CENTRALNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 SZKÓŁ ROLNICZYCH PROWADZONYCH PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Dzień 10 września 2018 r. na długo zapadnie w pamięci pracowników, nauczycieli i młodzieży szkoły w Zduńskiej Dąbrowie. Wtedy to właśnie, po raz pierwszy w historii,  w murach tej zacnej placówki edukacyjnej odbyła się Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Część oficjalna tego wiekopomnego przedsięwzięcia rozpoczęła się od mszy świętej w kościele św. Jakuba Apostoła w Zdunach celebrowanej przez księdza biskupa Andrzeja Franciszka Dziubę w obecności licznie przybyłych gości i pocztów sztandarowych szkół rolniczych podlegających Ministrowi. Mszę świętą koncelebrowali ks. Piotr Jankowski, proboszcz parafii w Złakowie Kościelnym oraz absolwenci szkoły w Zduńskiej Dąbrowie – ks. Józef Paciorek, proboszcz parafii w Bednarach i ks. Konrad Zawiślak, proboszcz parafii w Bąkowie Górnym.

Po mszy świętej, barwny pochód uczestników uroczystości pod akompaniamentem orkiestry miasta Łowicz udał się trasą nr. 92  do budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zduńskiej Dąbrowie, gdzie zrealizowano główne punkty programu Centralnej Inauguracji Roku Szkolnego 2018/2019.

Na początku nastąpiło uroczyste wprowadzenie sztandarów 52 szkół podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły pan Stanisław Kosmowski. W swoim wystąpieniu  zaprezentował edukacyjne i inwestycyjne osiągnięcia  placówki, zawarł  ważne wątki związane z historią szkoły, jej patronką oraz lokalnymi bohaterami.  Pan dyrektor odniósł się również do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, co jeszcze bardziej podniosło patetyczną atmosferę  przemówienia. Następnie  zabrał głos Podsekretarz Stanu Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Rafał Romanowski, który oficjalnie uznał rok szkolny 2018/2019 dla szkół rolniczych za otwarty. Ostatnie przemówienie wygłosiła dyrektor Kuratorium Oświaty w Łodzi – Delegatura w Skierniewicach pani Irena Maria Lesiak. Po nim nastąpiło wyprowadzenie sztandarów szkół i rozpoczęcie części artystycznej uroczystości, na którą składały się: słowno-muzyczna aranżacja pod wdzięcznym tytułem „Jest takie miejsce…” i występ taneczny szkolnego zespołu ludowego „Dąbrowskie Pasiaki”. Program artystyczny spotkał się z ogromnym aplauzem publiczności, wywołując  u zgromadzonych wzruszenie,zadumę i podziw dla barwności łowickiego folkloru.

Po uroczystości  odbył się wykład pt. „Kuźnia młodego przedsiębiorcy” skierowany do dyrektorów szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi”,  którego prelegentem była pani dyrektor szkoły w Janowie pani Sylwia Sadłowska.

Centrala Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Zduńskiej Dąbrowie,  poprzez swój charakter i wydźwięk odbiła się szerokim echem wśród lokalnej społeczności.