REKRUTACJA DO PROJEKTU “NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU – ABSOLWENT NA RYNKU PRACY” EDYCJA 2018/2019

06.09.2018 r. godz.20:30

REKRUTACJA do projektu Nauczanie rolnicze XXI wieku – absolwent na rynku pracy” edycja 2018/2019

Od 10 września 2018 r. rozpoczynamy procedurę rekrutacyjną uczniów do udziału w Projekcie nr RPLD.11.03.01-10-0021/18-00, pn. „NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU – absolwent na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Podziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas II , III i IV-tych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie do udziału w I edycji projektu „Nauczanie rolnicze XXI wieku – absolwent na rynku pracy”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w dokumentach rekrutacyjnych. Dodatkowe informacje można otrzymać w biurze projektu, w sali nr 15 podczas każdej długiej przerwy i po zajęciach lekcyjnych.

Formularz rekrutacyjny podpisują uczniowie, którzy ukończyli 18 lat, a w przypadku uczniów niepełnoletnich – rodzic lub opiekun prawny.

                                                                                                  Zofia Rosa

Załączniki:

Pliki do pobrania w zakładce PROJEKTY UNIJNE:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nauczanie rolnicze XXI wieku – absolwent na rynku pracy” (opublikowany: 6.09.2018)
  2.  Formularz zgłoszeniowy dla ucznia (opublikowany: 6.09.2018 )
  3. Plakat