NAGRODY I ODZNACZENIA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

23 października 2018 roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość poprowadził Pan Robert Jakubik – zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, a wzięli w niej udział Podsekretarz Stanu w MRiRW Pan Rafał Romanowski, pracownicy MRiRW, dyrektorzy i nauczyciele szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas uroczystości odbyło się wręczenie medali Prezydenta RP, medali Ministra Edukacji Narodowej oraz odznak i nagród Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z naszej szkoły, z rąk Podsekretarza Stanu Pana Rafała Romanowskiego nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. odebrała Pani Zofia Rosa, wicedyrektor szkoły, Pani Małgorzata Nowik, kierownik praktycznej nauki zawodu oraz Pan Aleksander Frankiewicz, nauczyciel religii.

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego odebrał Pan Łukasz Jankowski, nauczyciel historii i wychowawca w internacie.

Atmosfera panująca podczas imprezy była bardzo podniosła. Uroczystość uświetnił występ zespołu muzycznego z ZSCKR w Sokołowie Podlaskim.