RANKING SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2013

Technikum w Zespole  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie jako jedyne z powiatu łowickiego  znalazło się w  tegorocznym Ogólnopolskim Rankingu Techników. Szkoła zajęła 222 miejsce w Polsce, 13 w województwie i 1 w powiecie łowickim.

Finał XV Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 odbył się  10 stycznia br. na Politechnice Warszawskiej. Przygotowała go Fundacja Perspektywy oraz dziennik Rzeczpospolita.

Ten wynik szkoła uzyskała dzięki dobrze zdanym egzaminom zewnętrznym
(egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe) oraz sukcesom uczniów w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych .

To wspólny sukces uczniów i nauczycieli. Wśród laureatów i finalistów są uczniowie, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, ale również tacy, którzy uzyskują przeciętne wyniki w nauce. To nauczyciele starają się wyzwalać u uczniów motywację wewnętrzną do nauki i prowadzić ich do celu.