JUŻ ABSOLWENCI TECHNIKUM…

11 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej odbyła się uroczystość rozdania świadectw absolwentom Technikum dla dorosłych kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Pani wicedyrektor Zofia Rosa odczytała list skierowany do absolwentów przez  dyrektora szkoły pana Stanisława Kosmowskiego, który z powodu nieoczekiwanego wyjazdu nie mógł uczestniczyć w uroczystości. Pan dyrektor gratulował absolwentom ukończenia szkoły i życzył im aby zrealizowali własne plany, osiągnęli zamierzone cele, a rolnictwo, którego uczyli się przez cały okres szkoły przynosiło im satysfakcję i radość tak zawodową jak i finansową. Nie zabrakło również życzeń pomyślnego zdania egzaminów zewnętrznych: zawodowego i maturalnego. Następnie pani wicedyrektor wraz z opiekunem semestru, panem Karolem Pankiem, wręczyła absolwentom świadectwa ukończenia Technikum.

Miłym akcentem na zakończenie było wręczenie kwiatów w podziękowaniu za włożony trud i wysiłek  obecnym na uroczystości  nauczycielom.