SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI W NIENBURGU

W dniach 20 – 31.08.2018 r. nauczyciele   naszej szkoły; lek. wet. Katarzyna Jadczak i lek. wet. Tomasz Olczak   uczestniczyli w dwutygodniowym  szkoleniu  w ośrodku doskonalenia i kształcenia zawodowego DEULA w Nienburgu.

W trakcie pobytu w Niemczech, nauczyciele realizowali  program szkolenia w ramach projektu, „Wykorzystanie agrotroniki w produkcji rolnej i przetwórstwie spożywczym warunkiem rozwoju obszarów wiejskich” POWERVET 2017-1-PL01-KA102-037206.

Nauczyciele  brali  udział  w zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu diagnostyki i eksploatacji oraz obsługi urządzeń i systemów agrotroniczynch. Zapoznali się z najnowszymi  nowinkami z zakresu mechanizacji stosowanej w ekologicznym rolnictwie oraz doskonalili umiejętności obsługi nowoczesnych systemów komputerowych stosowanych w gospodarstwach nastawionych na produkcję mleka, odchów cieląt, produkcję biogazu. Bardzo ciekawe dla wszystkich okazały się wykłady na temat pozyskiwania energii odnawialnej  i prezentacje przydomowych elektrowni słonecznych z instalacjami fotowoltaicznymi. Niezwykle interesującym punktem programu szkolenia, była wizyta w fabryce CLAAS.

Weekend przeznaczony był na turystyczne wycieczki, które pozwoliły uczestnikom szkolenia bliżej poznać kulturę, historię i obyczaje narodu niemieckiego.

Potwierdzeniem umiejętności i kwalifikacji zdobytych w trakcie odbywania stażu są  certyfikaty oraz dokument  Europass mobilność, które z pewnością wzbogacą CV naszej kadry.