ARCYDZIEŁEM JEST SERCE MATKI

W dniu 28 maja 2012 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie uczcili Dzień Matki występem w Gminnym Ośrodku Kultury w Zdunach.

Na miejsce przybyli zaproszeni goście: Pan Jarosław Kwiatkowski – Wójt Gminy Zduny, Pan Zbigniew Bończak – Przewodniczący Rady Gminy Zduny, Pani Aleksandra Urbańska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach, Pani Zofia Wawrzyńczak – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, Pani Maria Pietrzak – Przewodnicząca Rejonowej Rady Koła Gospodyń Wiejskich, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Strzelcewa, Łowicza i Bielaw oraz mamy z terenu Gminy Zduny.

Młodzież przedstawiła zebranym wzruszający program słowno – muzyczny pt. Arcydziełem jest serce matki, uświetniony tanecznym występem szkolnego zespołu ludowego oraz prezentacją multimedialną.

Ze strony publiczności uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami.  Nie obyło się również bez łez wzruszenia, zaś kwiaty wręczone wszystkim mamom były miłym akcentem tego uroczystego dnia.

WIZYTA WYBITNEGO GOŚCIA PANA PROFESORA ZWYCZAJNEGO DR HAB. STEFANA WAWRZYŃCZAKA W MURACH ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

W dniu 28 maja 2012 roku  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie gościł profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Pana Stefana Wawrzyńczaka, absolwenta szkoły z 1951 roku.

Przybycie Pana Profesora było dla całej społeczności szkolnej wielkim honorem oraz zaszczytem, zważywszy, iż tak zacny człowiek porzucił codzienne obowiązki i zechciał odwiedzić swoją małą Alma Mater.

Wybitnego i wyjątkowego gościa powitała Pani Dyrektor Zofia Wawrzyńczak oraz  szkolny zespół, który w strojach ludowych zaprezentował tańce z regionu łowickiego. Następnie młodzież z wielkim zainteresowaniem wysłuchała wykładu Pana Profesora, który bardzo ciekawie opowiadał o Swojej działalności naukowej oraz wspominał lata spędzone w murach tej szkoły.

Możliwość spędzenia czasu z tak wspaniałym człowiekiem, jakim jest Pan Profesor była dla wszystkich magiczną chwilą. Chwilą, w której historia i teraźniejszość splotły się ze sobą.

Spotkanie z Panem Profesorem Stefanem Wawrzyńczakiem zapoczątkowało cykl spotkań z absolwentami, którzy wybrali drogę kariery zawodowej i odnieśli sukces.

PIESZO NA JASNA GÓRĘ MŁODZI SZLI…

21 maja 2012 r., Mszą świętą odprawioną w Kościele Sióstr Bernardynek, której przewodniczył ks. biskup Józef Zawitkowski,  rozpoczęła się 357 Łowicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Z prymasowskiego Łowicza wyruszyło w tym roku, pod przewodnictwem ks. Wiesława Frelka i pomagających mu księży: Ludwika Wnukowicza i Huberta Wiśniewskiego, ok. 400 pątników z całej diecezji. Dziewiąty raz z rzędu uczestniczyła w pielgrzymce liczna 30-osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wraz ze swoimi opiekunami Aleksandrem Frankiewiczem i Janem Łanieckim. Była to jedyna, zorganizowana grupa pielgrzymkowa młodzieży szkolnej z całej Diecezji Łowickiej. Poprzez przygotowane transparenty, flagi, wyraziste koszulki, modlitwę i śpiew, młodzież  mocno akcentowała swoją obecność w całej grupie pielgrzymkowej. To już swoista tradycja szkoły, że  w majowej Łowickiej Pielgrzymce idzie młodzież z tej szkoły.  Jest to możliwe dzięki wielkiej życzliwości Dyrekcji Szkoły i całej Rady Pedagogicznej. Kolejny już raz uczniowie otrzymali busa szkolnego na przewóz swoich bagaży.

Pielgrzymka, będąca wydarzeniem religijnym, jest niezwykłą formą wędrownych rekolekcji, przeżywanych w ciągu 6 dni na trasie ponad 200 km. od Łowicza, poprzez Jeżów, Polichno, Plucice, Gidle, Kosiska, aż do Jasnej Góry. Najważniejszym momentem każdego dnia była Msza święta, celebrowana na szlaku pielgrzymkowym. Treści, jakie wypełniały czas wspólnego pielgrzymowania to pogłębiona refleksja religijna nad hasłem Pielgrzymki: “Kościół naszym domem a dom Kościołem”, które bliskie jest hasłu roku duszpasterskiego w Kościele.

Pielgrzymka, to także modlitwa różańcowa, dzielenie się Słowem Bożym w ramach świadectwa, liczne dyskusje religijne, wspólne śpiewy. Istotnym momentem spotkania z Miłosiernym Ojcem był sakrament pojednania podczas „drogi”. W wielu przypadkach konieczne były momenty ciszy, okazji do osobistej refleksji. To, co wypełniało treść całej pielgrzymki, to podstawowe prawo chrześcijańskie Miłość Boga i bliźniego. Wszyscy śpieszyli sobie z pomocą i życzliwością, stanowiąc jedną, wspólną rodzinę Bożą, tak bardzo potrzebną w trudnej, upalnej tegorocznej drodze.

Dzień, w którym pielgrzymi dotarli na Jasną Górę, był kalendarzowym Dniem Matki. Wyjątkowa to sytuacja spotkania z Duchową Matką Narodu.  W kaplicy Matki Bożej pielgrzymi uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył jubilat ks. bp. Józef Zawitkowski, obchodzący w minionym tygodniu 50 rocznicę święceń kapłańskich. Na zakończenie Mszy Św., ks. biskup otrzymał od przeora klasztoru jasnogórskiego nadany tytuł Konfratra Paulińskiego Zakonu, zostając włączonym do konfraterni w dowód uznania za szerzenie kultu Matki Bożej Jasnogórskiej. Tytuł jasnogórskiego konfratra przyznawany jest od średniowiecza przyjaciołom i dobroczyńcom Jasnej Góry oraz zakonu. Tak zacne wyróżnienie napełniło wielką radością serca pielgrzymów łowickich.

Młodzi pielgrzymi zduńsko-dąbrowscy zmęczeni, ale pełni radości, płynącej ze spotkania z Maryją, wracali w sobotni wieczór do najbliższych osób, do swoich rodzin. A za rok – mówili – jak Bóg da, znów tutaj przyjdą po raz X – jubileuszowy.

JUBILEUSZ PROFESORA ZWYCZAJNEGO DOKTORA HABILITOWANEGO STEFANA WAWRZYŃCZAKA

W dniu 22 maja 2012 roku w Pałacu w Balicach odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego. W części otwartej Rady Naukowej, poświęconej omówieniu dokonań naukowych i organizacyjnych Profesora zwyczajnego dr hab. Stefana Wawrzyńczaka miała zaszczyt uczestniczyć Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie Pani Zofia Wawrzyńczak.

W uroczystościach jubileuszowych obchodzonych z okazji 56-lecia pracy naukowej i 80-tych urodzin Pana Profesora wzięli udział naukowcy wyżej wymienionego Instytutu, Dyrektorzy Zakładów Doświadczalnych IŻ PIB, kadra naukowa Uczelni Wyższych Krakowa, przedstawiciele mediów, wydawnictw i innych podmiotów.

W czasie oficjalnych wystąpień przywołano osiągnięcia naukowe Pana Profesora, wyeksponowano cechy takie jak życzliwość, bezkompleksowość, pogoda ducha.

 Pan Profesor dr hab. Stefan Wawrzyńczak urodził się 16 kwietnia 1932 roku w Rząśnie, województwo łódzkie. W 1949 roku ukończył Gimnazjum Ogólnokształcące w Zdunach, a w 1951 roku Liceum Rolnicze w Dąbro­wie Zduńskiej k. Łowicza.

Studia wyższe odbył w latach 1951-1953  w Odesskim Insty­tucie Rolniczym w Odessie na Wydziale Zootechnicznym, a w latach 1953-1956 w Moskiewskiej Akademii Rolniczej im. K. Timiriazewa w Moskwie, na Wydziale Zootechnicznym, który ukończył uzyskując stopień magistra inżyniera zootechniki.

W 1961 roku Moskiewska Akademia Rolnicza im. K. Timiriazewa w Moskwie, Wydział Zootechniczny, nadała Stefanowi Wawrzyńczakowi tytuł doktora nauk zootechnicznych. Przedmiotem jego rozprawy doktorskiej, wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jerwanda Arzumaniana, były „Gospodarczo-biologiczne właściwości krów wysoko produkcyjnych”.

Na podstawie rozprawy habilitacyjnej, zatytułowanej „Badania nad wzrostem i kształtowaniem się użytkowości rzeźnej wolców, bu­hajków i częściowych kastratów samczych bydła”, Szkoła Główna Go­spodarstwa Wiejskiego – AR w Warszawie, Wydział Zootechniczny, nadała w 1970 roku dr. inż. Stefanowi Wawrzyńczakowi stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych.

Na wniosek Rady Naukowej Instytutu Zootechniki w 1977 roku, uchwałą Rady Państwa, uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1985 roku tytuł profesora zwyczajnego.

Wśród wielu odznaczeń nadanych profesorowi, z których najważniejszy Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, są również Honorowa Odznaka Województwa Łódzkiego, Medal 850-lecia Łowicza oraz odznaczenia zagranicznych instytutów  naukowych

Pani Dyrektor Zofia Wawrzyńczak, w swoim wystąpieniu skierowała m.in. następujące słowa „Reprezentując całą społeczność szkolną, wyrażam dumę, iż absolwent Dąbrowieckiej Szkoły, Syn Ziemi Łowickiej osiągnął taki sukces naukowy. Pan Profesor jest naszym najzacniejszym absolwentem. Ponawiam zaproszenie do „źródeł”, do tej małej  Alma Mater. Z ziemi Łowickiej przywiozłam jej symbol „Łowiczankę” i myślę, że dołączy do kolekcji równie pięknych „Krakowianek”. Życzę dalszych lat w zdrowiu i szczęściu, a polskiej nauce, aby czerpała z wiedzy i doświadczenia Pana Profesora”.

Na wizytę Pana Profesora nie musieliśmy długo czekać, gdyż nie minął tydzień, a mieliśmy okazję przywitać zacnego gościa w progach naszej szkoły.

ZIELONY ZAKĄTEK – OD PROJEKTU PO EFEKT KOŃCOWY

Wiosna to czas wzmożonej aktywności dla uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Przyroda, która budzi się do życia potrzebuje odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych, czy korekcyjnych. Jest to również odpowiednia pora na zagospodarowanie i urządzanie terenów wokół szkoły. Dlatego też w ramach zajęć praktycznej nauki zawodu młodzież  klasy III zaprojektowała rabatę składającą się w większości z roślin zimozielonych. W trakcie planowania nasadzeń uczniowie wzięli pod uwagę wiele czynników, m.in.: wymagania glebowe, stopień nasłonecznienia, wilgotność. Unikali również roślin trujących i często wywołujących alergię.

W końcu trzecioklasiści wzięli się do realizacji projektu pod czujnym okiem pani Dyrektor Zofii Wawrzyńczak.

Po wstępnym przekopaniu i wyrównaniu terenu uczniowie rozłożyli geowłókninę zapobiegającą rozrastaniu się chwastów. Następnie wykonali w niej nacięcia krzyżowe, w których posadzili zgodnie z poznanymi zasadami rośliny. Całość zaś wysypali ozdobnym kruszywem oraz korą, która stanowi element dekoracyjny i utrzymuje wilgoć w glebie.

Pracy nie brakowało, zarówno podczas zajęć jak i w czasie wolnym, jednak efekt końcowy wynagrodził poświęcenie oraz trud włożony w zagospodarowanie terenu.

Uczniom klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu pomagali koledzy i koleżanki z Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik oraz technik weterynarii.

 

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

W zakładce BIP zamieszczono informację o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W dniu 8 maja 2012 roku odbył się w naszej szkole apel z okazji 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apel został przygotowany przez uczniów klas II i III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii pod kierunkiem nauczyciela historii p. Dariusza Wojtysiaka.

W tym roku uroczystość, jak zauważyli wszyscy zgromadzeni na świetlicy widzowie, cechowała się oryginalną konwencją i wykonaniem. Apel był w większości inscenizacją, podczas której publiczność obserwowała swoistego rodzaju „Konferencję prasową z samym królem Stasiem”. Uczestnikami konferencji oprócz głównych postaci, czyli króla i jego doradców, byli dziennikarze zadający władcy pytania dotyczące jego panowania oraz historii Polski. Publiczność uczestniczyła więc jednocześnie w lekcji historii na temat Polski z doby stanisławowskiej. Uroczystość uświetnił fragment „Poloneza Ogińskiego” w wykonaniu szkolnej grupy tanecznej. Na pełne uznanie zasługują również pieczołowicie dobrane elementy dekoracji i rekwizyty odpowiadające czasom panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Na koniec pani Dyrektor Zofia Wawrzyńczak podziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie apelu, a publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi brawami.

JUŻ ZA DZIEŃ MATURA…

Tegoroczni maturzyści nie mogli w pełni korzystać z pięknej pogody, która dopisała w długi majowy weekend, gdyż jutro, 4 maja 2012 roku rozpocznie się egzamin maturalny od części pisemnej  z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Maturzyści swoje zmagania zaczną punktualnie o godzinie 9.00 wyposażeni w długopisy z czarnymi wkładami. W kolejnych dniach  będą musieli przystąpić obowiązkowo do egzaminów pisemnych: z matematyki i z wybranego języka obcego nowożytnego  oraz dwóch egzaminów ustnych – z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Matura to nie tylko egzamin, to również przełomowy moment w życiu wielu młodych ludzi dlatego wszystkim maturzystom życzymy spokoju, dobrej koncentracji w czasie egzaminów oraz połamania długopisów!

DAR SZPIKU DAREM ŻYCIA

Pod takim właśnie hasłem w ostatnich dniach kwietnia odbyło się po raz pierwszy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie kwalifikowanie do rejestru potencjalnych dawców szpiku. Akcja była odzewem na wołanie o życie osób, które walczą z groźną chorobą jaką jest białaczka.

Młodzież bardzo odpowiedzialnie potraktowała apel. Do rejestru potencjalnych dawców szpiku zakwalifikowano 23 osoby. Każdej z nich pobrano po 2 próbki krwi (w sumie 8 ml). Uważamy ich za dojrzałych i odpowiedzialnych ludzi.

Honorowym dawcą szpiku może być zdrowa pełnoletnia osoba, która nie przekroczyła 50 roku życia. Na świecie dawcy szpiku rekrutują się głównie spośród honorowych dawców krwi.

Bardzo ważne jest by decyzję o zgłoszeniu do rejestru podejmować w odpowiedzialny i przemyślany sposób, a w przypadku znalezienia biorcy nie zmieniać jej (do czego dawca ma prawo). Odmowa oddania komórek macierzystych w momencie, kiedy biorca jest przygotowany do wykonania przeszczepienia (przebył chemio- lub radioterapię) może nieść za sobą wiele negatywnych konsekwencji dla biorcy, ze śmiercią włącznie.