Uczniowie ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie z sukcesem zakończyli udział w kursach specjalistycznych, zajęciach dodatkowych rozwijających umiejętności zawodowe, zajęciach z doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego oraz wakacyjnych stażach zawodowych

Zakończyliśmy działania związane z realizacją Projektu “Nauczanie rolnicze XXI wieku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 . Projekt trwał w okresie od dnia 1 września 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku. W ramach jego realizacji 137 młodych ludzi – uczniów ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyło w dodatkowych zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów Technikum kształcącego w zawodach: technik rolnik, technik architektury krajobrazu i technik weterynarii oraz zajęciach indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego.

Uczniowie odbyli 150 godzinne staże w uczących się zawodach, za które otrzymali wynagrodzenia w kwocie 1800,00 zł oraz zwrot kosztów dojazdu. Działanie to umożliwiło młodym ludziom poznanie nowych zakładów, środowisk, maszyn i urządzeń, a także zdobycie cennych doświadczeń zawodowych.

W poprzednim i bieżącym roku szkolnym odbyły się następujące kursy specjalistyczne: kurs prawa jazdy kat. B, kurs inseminacyjny, kurs spawania elektrodami otulonymi typu MMA, kurs obsługi kombajnu zbożowego, kurs obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym, kurs florystyczno-kelnerski, kurs stosowania środków ochrony roślin, kurs instruktora hipoterapii, kurs instruktora jazdy konnej.

Wszyscy Uczestnicy Projektu pomyślnie zdali egzamin i uzyskali nowe kwalifikacje otrzymując stosowne zaświadczenia i certyfikaty.
Było dużo przydatnej wiedzy i praktycznych umiejętności, a wszystko to w przyjaznej atmosferze.