UCZENNICA ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE LAUREATKĄ KONKURSU PLASTYCZNEGO

19 grudnia 2012 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu odbyło się rozstrzygnięcie dwóch konkursów – plastycznego „Barwy Łowickiej Ziemi” oraz literackiego „Ludowe rymy”. Konkursy miały na celu propagowanie kultury ludowej oraz pobudzenie aktywności twórczej mieszkańców ziemi łowickiej.
Do konkursu plastycznego „Barwy Łowickiej Ziemi” zgłoszono 10 prac malarskich wykonanych przez uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe z powiatu łowickiego. Ocenie podlegały zgodność z tematem oraz wartość artystyczna i estetyczna pracy.
I miejsce w konkursie „Barwy Łowickiej Ziemi” zajęła uczennica klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – Karolina Wielec. Laureatka namalowała piękną i kolorową „Łowiczankę”, jako nagrodę otrzymała książkę i dyplom.