DZIEŃ PAPIESKI

16 października 2018 roku, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie obchodzony był Dzień Papieski. Po wspólnym odśpiewaniu „Barki” i obejrzeniu momentu wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrowąprzed 40 laty, społeczność szkolna uczestniczyła w spotkaniu z zaproszonym gościem: ks. kanonikiem, dziekanem dekanatu Łęczyca, ks. Sławomirem Sobierajskim. Przedstawił on swoje doświadczenia i przeżycia związane ze „spotkaniami papieskimi” (wybór papieża w ówczesnej sytuacji narodu, pielgrzymki do Polski, w szczególności do Łowicza). W drugiej części uczniowie wraz z opiekunami: Jakubem Gajewskim i Aleksandrem Frankiewiczem uczestniczyli w papieskim spływie kajakowym na rzece Bzurze, na odcinku Strugienice – Łowicz. Spływ zakończono zapaleniem zniczy i odmówieniem modlitwy przy obelisku upamiętniającym pożegnanie Ojca świętego z Łowiczem w roku 1999.W kościele parafialnym w Zdunach miał miejsce ostatni akcentobchodów, a mianowicie prowadzony przez młodzież Różaniec z rozważeniami Jana Pawła II.