„MAGIA ŚWIĄT” TRWA DALEJ…

W dniu 24 stycznia 2013 roku młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wystąpiła w Gminnym Ośrodku Kultury w Zdunach prezentując spektakl teatralny pt. Magia Świąt.

W tym dniu odbyły się trzy występy. Na pierwszy przybyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zdunach, na drugi dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Ufy w Mastkach oraz ze Szkoły Podstawowej z Bąkowa Górnego zaś spektakl trzeci przeznaczony był dla społeczności lokalnej. Przybyli na niego m.in. Radni Gminy Zduny z Wójtem – Panem Jarosławem Kwiatkowskim, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Przemysłowa i ze Zdun oraz pracownicy Gminy i Biblioteki Publicznej w Zdunach.

Po ostatnim występie głos zabrał Pan Dyrektor Stanisław Kosmowski z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, dziękując wszystkim za przybycie, informując jednocześnie, że występ był formą podziękowania za pomoc w zorganizowaniu paczek dla zaprzyjaźnionych z naszą szkołą dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie.

Spektakl spotkał się z dużą aprobatą wśród widzów. Szczególnie dzieci oglądały go z dużym zainteresowaniem, często z ,,otwartymi buziami”. Na zakończenie każdego występu ,,aktorzy” angażowali widzów do wspólnej zabawy.

Najbardziej cieszyły nas takie recenzje jak: „To było najlepsze przedstawienie jakie oglądałem”- powiedział Mateusz lat 11 wychodząc z sali. „Chcemy jeszcze” – słowa wypowiedziane przez nauczycielkę ze Szkoły Podstawowej w Zdunach. Otrzymaliśmy również pisemne podziękowanie od Dyrekcji i Rady Pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej w Mastkach.

„POMÓŻMY ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”

Ogólnopolska, dwu-weekendowa (18-20 i 25-27 stycznia) akcja charytatywna pod taką nazwą została zorganizowana już po raz piąty. Akcja mająca na celu zebranie karmy, koców, misek i innych produktów, pomaga w doposażeniu schronisk dla zwierząt w tych trudnych, zimowych warunkach. W miniony weekend 18-20 stycznia 2013 roku, w łowickim Pasażu TESCO odbyła się pierwsza taka zbiórka. Uczestniczyły w niej m.in. uczennice ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, zrzeszone w Szkolnym Klubie Wolontariatu. Za tydzień również   szkolni wolontariusze będą kwestować na rzecz tej akcji.

Wszystkie zebrane produkty zostaną przekazane dla łowickiego Schroniska dla psów, które cotygodniowo w ramach wolontariatu odwiedzają nasi uczniowie.

„PARK DENDROLOGICZNY – ZIELONE PŁUCA DĄBROWY”

W marcu 2012 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie złożył wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi na realizację zadania pn. „Park dendrologiczny – Zielone Płuca Dąbrowy”. Wartość ogólna zadania wynosiła 30048,64 zł natomiast 24000,00 zł to wysokość, jaką stanowiło przekazywanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

Pod koniec października rozpoczęliśmy realizację zadania. Zakupiono roślinność i podłoże. W ramach zajęć praktycznych dokonano nasadzeń. Całość nadzorowali nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych w technikum architektury krajobrazu. Wiosną zamierzamy dokończyć oznaczania roślinności, a w zakupionej gablocie znajdą się informacje dotyczące roślinności występującej  w parku.

„Park dendrologiczny – Zielone Płuca Dąbrowy” utworzono przy internacie, na terenie, który w przeszłości pełnił rolę olbrzymiego trawnika. Zakupiono drzewa i krzewy, ze szczególnym uwzględnieniem roślin rodzimych właściwych dla strefy klimatycznej oraz naturalnie przystosowanych do środowiska, w którym będą wzrastały. Stworzenie bioróżnorodności florystycznej na niewielkim obszarze, instalacja sprzętów niezbędnych do zajęć dydaktycznych jak również rekreacji i wypoczynku sprawi, iż zajęcia te będą urozmaicone oraz poprawi się znacznie estetyka otoczenia internatu. Wzmocniony zostanie obszar zieleni, niezbędny dostawca tlenu. Powstanie miejsce, gdzie realizowane będą zajęcia dodatkowe dla młodzieży oraz zagadnienia podstawy programowej technik architektury krajobrazu. Gmina Zduny to także obszar, gdzie tworzone są nowe obszary Natura 2000. Większa liczba drzew (oczywiście w przyszłości) stanie się ostoją i siedliskiem ptactwa. Zamierzamy, aby park stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez młodzież i mieszkańców osiedla oraz był alternatywnym miejscem i formą spędzania czasu wolnego.

WWW.wfosigw.lodz.pl

RANKING SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2013

Technikum w Zespole  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie jako jedyne z powiatu łowickiego  znalazło się w  tegorocznym Ogólnopolskim Rankingu Techników. Szkoła zajęła 222 miejsce w Polsce, 13 w województwie i 1 w powiecie łowickim.

Finał XV Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 odbył się  10 stycznia br. na Politechnice Warszawskiej. Przygotowała go Fundacja Perspektywy oraz dziennik Rzeczpospolita.

Ten wynik szkoła uzyskała dzięki dobrze zdanym egzaminom zewnętrznym
(egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe) oraz sukcesom uczniów w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych .

To wspólny sukces uczniów i nauczycieli. Wśród laureatów i finalistów są uczniowie, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, ale również tacy, którzy uzyskują przeciętne wyniki w nauce. To nauczyciele starają się wyzwalać u uczniów motywację wewnętrzną do nauki i prowadzić ich do celu.

 

 

JUŻ ABSOLWENCI TECHNIKUM…

11 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej odbyła się uroczystość rozdania świadectw absolwentom Technikum dla dorosłych kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Pani wicedyrektor Zofia Rosa odczytała list skierowany do absolwentów przez  dyrektora szkoły pana Stanisława Kosmowskiego, który z powodu nieoczekiwanego wyjazdu nie mógł uczestniczyć w uroczystości. Pan dyrektor gratulował absolwentom ukończenia szkoły i życzył im aby zrealizowali własne plany, osiągnęli zamierzone cele, a rolnictwo, którego uczyli się przez cały okres szkoły przynosiło im satysfakcję i radość tak zawodową jak i finansową. Nie zabrakło również życzeń pomyślnego zdania egzaminów zewnętrznych: zawodowego i maturalnego. Następnie pani wicedyrektor wraz z opiekunem semestru, panem Karolem Pankiem, wręczyła absolwentom świadectwa ukończenia Technikum.

Miłym akcentem na zakończenie było wręczenie kwiatów w podziękowaniu za włożony trud i wysiłek  obecnym na uroczystości  nauczycielom.

REMONTY RAZ JESZCZE…

W grudniu 2012 roku Zakład Remontowo-Budowlany Stanisława Surmy z Łodzi zakończył prace remontowo- budowlane w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Prace rozpoczęły się na początku listopada. Remont objął 4 sale, w których położono nowe gładzie, odmalowano ściany i zamontowano nowe oprawy oświetleniowe. Ponadto wycyklinowano oraz polakierowano podłogi. Ze środków własnych szkoła zakupiła także tablice interaktywne do dwóch sal lekcyjnych: pracowni języka angielskiego oraz pracowni ekonomicznej. Wszyscy nauczyciele otrzymali laptopy, które staną się niezbędnym narzędziem pracy nauczycieli – po wprowadzeniu dziennika elektronicznego.

Pod koniec ubiegłego roku zmodernizowano sieć internetową. W szkole zainstalowano szybkie i przede wszystkim stabilne łącze typu DSL. Obecnie władze szkoły badają rynek, ponieważ chcą zakupić jedną z platform e-learningowych (wspomagających proces nauczania za pomocą komputerów i Internetu) wyposażoną w dziennik elektroniczny.

 Remont objął także internat. Ze szkolnych finansów wyremontowano także 12 pokoi mieszkalnych w internacie. Prace budowlane – remontowe rozpoczęły się 26 listopada. Podobnie jak w salach lekcyjnych, w pokojach położono nowe gładzie na ścianach i sufitach. Budowlańcy wymienili także przestarzałą instalację elektryczną, oprawy oświetleniowe oraz kąciki sanitarne. Na podłodze znajduje się teraz nowa terakota, którą zamontowano zgodnie z zaleceniami Sanepidu. Ponadto ściany w odnowionych pomieszczeniach (na wysokości do 1,5 metra) pokryto bezbarwnym lakierem, z którego można zmywać zabrudzenia. Remont w internacie objął także obieralnię, która stanowi część kuchni. Kuchnia, która będzie remontowana już w lutym, została wyposażona w piec konwekcyjny i nowe stoły robocze wykonane ze stali nierdzewnej.

Prace największej wartości wykonano zaś na terenie pracowni rolniczej, kiedyś zwanej gospodarstwem. Firma Stanisława Surmy wymieniła dach na jednej z obór oraz łączniku, w którym znajduje się paszarnia i zlewnia mleka. Stare pokrycie eternitowe zostało zutylizowane we współpracy z Urzędem Gminy w Zdunach, który wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizuje program usuwania azbestu.

Stary dach zastąpiła nowoczesna konstrukcja pokryta płytą poliuretanową o grubości 6 cm w kolorze zbliżonym do białego. Wykonawca zamontował także nowe orynnowanie i okna. Ponadto w remontowanej – niezagospodarowanej obecnie oborze – w części gdzie w przyszłości rozpocznie się hodowla krów mlecznych, wkrótce mają zostać zamontowane kurtyny uchylające się automatycznie – w zależności od temperatury.

W 2012 roku placówka zakupiła także kilka sztuk bydła, które są niezbędne dla nauczania produkcji zwierzęcej. Oprócz rasy mlecznej popularnie zwanej H-F szkoła posiada teraz bydło rasy Jersey, Montbeliarde, Simentale, Brown swiss i rasę holenderską czerwoną.

W pobliżu nowej obory wiosną bieżącego roku mają stanąć także 4 silosy zbożowe – po 35 ton pojemności każdy. Planowana jest także budowa nowoczesnej dojarni i sali dydaktycznej w budynku pełniącym rolę łącznika pomiędzy dwiema oborami. Dojarnia ma powstać w miejscu, gdzie obecnie znajduje się cielętnik (obora dla cieląt). Z kolei pomieszczenie dydaktyczne powstanie w miejscu szatni dla uczniów. Zostanie ono przeszklone w taki sposób, żeby uczniowie mogli obserwować  jednocześnie to co się dzieje w dojarni, jak i w nowej oborze, która obecnie stoi pusta.

ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie w ostatnich miesiącach nawiązało współpracę z Wydziałem Inżynierii i Budownictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz firmami Neorol i Hog Slat. W ramach współpracy z SGGW odbywają się konsultacje mające na celu pomóc szkole zoptymalizować produkcję. Nie da się tego zrealizować bez modernizacji, w której placówkę mając wspierać wspomniane firmy.

UCZENNICA ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE LAUREATKĄ KONKURSU PLASTYCZNEGO

19 grudnia 2012 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu odbyło się rozstrzygnięcie dwóch konkursów – plastycznego „Barwy Łowickiej Ziemi” oraz literackiego „Ludowe rymy”. Konkursy miały na celu propagowanie kultury ludowej oraz pobudzenie aktywności twórczej mieszkańców ziemi łowickiej.
Do konkursu plastycznego „Barwy Łowickiej Ziemi” zgłoszono 10 prac malarskich wykonanych przez uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe z powiatu łowickiego. Ocenie podlegały zgodność z tematem oraz wartość artystyczna i estetyczna pracy.
I miejsce w konkursie „Barwy Łowickiej Ziemi” zajęła uczennica klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – Karolina Wielec. Laureatka namalowała piękną i kolorową „Łowiczankę”, jako nagrodę otrzymała książkę i dyplom.