miodu oraz o znaczeniu i możliwościach wykorzystania pszczoły murarki ogrodowej w rolnictwie. W trakcie Forum głos zabrał również Marek Boroski prezes Mazowieckiego Związku Pszczelarzy.

Po części wykładowej, która uświetniona została występami młodzieży z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, przyszedł czas na wręczenie nagród w konkursie plastycznym. W tym roku zwycięzcą konkursu plastycznego pt.,, Rola pszczół w przyrodzie” została uczennica szkoły podstawowej z Witoni – Weronika Maciejewska. Drugie miejsce zajęła Weronika Kosman ze szkoły podstawowej nr 2 w Łowiczu. Równorzędne III miejsce zajęli Szymon Taraska i Aleksandra Dylewska, obydwoje ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu. Z uwagi na wysoki poziom dostarczonych prac konkursowych, komisja konkursowa przyznała pięć wyróżnień, które otrzymali: Zuzanna Łykowska (ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie), Karina Muras i Zuzanna Majer (Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach), Alicja Szymczyk (Szkoła Podstawowa w Witoni), Łukasz Sałuda (szkoła podstawowa w Popowie) oraz Tatiana Wojtera (szkoła podstawowa w Bielawach). Oprócz dyplomów wszyscy laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy Forum wzięli udział w biegu terenowym na orientację oraz mieli możliwość zwiedzenia szkoły i gospodarstwa szkolnego.

W trakcie trwania całej uroczystości można też było spróbować zdrowego żytniego chleba ze smacznymi dodatkami w ramach obchodów „Tygodnia Żytniego Chleba”.

 

 

 

 

 

 

 

NAGRODY I ODZNACZENIA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

23 października 2018 roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość poprowadził Pan Robert Jakubik – zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, a wzięli w niej udział Podsekretarz Stanu w MRiRW Pan Rafał Romanowski, pracownicy MRiRW, dyrektorzy i nauczyciele szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas uroczystości odbyło się wręczenie medali Prezydenta RP, medali Ministra Edukacji Narodowej oraz odznak i nagród Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z naszej szkoły, z rąk Podsekretarza Stanu Pana Rafała Romanowskiego nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. odebrała Pani Zofia Rosa, wicedyrektor szkoły, Pani Małgorzata Nowik, kierownik praktycznej nauki zawodu oraz Pan Aleksander Frankiewicz, nauczyciel religii.

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego odebrał Pan Łukasz Jankowski, nauczyciel historii i wychowawca w internacie.

Atmosfera panująca podczas imprezy była bardzo podniosła. Uroczystość uświetnił występ zespołu muzycznego z ZSCKR w Sokołowie Podlaskim.

 

TURYSTYCZNIE W BIESZCZADACH

W dniach 17-19 października odbyła się wycieczka krajoznawczo-turystyczna w Bieszczady. Pierwszym punktem planu było zwiedzanie zamku Lubomirskich i Potockich. To dawna rezydencja magnacka znajdująca się w Łańcucie, w województwie podkarpackim. Warto wiedzieć, że 1 września 2005 zespół zamkowo-parkowy w Łańcucie został wpisany na listę pomników historii.

W drugim dniu wycieczki uczniowie zwiedzili takie miejsca jak: Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Górne, Wetlina, Cisna, Baligród.Wieczorem został zorganizowane ognisko, przy którym młodzież mogła spędzić czas w miłej atmosferze, przy śpiewaniu piosenek.

Ostatnim punktem wycieczki był Sandomierz. Młodzież podążała tam śladami serialowego Ojca Mateusza, czyli zwiedzała miejsca związane z nagrywaniem serialu “Ojciec Mateusz”.

Uczestnicy wycieczki wraz z przewodnikiem zwiedzili m.in. Bramę Opatowską, skąd mogli obserwować panoramę miasta.

Wszyscy zadowoleni wrócili bezpiecznie do domu.

WIELKA ROLA MIKROORGANIZMÓW – SZKOLENIE

18 października 2018 roku uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik uczestniczyli w szkoleniu na temat ,,Wykorzystania mikroorganizmów w obiegu azotu w przyrodzie”, które przeprowadził pan Andrzej Orłow – przedstawiciel firmy PPU MORS Elżbieta Orłow.

Młodzież mogła się przekonać o wielkiej roli pożytecznych mikroorganizmów, które korzystnie wpływają na zdrowie roślin, zwierząt, ludzi i środowiska.

ROZPOCZYNAMY NABÓR DO PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

                                                                                  

Ogłaszamy rekrutację do projektu 2018-1-PL01-KA102-048780 „EUROPEJSKIE KOMPETENCJE ZAWODOWE – SZANSA NA RYNKU PRACY”. Projekt ten adresowany jest do uczniów i absolwentów naszej szkoły chcących podnosić kompetencje zawodowe w kierunku technik rolnictwa oraz technik weterynarii. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziecie Państwo w regulaminie rekrutacji.

Podstawą do rozpatrzenia kandydatury uczestnika jest złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego raz listu motywacyjnego w terminie i miejscu wskazanym w regulaminie rekrutacji.

Uwaga: Formularz rekrutacyjny musi zostać wypełniony we wszystkich polach drukowanymi literami (w przypadku problemów z rozczytaniem pisma będzie on oceniany na niekorzyść ucznia). W przypadku kiedy kandydat w momencie składania formularza zgłoszeniowego nie ma ukończonych 18 lat formularz podpisuje również rodzic. Dane podane w formularzu będą podlegać weryfikacji przez komisję rekrutacyjną w przypadku wykrycia oszustw w podawaniu danych dotyczących punktowanych kryteriów kandydat zostaje wykluczony z postępowania rekrutacyjnego. W przypadku kiedy więcej niż jedna osoba uzyska jednakową liczbę punktów w procesie rekrutacji o zakwalifikowaniu kandydata decyduje komisja rekrutacyjna.

Więcej informacji do uzyskania u Koordynatora Projektu oraz Komisji Rekrutacyjnej.

 

MOJE SPOTKANIE Z HERBERTEM – ŻYCIE I POEZJA

16 października 2018 roku uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z Tomaszem Jastrunem – poetą prozaikiem eseistą, reporterem i krytykiem literackim. Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Zdunach z okazji ustanowienie roku 2018 rokiem Zbigniewa Herberta. Tomasz Jastrun opowiadał o swoich kontaktach z Herbertem, o jego życiu, wierszach i esejach.

Twórca słynnego cyklu poetyckiego Pan Cogito był poetą i eseistą, autorem utworów dramatycznych i słuchowisk, pisarzem o wielkim dorobku, wyjątkowym autorytecie artystycznym i moralnym, o biografii tragicznie uwikłanej w historię XX wieku.

Młodzież z uwagą i zainteresowaniem słuchała ciekawych i żywych, pełnych anegdot opowieści Tomasza Jastruna o Zbigniewie Herbercie.

 

DZIEŃ PAPIESKI

16 października 2018 roku, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie obchodzony był Dzień Papieski. Po wspólnym odśpiewaniu „Barki” i obejrzeniu momentu wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrowąprzed 40 laty, społeczność szkolna uczestniczyła w spotkaniu z zaproszonym gościem: ks. kanonikiem, dziekanem dekanatu Łęczyca, ks. Sławomirem Sobierajskim. Przedstawił on swoje doświadczenia i przeżycia związane ze „spotkaniami papieskimi” (wybór papieża w ówczesnej sytuacji narodu, pielgrzymki do Polski, w szczególności do Łowicza). W drugiej części uczniowie wraz z opiekunami: Jakubem Gajewskim i Aleksandrem Frankiewiczem uczestniczyli w papieskim spływie kajakowym na rzece Bzurze, na odcinku Strugienice – Łowicz. Spływ zakończono zapaleniem zniczy i odmówieniem modlitwy przy obelisku upamiętniającym pożegnanie Ojca świętego z Łowiczem w roku 1999.W kościele parafialnym w Zdunach miał miejsce ostatni akcentobchodów, a mianowicie prowadzony przez młodzież Różaniec z rozważeniami Jana Pawła II.

 

 

 

OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

12 października 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zainaugurowana została kolejna uroczystość przewidziana w kalendarzu bieżących imprez cyklicznych, a mianowicie obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Jak co roku, na część oficjalną przedsięwzięcia składały się: ceremonia ślubowania klas pierwszych połączona z przekazaniem sztandaru szkoły przez tegorocznych maturzystów swoim młodszym kolegom oraz wystąpienie dyrektora placówki Stanisława Kosmowskiego, który dokonał również wręczenia wyróżnień i nagród nauczycielom, a także pracownikom administracyjnym.

Następnym elementem uroczystości, zgodnie z tradycją był występ młodzieży, która pod kierunkiem pana Karola Panka – nauczyciela języka angielskiego przygotowała krótką inscenizację słowno-muzyczną, w której zawarta została cała prawda o zawodzie nauczyciela pełnym wyzwań, trudności, ale i dającym ogromną satysfakcję z dobrze wypełnionego obowiązku uwieńczonego zdaną maturą, zaliczonym egzaminem zawodowym, czy też dostaniem się na wymarzoną uczelnię. Niespodziewanym akcentem tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej był występ Damiana Kamińskiego, ucznia klasy czwartej, który w sposób niezwykle żywiołowy zaprezentował trzy utwory z repertuaru niekwestionowanej gwiazdy disco polo Zenka Martyniuka.

Życzenia złożone przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Annę Przybylską oraz wręczenie kwiatów Dyrekcji szkoły, nauczycielom i pracownikom zakończyły piątkową uroczystość.

 

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU

Uwaga uczniowie!!!
Już w najbliższy poniedziałek, 15 października, rusza rekrutacja do projektu „Alternatywne formy i kierunki użytkowania zwierząt, szansą na zwiększenie dochodów z produkcji rolniczej i poprawy samozatrudnienia absolwentów naszej szkoły” o numerze POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036650. Projekt realizowany jest w ramach akcji: „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe”. Szczegóły dotyczące projektu oraz rekrutacji (regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy, ankieta) dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce projekty unijne/power 2017-2019 lub pod linkiem https://zspzd-technikum.pl/projekty-unijne/power-2017-2019/

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziela koordynator projektu pani Marlena Janik oraz pani Magdalena Bajena.