STUDNIÓWKA 2013

Tegoroczna studniówka młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyła się 2 lutego 2013 roku. Jako jedni z nielicznych, zgodnie z wieloletnią tradycją uczniowie bawili się w budynku swojej szkoły. Głównymi bohaterami balu byli uczniowie Technikum kształcącym w zawodzie: technik architektury krajobrazu, technik rolnik, technik weterynarii, a także dyrekcja szkoły, kadra pedagogiczna oraz rodzice.

Część oficjalna rozpoczęła się o godzinie 19.00 przemówieniem dyrektora szkoły Pana Stanisława Kosmowskiego, który powitał zaproszonych gości oraz skierował ciepłe i pełne optymizmu  słowa do młodzieży  i nauczycieli. Na zakończenie odczytał list od Pana Tadeusza Nalewajka – Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowany do młodzieży.

Chwilę potem słowa  z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza recytowane przez jedną z uczennic, oznajmiły wszem i wobec, że „Poloneza czas zacząć”. Kilka tygodni nieustannych prób i ćwiczeń nie poszło na marne. Wszyscy byli zachwyceni choreografią, jaką zaprezentowali uczniowie, którym towarzyszył wielki stres, ale także wielkie skupienie.

Następnie uczniowie złożyli serdeczne podziękowania Dyrekcji szkoły zarówno tej byłej jak i obecnej za stworzenie warunków do zdobywania wiedzy, ciągłe starania, by nasza placówka była coraz ładniejsza i nowocześniejsza. Szczególne podziękowania skierowano do wychowawców, którzy w każdej sytuacji starali się służyć pomocą, obdarzali zrozumieniem i towarzyszyli we wspólnej wędrówce w czasie tych lat edukacji. Młodzież wyraziła również wdzięczność kadrze pedagogicznej za przekazaną wiedzę, wyrozumiałość i cierpliwość oraz rodzicom, którzy nie tylko przez cztery lata nauki w szkole średniej, ale i przez całe życie, byli przy nich, wspierali swoją radą, pomagali.

Po części oficjalnej wszyscy oddali się zabawie, a pierwszym tańcem był walc uczniów z nauczycielami. Wszyscy bawili się wspaniale  do białego rana.